Petitie voor een warm en verkeersveilig Weert

 

Lokaal kunnen winkelen is een zegen voor ons dorp. Het zorgt voor jobs en maakt dat we niet ver moeten om lekkers en kwaliteit te vinden. Alleen gaf dat op zondag soms problemen, omdat we allemaal toch zo graag met de auto onze pistoleekes gaan halen. Proxy Delhaize heeft dat opgelost met een uitbreiding van de winkel en een veel ruimere parking tot tegen de hoeve Clabots. Ieder kind kan zien dat dit een prima oplossing is.

DSC_2806

Veel dorpsgenoten schrikken dan ook nu blijkt dat het vorige gemeentebestuur toestemming heeft gegeven voor een nog grotere parking, en dat daarvoor ook de hoeve Clabots nog tegen de vlakte moet. Net nu onze kinderen massaal vragen hun toekomst veilig te stellen, roept dat heel wat twijfels op. Wordt ons dorp op deze manier veiliger, mooier en prettiger om te leven?  Eens de bulldozer vertrokken is, is er geen weg terug.

 

DSC_1334
Een aantal mensen hebben dan ook zo snel mogelijk stappen gezet om alsnog overleg af te dwingen (zie achterkant). Heel wat mensen delen onze ongerustheid of zijn niet op de hoogte, vandaar deze brief. Ieders stem is belangrijk! De Beekstraat vormt de spil van het dorpsleven: school, academie, Proxy, scouts, sport- en ontmoetingscentrum allemaal op een paar honderd meter… hoe hou je dat in balans? Hoe houden we het veilig en prettig voor alle dorpsbewoners en passanten? Omdat er voor Weert nog geen totaalplan is (maar wel voor de andere deelgemeenten) is overleg nodig voordat er onomkeerbare stappen gezet zijn.

Wat vragen we?

Een ambitieus, doordacht en toekomstgericht totaalplan voor de heraanleg van Sint-Joris-Weert, met respect voor iedereen: naar school fietsende kinderen en hun (groot)ouders, handelaars en hun klanten, bewoners, voetgangers, automobilisten, enz.  We willen voor de problemen van vandaag geen oplossingen van gisteren.

Daarom vragen we geen onherroepelijke stappen meer te zetten vooraleer het overleg een kans gekregen heeft. Vind je dat ook belangrijk? Teken dan deze petitie en praat erover met je huisgenoten en buren! Jullie kunnen ook tekenen op www.sintjorisweert.com/petitie. Zo kan iedereen zijn of haar stem laten horen !

 

De tekst van de petitie vind je hierboven. Door te ondertekenen en te klikken op de knop verzenden stem je mee, maar je naam wordt niet bekendgemaakt. De resultaten worden eind oktober aan het gemeentebestuur en het provinciebestuur bezorgd: wel het aantal ondertekenaars, niet de namen.

Je kan ook tekenen met een mail naar SOSWeert@gmail.com  of het ingevuld briefje uit je postbus terug te bezorgen in de bus van de Beekstraat 41 of van de Oude Nethensebaan 33 bus 4.

 

Hoe het ging en gaat

Het familiebedrijf van de Proxy Delhaize kocht eerst de 2 huizen links van de winkel en deed een bouwaanvraag (omgevingsvergunning) voor de afbraak van die twee huizen en de aanleg van een parking. (Fase 1). Die fase is nu grotendeels uitgevoerd.

In juli 2018 verkocht de familie Clabots haar hoeve en bijbehorende gronden aan de gemeente. In de notariële akte werd de hoeve door de gemeente meteen doorverkocht aan de Proxy Delhaize met de bepaling dat deze hoeve zou worden afgebroken en als parking zou dienstdoen. Een deel van de achterliggende tuin en weide bleef eigendom van de gemeente (OCMW) (Fase 2). Op de gemeenteraad stond dit op de agenda onder de titel “creatie van een open groene ruimte in Sint Joris Weert”.  De reden voor die doorverkoop was dat de gemeente niet over voldoende financiën beschikte om alles in eigendom te houden, maar alternatieven werden niet onderzocht. Pas nadat alles beslist was, kwam er een (woelige) infovergadering voor de bewoners van de Beekstraat en omliggende straten.

In totaal (Fase 1 & Fase 2) komt er een extra bovengrondse parking voor +/- 85 wagens (links), een uitbreiding van de winkel (achter-) en een aparte laad-en loszone (rechts). Dit over een totale lengte van 105 meter in de Beekstraat. Een aantal inwoners diende bij de gemeente bezwaar in tegen beide omgevingsvergunningen. Toch werden beiden goedgekeurd door het gemeentebestuur.

Een groep inwoners ging in beroep bij de provincie. De belangrijkste punten van de bezwaren:

  • Ondanks de sterk uitgebreide parking wordt toch gekozen voor een laad-en loszone rechts van de winkel waarbij vrachtwagens over de gehele breedte van de Beekstraat gevaarlijk en met veel geluidsoverlast achteruit moeten manoeuvreren op nauwelijks 10 meter van de van de schoolstraat (Pastoor Tilemansstraat)
  • Aanzuigen van extra autoverkeer (meer bezoekers, meer vrachtwagens) van ver buiten de buurt in een dorpscentrum dat al veel doorgaand verkeer te slikken krijgt
  • Een hypotheek op de heraanleg van een autoluwe Beekstraat met gevolgen voor het hele dorp
  • Geen doordacht plan voor de hele site rond de Clabotshoeve
  • Een bovengrondse parking die even groot wordt als de bovengrondse parking van de grote Delhaize aan de Naamsepoort in Leuven, en zo groot als die van de Aldi en de Spar samengeteld in Haasrode
  • 105 meter Beekstraat in volle dorpscentrum wordt winkel met alleen maar bovengrondse parking
  • Vanaf de hoek Beekstraat/Stationsstraat tot het Delhaizecomplex blijft over 210 meter straatlengte langs die straatkant nog slechts één wooneenheid over (Beekstraat 11), een verminking van het dorpsgezicht

De onafhankelijke omgevingsambtenaar van de provincie volgde dit bezwaar voor fase 2, en gaf een gemotiveerd en volledig negatief advies om de vergunning te weigeren.
Op 26 maart besliste het provinciebestuur om de vergunning toch goed te keuren, zonder enige motivatie. De provincie bepaalde wel dat ook de parking van fase 1, zoals nu aangelegd , verplicht moet worden opengesteld voor iedereen ‘s avonds en ’s nachts tijdens de sluitingsuren, en op schooldagen ook overdag een uur telkens bij het begin en einde van de schooltijden. De gemeente had dat niet opgelegd in de vergunning. Delhaize heeft het ook niet aangeboden, maar gelukkig legde de provincie het wel op na hoger beroep van dorpsbewoners.

Omwille van juridisch technische redenen was het voor fase 1 niet zinvol in beroep te gaan tegen de beslissing van het provinciebestuur. Voor fase 2 werd wel een beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbewistingen. Deze procedure kan ruim een jaar aanslepen.  De huur van de Clabotshoeve wordt op 1 november 2019 beëindigd, en dit opent voor Delhaize juridisch-technisch de mogelijkheid om de hoeve begin november 2019 nog snel af te breken vooraleer de Raad van Vergunningsbetwistingen wat heeft beslist.

Tot nu toe is de vraag aan het gemeentebestuur om met Delhaize en de inwoners van Sint-Joris-Weert over de heraanleg van de hele site te overleggen, zonder resultaat gebleven. Andere ideeën voor een nieuwe bestemming van de hoeve en bijbehorende grond – bv. als lokalen voor de scouts, de muziekschool, een sportveldje, volkstuintjes, een co-housing project enz – kregen daardoor geen kans.

Een gedetailleerd verslag over dit alles vindt u  elders op deze website