Wie onlangs passeerde in de Beekstraat kan er niet naast kijken. De werken aan het eerste deel van de Delhaize-parking  zijn zo goed als voltooid. De Clabotshoeve staat nog overeind. Maar of dat nog lang duurt ?DSC_2802

Naast de werken voor het huidige deel van de parking, diende de Delhaize ook een aanvraag in om de nieuwe parking nog verder uit te breiden. Daarbij zou ook  de Clabotshoeve worden afgebroken, en de parking ook op dat stuk nog verder uitbreiden, helemaal tot aan het ontmoetingscentrum.

Tegen die parkingplannen werden  eerder meerdere bezwaren van omwonenden ingediend bij de  gemeente. Het vorige gemeentebestuur leverde de vergunningen af, voor beide aanvragen. Daartegen werd in beroep gegaan bij de provincie.  Voor de eerste aanvraag, de parking die nu in aanleg is, zag de provincie geen problemen. Die werd in beroep goedgekeurd. Wel legde de provincie op dat die parking open moet staan voor alle bewoners tijdens de sluitingsuren van de winkel, en ook overdag op weekdagen bij het begin en einde van de schooltijden.  De gemeente had dat niet opgelegd in de omgevingsvergunning. Wel in de notarisakte bij de verkoop van de Clabotshoeve voor het tweede deel van de parking.

Met die tweede aanvraag, het afbreken van de Clabotshoeve, had de provincie meer problemen. De provinciale omgevingsambtenaar adviseerde de provincie na onderzoek om die aanvraag te weigeren: té groot, slecht gemotiveerd, niet passend in de straat, een breuk met de ruimtelijke ordening in het dorpscentrum, … De meerderheid in het provinciebestuur, de bestendige deputatie van CD&V, NVA en VLD keurde de aanvraag toch goed. Maar motiveerde dat nauwelijks of niet. Daarop volgde een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar is intussen heel wat rechtsspraak waarbij onvoldoende gemotiveerde beslissingen van de provincie worden verbroken. Vooral wanneer het politieke provinciebestuur ingaat tegen het advies van haar deskundig ambtenaar.

Probleem: de Raad voor Vergunningsbetwistingen doet er meestal meer dan een jaar over om uitspraak te doen. En in afwachting is de door de provincie afgeleverde beslissing geldig. Met het risico dat indien de Delhaize de hoeve afbreekt en er een parking aanlegt, ze na de uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen met een kanjer van een niet-vergunde parking zit. En in principe alles moet herstellen in de oorspronkelijke staat. Wat met een vakkundig vernielde oude hoeve wel onmogelijk zal zijn. Ze kunnen dan gokken dat het wel heel lang kan duren voor ze verplicht worden die bouwovertreding te herstellen. En intussen ligt die megaparking er wel.

Dat is blijkbaar waar de Delhaize snel op aanstuurt. De werken van de tweede parking uitvoeren zonder te wachten op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Afbreken die Clabotshoeve. Maar daarbij dook een ander probleem op. De Clabotshoeve was al jarenlang verhuurd  toen de Delhaize de hoeve overkocht van de gemeente. En de huurder zat juridisch safe tot eind 2020. De Delhaize poogt nu met allerlei middelen de huurder vroeger uit de hoeve te krijgen. Het ziet er naar uit dat ze daarin tegen begin november kunnen slagen. Dan kunnen de bulldozers aanrukken.DSC_1417

Als de tweede aanvraag ook wordt uitgevoerd, verdwijnt de Clabotshoeve, schuren en hoevewoning incluis, voor een verdere uitbreiding van de parking.

Wordt vervolgd.

DSC_2689