Zoals we al vreesden en voorspelden wachtte de Delhaize de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet af. En maakte na het uitkopen van de huurder haastig  werk  van de afbraak van de Clabotshoeve. Ook al is er na de eventuele vernietiging van de vergunning geen toelating daarvoor. En dient dan in principe alles hersteld in de oorspronkelijke staat. Dat laatste werd alvast met veel bulldozer geweld totaal onmogelijk gemaakt. Het gemeentebestuur leverde het verkeersreglement af om de sloop mogelijk te maken. De Beekstraat werd twee weken lang eenrichting gemaakt. En zodra de Clabotshoeve gesloopt was, mocht het verkeer weer door.

Hieronder wat foto’s. En tevens een aantal letterlijke citaten uit de beslissing van het gemeentebestuur van 13 november 2018 waarmee de vergunning werd verleend en de bezwaren uit het openbaar onderzoek werden weerlegd. We verzinnen ze niet.

DSC_2972

“De gemeentelijke omgevingsambtenaar is van oordeel dat het uitbreiden van de parking niet alleen een meerwaarde voor de winkel betekent maar gelet op zijn multifunctioneel karakter eveneens een meerwaarde betekent voor de dorpskern” (blz 11)

DSC_2985

“Er wordt hier een open ruimte gecreëerd die zorgt voor zichten naar de omgeving (zoals de kerk)  en een welkome afwisseling betekent voor de verder zo dicht bebouwde Beekstraat.” (blz 19)

afbraak by night

“Door het afbreken van de woning/hoeve ifv de parkeerruimte ontstaat er een zekere openheid in het verder gesloten straatbeeld.” (blz 11).

 

DSC_2967

“De parking zal op een beperkt aantal punten verlicht worden. Een lichtstudie wordt opgesteld. ” (blz 12)

vloer clabots

De oude vloer van de Clabotshoeve. “De hoeve Clabots betreft geen beschermd monument en werd evenmin opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Aangezien er geen wettelijke bepalingen zijn dient de hoeve niet behouden te blijven”. (blz 16)

koer hoeve

Het binnenkoertje van de Clabotshoeve. “De hoeve Clabots heeft volgens het kadaster een jaaropbouw van voor 1850.” (blz 2).

DSC_2838

Boerenzwaluwen broedden in de stal van de Clabotshoeve. “Het project omvat eveneens een aanplant van 5 bomen en een groene buffer langs de straatzijde. Tevens wordt er een zwaluwentoren voorzien.” (blz 6).Hoeve Sint-Joris-Weert 1

“Er zijn geen aanwijzingen dat op het terrein vegetaties of kleine landschapselementen  voorkomen  waarvoor de wijziging verboden is. (blz 9).

DSC_1464De aanvraag is niet gelegen in een bos.” (blz 9) . De aanvraag omvat de afbraak van een woning in functie van de uitbreiding van de parkeerruimte bij een bestaande handelszaak. Er is m.a.w. geen sprake van bijkomende inname van open ruimte.”(blz 10).

 

achterwaartse camion

“Er dient geoordeeld te worden dat enerzijds door de uitbreiding van de parking op het terrein zelf gecirculeerd kan worden in plaats van op de openbare weg wat de verkeersveiligheid verhoogt.” (blz 11)  .

DSC_1488

“De vorige aanvraag heeft reeds een stimulerend effect op het fietsgebruik”(blz 26).