Sinds 1 september 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de verkeersregels in Sint Joris Weert. De Beekstraat werd eenrichting vanaf de spoorweg. Aan het sluipverkeer dat ’s morgens via de Weertse Dreef en het Zoet Water zijn weg zoekt naar het industriegebied in Waver aan de grens met Ottenburg is (nog) niets veranderd. Dagelijks rijden een 1000 tal auto’s door de Weertse dreef, ruwweg gelijk verdeeld over beide richtingen.

De telraam camera’s.

Om het effect van die verkeersingreep te kunnen volgen kan iedereen die dat wil via www.telraam.net de publieke gegevens van vier telraam camera’s in Sint Joris Weert bekijken. Er hangt er eentje in de Weertse dreef, een in de Beekstraat in het deel tussen de kruising van de Beekstraat -Tilemansstraat tot de Kauwereelstraat) , een ongeveer halfweg de Kauwereelstraat en een op het uiteinde van de Stationsstraat  kort bij de hoek met de Kauwereelstraat .

Die camera’s  werken alleen bij voldoende daglicht, houden geen beelden bij van personen of nummerplaten, maar wel telgegevens van het aantal auto’s, het aantal ‘vrachtwagens’, tweewielers en voetgangers. Ook hun snelheid en rijrichting. Op die website kan je voor een zelf gekozen periode de telgegevens bekijken per dag, per week,  per uur . Af en toe valt een camera tijdelijk uit door een stroomonderbreking, een internetstoring, en dan ontbreken er voor sommige dagen gegevens. Of de hoek van de camerapositie wijzigt na een poetsbeurt, en dan loopt het onderscheid tussen vrachtverkeer en gewone auto’s een tijdlang fout tot een nieuwe kalibratie. Wie zelf bij hem thuis ook een telcamera wil installeren, kan er zich eentje aanschaffen via die website.

In vergelijking met de eerste weken van mei registreerden de drie camera’s in het dorpscentrum in de loop van oktober samengeteld zowat 10 % minder autoverkeer. Nog afwachten of die trend zich bevestigd.  Wat wél sterk veranderde was de verdeling van autoverkeer en fietsverkeer in de drie straten.  Dat kan je zien op onderstaande grafiek voor de (soms onvolledige) weken waarbij de drie camera’s gelijktijdig de hele dag werkten. Voor die weken (of delen) zie je telkens het gemiddeld aantal geregistreerde autobewegingen per dag. Aan de nummers van weken kan u de precieze data herkennen, hier vindt u de volledige excel tabel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsrxLZyeVEVd1fBWpovxxMc7IyvdCtwy/edit?usp=share_link&ouid=116548283933217188202&rtpof=true&sd=true

Gelijke verkeersdrukte in de drie straten

In de loop van mei en juni registreerde de camera in het westelijk deel van de Beekstraat nog een daggemiddelde van ruwweg 2600 auto’s en vrachtwagens per dag.  Bemerk dat het verkeer in de Beekstraat dat over de spoorweg komt gereden naar de Delhaizeparking, de Wevok, de muziekschool, de scouts, de garage, de Neerveldstraat of de Tilemansstraat met school,  daar niet in begrepen zit. Die passeren immers niet voorbij die telcamera in het laatste deel van de Beekstraat (west), ook niet als ze terugrijden.

In de vakantieperiode loopt het aantal auto’s in de Beekstraat terug tot onder de 2000. Vanaf 1 september, einde van de vakantie maar ook de start van de invoering van de eenrichting,  worden er dagelijks hooguit een 1500 tal auto’s geteld. Vanaf dan passeerde nochtans ook het autoverkeer van de Delhaize, Wevok, muziekschool, etc via dat deel van de Beekstraat. Behalve zij die de verkeersborden negeren en via de Tilemansstraat terugkeren richting Oud Heverlee.

De Kauwereelstraat telde in mei 2022 nog zowat 1000 auto’s per dag. Dat viel daar in de vakantieperiode veel sterker terug dan in de Beekstraat tot ruwweg een 300tal. Vanaf 1 september en eind vakantie  schommelt het gemiddeld aantal auto’s  net als in de Beekstraat rond een 1500tal per dag. 

De Stationsstraat toonde in mei zowat dezelfde verkeersdrukte als de Kauwereelstraat met ruwweg een 1000tal auto’s per dag ,  maar in de vakantieperiode viel het aantal auto’s minder fors terug dan in de Kauwereelstraat, en bleef schommelen rond de 500 auto’s per dag. Na de vakantiedip en vanaf september (week 36) zit het aantal autobewegingen daar ook rond iets minder dan 1500 auto’s per dag.  De drie straten in Sint Joris Weert hebben nu een vrij gelijke verkeersdrukte.

Meer fietser(tje)s in de Beekstraat

Nog een evolutie die zich doorzet sinds september is het toegenomen aantal fietsers in de Beekstraat.

In de periode voor de verkeersingreep,in mei en juni  telde de Stationsstraat het hoogste aantal fietsers van de drie betrokken straten. Sinds de vakantie en nog meer uitgesproken vanaf september is de Beekstraat de populairste straat geworden van de fietsers.

Spookrijden: een tijdelijk verschijnsel.

Wie vanuit Neerijse komt aangereden naar de Beekstraat kan er niet naast kijken. Over het hele rijvak staat een wegversperring met daarop  het verkeersbord verboden richting.  Toch telde de camera vooral in de weekends liefst 70 spookrijders per dag, die de volledige Beekstraat tegen de richting in doorreden.  De eerste weekdagen stond de politie zichtbaar op uitkijk aan het schoolstraatje, en deed ettelijke chauffeurs rechtsomkeer maken.  Nu merken we nog sporadisch een spookrijder op die het toch maar probeert.  Aan de Delhaize parking duurde het wat langer vooraleer het overgrote merendeel van de chauffeurs begrepen had dat het ook voor hen eenrichting was.  En nog altijd negeren een reeks auto’s het uitgezonderd plaatselijk verkeersbord,  en keren via de smalle Tilemansstraat terug richting Oud Heverlee. 

Beterschap inzake snelheidsovertredingen

De telcamera’s registreren ook de snelheid van de auto’s. In de Beekstraat reed de voorbije maand  oktober overdag 7 % van alle voorbijrijdende auto’s sneller dan de toegelaten 50 km/h.  Dat zijn zo een 2236 auto’s per maand. In mei liet nog 12,6 % van alle auto’s een snelheid boven de 50 km/h optekenen. 4,92 % reed er zelfs sneller dan 70 km/h.

In de Kauwereelstraat kwamen in oktober 9,16 % van alle auto’s sneller dan 50 km/h voorbij de telcamera.  Dat is nu fors beter dan het in mei 2022 was: toen telde dezelfde camera liefst 46 % van alle auto’s die er sneller reden dan de toegelaten 50 km/h. 10 % reed er toen sneller dan 70 km/h.

Wat de Stationsstraat betreft zijn de geregistreerde snelheden weinig relevant: vlakbij die hoek waar de camera staat moeten ook snelheidsduivels afremmen, of kunnen ze nog niet genoeg optrekken.

Wie het allemaal zelf wil uitpluizen of narekenen kan terecht op de website van www.telraam.net

Wordt het beeldkwaliteitsplan Sint Joris Weert ook uitgevoerd ?

De huidige verkeersregeling in de Beekstraat is nog een proefopstelling die zoals aangekondigd minstens zes maand zou duren. Nadien stelt zich de vraag of de gemeenteraad de principes wil behouden. En vooral of de weg ook zal aangelegd worden zoals voorzien in het meerjarenplan. Daarover rijzen vragen. Door de energiecrisis en de forse prijsstijgingen moet de gemeentebestuur immers snoeien in de plannen voor de komende periode. En daarbij is het de vraag of nog deze legislatuur de heraanleg van de Beekstraat wordt aangepakt. Dan wel of dit uitgesteld wordt naar 2025.  Met de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 in aantocht wordt het dan allemaal wel onzeker.

Alvast de lokale N-VA liet in zijn meest recente huis-aan-huisfolder weten dat ze niet akkoord zijn met het verkeersleefbaarheidsplan voor Sint Joris Weert. Ze vinden dat de heraanleg van de Beekstraat de straat permanent verandert in een enkelrichtingsstraat. “Het zal er meer op een wandelboulevard lijken dan op een straat. Op die manier is er weinig flexibiliteit en geen weg terug” (sic). Verder hebben ze het over een “wildgroei aan fietssuggestiestroken”, “een gevaarlijke evolutie die voor steeds meer verwarring zal zorgen”.  Eerder pleitten ze in de gemeenteraad, net als in de folder, ook al voor meer mogelijkheden om privé-oplaadmogelijkheden te voorzien voor elektrische auto’s  bij straataanleg. Hoe dat dan moet met privé-parkeervakken op straat, voorzien van privé stopcontacten, met  kabels over het voetpad, of in straten waar ook de overbuur zijn privé-parkeervak met oplaadmogelijkheid tegenover zijn deur wil, is niet zo duidelijk. 

Wordt vervolgd (als gewoonlijk).