Tijdens de gemeenteraad van 31 mei 2022 werd door alle politieke partijen, meerderheid en oppositie, ingestemd met de plannen van de gemeente om voor voetbalclub  De Stormvogels in Blanden een nieuw gebouw neer te zetten. Voorlopig prijskaartje:  2.625.700 euro, BTW inbegrepen .

Daarmee kapen De Stormvogels de hoofdvogel weg van alle investeringen van deze coalitie in deze legislatuur. Van alle prioritaire projecten die in de meerjarenplanning 2020-2025 van deze coalitie zijn opgenomen is dit zonder meer het duurste project. Er zal na de beslissing van de gemeenteraad nog opnieuw moeten gesnoeid worden in de geplande uitgaven voor andere projecten om de begroting te doen kloppen.  Want het prijskaartje is heel wat hoger dan voorzien in de begroting. En eind 2025 moeten de rekeningen in evenwicht zijn. Dat wordt snoeien en schrappen in wat rest.

Die lijst van prioritaire projecten en het geschat prijskaartje werd vastgelegd bij de start van dit gemeentebestuur in een meerjarenplanning. Dat uitgebreide document  kan u hier nalezen; https://www.oud-heverlee.be/file/download/14067/0339746163F3638A81B239941F07E9B2 . Dat prijskaartje en soms ook de projectinhoud werd sinds de start van deze meerderheid al drie maal aangepast.

Geordend naar totale kostprijs ziet de rangorde er op basis van de meest recente meerjarenplanning er als volgt uit:

 1. De gebouwen in gebruik door de Stormvogels worden vernieuwd. De planning voorzag 1 900 000 euro, dat wordt nu 2 650 000 euro.
 2. Het gefaseerd uitvoeren van het beheersplan Zoet Water site: 2 280 000 euro
 3. Verder werken aan de as Sint Joris Weert-Leuven: project Waverse Baan in Oud Heverlee: 2 145 000 waarvoor 770 000 euro subsidie wordt verwacht voor de fietspaden, en de gemeente dus 1 375 000 euro moet voorzien
 4. De heraanleg van de dorpskern van Haasrode : 1 015 000 euro (waarvan 900 000 zou moeten komen in 2023)
 5. Het ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert.: 1 000 000  euro waarvan 700 000 in 2024  en 220 000 in 2025 (voor de volgende meerderheid)
 6. Verder werken aan de as Zoet Water – Vaalbeek – Blanden – Haasrode: 988 733 euro
 7. Verder werken aan de as Sint-Joris-Weert – Leuven: Leuvensestraat.: 1 002 000 waarvan 150 000 euro subsidie, waar de gemeente 852 000 euro moet voorzien
 8. De parochiezaal in Oud Heverlee  wordt gerenoveerd of vernieuwbouwd (Oud-Heverlee): 630 000 euro
 9. Het realiseren van een park aan woonzorgzone De Kouter.: 530 948 euro maar 100 000 euro subsidie, dus 430 948 euro
 10. Het opmaken en uitvoeren van een beheersplan (2021) voor de beschermde dorpskern van Blanden.: 300 000 euro
 11. De gemeente onderzoekt de opportuniteiten die zich aandienen voor de herlokalisatie van de functies bibliotheek, ontmoeting en muziekschool. Rest nog:  40 000 euro voor studie la foresta

Niet voorzien in die meerjarenplanning van de prioritaire projecten waren de aankoop van het huis en de gronden tussen Listwaar en de OHL parking  (800 000 euro maar mogelijks 500 000 euro subsidie)  , en al evenmin de aankoop van de  terreinen van de Zoet Water camping waarover nu onderhandeld wordt. Evenmin is er geld voorzien voor het verwerven van een deel van La Foresta als  nieuwe locatie voor de muziek-school. En de 549 000  euro die de gemeente betaalde als schadevergoeding voor het stoppen van de opdracht voor het architectenbureau Arte-Stabo voor het woonzorgcentrum De Kouter was ook niet gepland. Het verhogen van de belastingen kort voor de verkiezingen zal wel geen optie zijn. Dus wordt allicht gesnoeid in de uitgaven van de projecten die voor 2023 en 2024 gepland zijn. Het heraanleggen van de dorpskern in Haasrode en die van Sint Joris Weert, of het vernieuwen van de parochiezaal in Oud Heverlee wordt onzeker.

De Stormvogels: vrij onbekend in Oud Heverlee en Sint Joris Weert.

In Haasrode en Blanden zijn de Stormvogels welbekend, dat is niet het geval in Oud Heverlee en Sint Joris Weert. De Stormvogels is een voetbalclub, ontstaan uit de fusie van  Stormvogels Blanden en Voetbalclub Haasrode Sport. Na een korte start bij de Vlaamse Voetbalbond sloot de club aan bij de K.B.V.B. Aanvankelijk speelde men op een braakliggend stuk grond, waar nu het klooster van de paters Franciskanen is gebouwd. In 1978 bouwde de gemeente een nieuw sportcomplex langs de Kartuizersstraat in Blanden.  Dat deed in het laatste seizoen van De Kampioenen ook dienst als decor voor de opname van dit feuilleton. De club heeft een uitgebouwde jeugdwerking: op hun website tel je liefst 24 ploegen.

het ontwerp van het nieuwe gebouw van De Stormvogels aan de Kartuizerstraat in Blanden

De discussie op de gemeenteraad van 31 mei 2022

Tijdens de gemeenteraad lichtte Katrien Timmermans (CD&V) het voorstel toe. Tom Teck (Team Oud Heverlee) vond het ontwerp OK, helemaal op maat van de Stormvogels, maar wel heel duur. Slechts één aannemer had ingetekend op de offerte, daarmee ging de gemeente nu scheep. Nogal tekenend voor het moeilijk economisch klimaat, vond hij.

Katrien Timmermans wees erop dat de Stormvogels vanaf 2026 30 000 euro huur gaan betalen per jaar, en dus een deel van de investering terug gaan betalen op termijn.

Patrice Lemaitre (Open VLD) vond het ook erg duur: 3000 euro per vierkante meter leek hem de prijs van een serieuze villa. Hij wees erop dat er oorspronkelijk slechts 600 000 euro voorzien was, en dit budget bij elke herziening is opgelopen tot de  2 625 000 euro zoals nu voorzien. Het leek hem dat die prijs finaal nog verder zou oplopen. En begon een discussie over wat er zou gebeuren als de gemeente de komende dagen het contract met de aannemer zou tekenen, en het nadien nog zou mislopen, bijvoorbeeld met de omgevingsvergunning. Dreigde de gemeente dan niet opnieuw verplicht te worden om een forse schadevergoeding te betalen zoals bij het woonzorgcentrum  in Blanden ?

Katrien Timmermans relativeerde de kostprijs en de vergelijking met een villa. Het gebouw was vrij compact, en bevatte veel sanitaire ruimtes met de  8 kleedkamers. Er was een groot aandeel van technische installaties in de kost van het project. Mattias Bouckaert (Groen) las de clausule voor over de schadevergoeding bij verbreking van het contract: bij een probleem met de omgevingsvergunning dreigde geen boete van 10 %, was zijn interpretatie.

Maggy Steeno (N-VA) betreurde de communicatie. Op de Facebook pagina van De Stormvogels was al meegedeeld dat het project was goedgekeurd nog voor deze gemeenteraad plaats had. Katrien Timmermans wees erop dat de gemeente nu eenmaal niet bepaalt wat er op de Facebook pagina van De Stormvogels verschijnt, Mattias Bouckaert gaf mee dat de mededeling van de gemeente correct vermeldde dat het pas tijdens deze gemeenteraadszitting zou worden beslist. Maggy Steeno (N-VA)  merkte op dat zij de enige was die had gereageerd op de Facebook pagina van De Stormvogels.

Mark Binon (N-VA) wees op het probleem met het parkeren in de Kartuizerstraat, en vroeg om op drukke zaterdagen plaats vrij te houden voor families bij begrafenissen op het naburige kerkhof. Burgemeester Clerckx (CD&V) bevestigde dat parkeerprobleem en wou daar wel een oplossing voor zoeken.

Bij de stemming werd het voorstel unaniem goedgekeurd, de voltallige oppositie keurde samen met de meerderheid het voorstel goed.

De samenwerkingsovereenkomst met de Stormvogels.

Vervolgens begon de discussie over de samenwerkingsovereenkomst met de Stormvogels. Die overeenkomst voorziet dat de gemeente eigenaar blijft van het gebouw waarin ook een vergaderzaal en een kantine komt te zitten. De Stormvogels dienen het gebouw te beheren. Vanaf 2026 betalen de Stormvogels 30 000 euro huur per jaar, en een jaar na de ingebruikname vervalt ook hun jaarlijkse subsidie van 12 000 euro.

De Stormvogels dienen het geheel ook ter beschikking te stellen van de gemeente voor verhuur door de gemeente of aan erkende verenigingen of scholen via het gemeentelijk zaalverhuursysteem, en dit volgens de gemeentelijke tarieven. Maar dat enkel op de data die de Stormvogels mogen bepalen als beschikbare momenten.

Daarover ontstond dan weer een discussie.  Mark Binon wees erop dat voetbalclubs meestal tot in augustus moeten wachten op de kalender van de voetbalbond. Dan pas weten ze  wanneer er op hun terreinen thuismatchen worden gespeeld en de zaal, kantine, en kleedkamers bezet zijn.  En later op het seizoen volgen er dan nog onzekere  inhaal speeldagen. Die onzekerheid en voorrang voor de voetbalcompetitie is een forse handicap voor andere sportevenementen die occasioneel zouden willen gebruik maken van de sportinfrastructuur.   Die kunnen een jaar vooraf geen zekerheid krijgen voor hun evenement Tom Teck wou met een amendement De Stormvogels financiële voordelen geven als ze hun gebouw verhuren aan derden in de zomermaanden. Het amendement werd bij stemming verworpen, enkel Team Oud Heverlee en Open VLD steunde dat amendement, NVA onthield zich. De meerderheid wou zo een clausule wel bekijken, maar pas na de eerste evaluatie van de overeenkomst in 2025,

De overeenkomst zonder amendement werd opnieuw unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie.