Achterdoechelen is de naam van de gratis dorpskrant die we jaren geleden, van 1979 tot 2008 in Oud Heverlee hebben uitgegeven. Aanvankelijk alleen in de deelgemeente Oud Heverlee, later gratis in  alle brievenbussen van alle deelgemeenten van Oud Heverlee. Gefinancierd met veel kleine giften van enkele honderden abonnees en de opbrengst van een jaarlijkse pizza- en spaghetti-avond  

Het hele archief en de vroegere website van dorpskrant achterdoechelen vind je voortaan hier: https://archief.achterdoechelen.be . We stopten in 2008 omdat we vermoeid waren, de groep actieve redacteurs alsmaar kleiner, het redactiewerk alsmaar moeilijker te combineren was met andere bezigheden, gewijzigde beroepssituaties, en dies meer.  Met wat we nog in kas hadden wilden we nog een bank laten zetten in de Doode Bemde, maar toen dat niet lukte schreven we het over naar Welzijnszorg en een instelling voor mensen met een beperking.

Toen,  maar ook nu nog,  bleef veel van wat in achterkamertjes werd bedisseld,  verscholen achter de oechelen (het lokale dialectoord voor struiken).  Of circuleert bij politiek nieuws enkel onder politici. Of komt enkel naar buiten als het electoraal passend is voor de ene of de andere.  Waarbij iedereen het wel zijn eigen kleurtje meegeeft, en de eigen verdienste in de verf zet. In onze kranten lezen we veel over het nationaal en Vlaams beleid, maar bar weinig over het lokaal beleid. Je moet het stellen met officiële mededelingen of persberichten van politieke partijen. De media volgen het lokaal beleid van een kleine gemeente als de onze heel spaarzaam.  enkel als er iemand over toetert, om zelf kritisch wat uit te zoeken is er bij de media een tekort aan mankracht en middelen. Het is commercieel niet interessant.

Met deze blog willen we onze eerdere jarenlange bijdragen in de vroegere dorpskrant achterdoechelen verder  zetten. Wat meer informatie brengen over nieuws in onze gemeente, met wat extra aandacht voor het reilen en zeilen van het gemeentebestuur.  De gemeenteraad volgen, af en toe een dossier uitzoeken of gaan inkijken, … En we schrijven wat als het (ons) past, geen deadline stress meer.

Aanvankelijk op deze website enkel over en vanuit Sint Joris Weert, maar dat jasje werd al snel te klein. Dan is http://www.sintjorisweert.com geen goede vlag meer die de lading dekt. Dan maar weer als vanouds onder naam van achterdoechelen, want die website hielden we al die tijd online.  Maar laat het heel duidelijk zijn: voor de vroegere dorpskrant waren we met een redactiegroep verantwoordelijk.  Die redactiegroep komt niet meer samen, en heeft geen enkele betrokkenheid en verantwoordelijkheid over wat u hier vindt. Dat is nu geheel en al voor rekening van zijne eigenzinnigheid.

Wie een mailtje wil krijgen, elke keer als er een nieuw bericht verschijnt, kan in het vakje rechts onderaan bij “volgen” zijn mailadres nalaten. Of ons simpel een mailtje sturen, op herman.fonck@gmail.com . Aankondigingen op de facebook pagina’s die Oud Heverlee rijk is, zijn geen stabiele infobron om te verwittigen dat er wat nieuws is. Met enige willekeur worden sommige berichten al of niet door beheerders verwijderd. Of worden we zelf zonder meer uit de facebook-groep uitgesloten zoals bij “ge zijt van oud-heverlee als ….”: dan kan je er niets meer posten of lezen.

Maar we zijn best tevreden met de liefst 22 519  web pagina bezoekers die van 1  januari tot 8 november 2022 door wordpress  werden geregistreerd op deze blog.

Suggesties voor artikels  en reacties zijn welkom en willen we graag publiceren. Al zijn de gekende facebook-pagina’s handiger voor reacties. Anoniem ingezonden reacties publiceren we niet, evenmin scheldpartijen. Weglaten van de naam van de schrijver willen we op verzoek wel doen.

Herman Fonck

herman.fonck@gmail.com