Op 18 januari 2019 schorste de provincie de omgevingsvergunning die het vorige gemeentebestuur gaf aan de Delhaize-uitbaters om de hoeve Clabots af te breken en op die terreinen hun parking uit te breiden.  De werken mogen niet worden gestart. Binnen de 120 dagen, tegen uiterlijk 18 mei  neemt de provincie nu zelf een beslissing. Op 12 maart komt de betwisting rond de eerste aanvraag voor op een publieke zitting van de provincie. 

clabots-hoeve.jpeg
De hoeve Clabots in de Beekstraat van Sint Joris Weert

Op 18 december nam de provincie ook al een soortgelijke beslissing over de eerste  aanvraag van de Delhaize om hun parking te herschikken en uit te breiden.  Daarbij gaat het om het stuk achter de twee resterende woningen tussen de hoeve Clabots en het Delhaize complex. Ook deze toelating door het vorig gemeentebestuur  werd geschorst door de provincie. Daarover moet nu  een beslissing vallen door de provincie tegen uiterlijk 12 april.   De beslissing van de provincie volgt op het ontvankelijk verklaren van het beroep dat omwonenden aantekenden tegen de beslissing van de gemeente.  

De bezwaren van de omwonenden gingen net als in het openbaar onderzoek vooral over de verkeersveiligheid.  In de aanvraag is voorzien dat de vrachtwagens dagelijks achterwaarts binnenrijden over de twee rijvakken van de Beekstraat, vlakbij de hoek met de smalle Tilemansstraat. Langs die amper 248 centimeter brede straat komen elke dag kleuters en scholiertjes langs die school lopen in de Tilemansstraat.

Wie de beslissing van de gemeente wou inzien moest langs gaan op het gemeentehuis. Want op de website van het omgevingsloket en op deze van Oud Heverlee stond sinds donderdag 18/10/2018, na de verkiezingen ,  enkel te lezen dat het schepencollege op 8 oktober (nog voor de verkiezingen)  een beslissing had genomen over de eerste aanvraag van de Delhaizeparking. Maar geen nood; je kan ze nu hier lezen OMV201848OV_beslissing omgevingsvergunning 8 oktober eerste aanvraag

De vergunning was dus volledig goedgekeurd. Er zijn wel wat voorwaarden opgelegd over de snelle aanplanting en de grootte van de bomen. Wat het gevaarlijk achterwaarts maneuvreren van vrachtwagens aan de ingang van de huidige parking betreft, de ingang van de toekomstige loskade,  moest er voor de gemeente geen wijziging komen aan de ligging of toegang van de loskade . Ook al ligt deze vlakbij de smalle Tilemansstraat met al zijn schoolverkeer. 

Er was wel een voorwaarde (in een omgevingsvergunning (?!?)  dat “aanvoer en afvoer van vrachtwagens ”  niet zijn toegestaan een half uur voor en na start en einde van de school. Hoe dat zal moeten nagekomen worden door vrachtwagens die van heinde en verre komen leveren is allesbehalve duidelijk: met een bord aan de ingang ? Een slagboom ? Mag er gelost worden op de straat tijdens de schooluren ? 

Het is nu aan de provincie is om die knoop door te hakken. 

Het schepencollega besliste midden november  2018 ook over de tweede aanvraag, de uitbreiding van de parking met het terrein dat vrijkomt na de afbraak van de hoeve Clabots . Dat liep moeizaam in het schepencollege.  Een vraag aan de Delhaize om de aanvraag terug te trekken om meer tijd te laten voor een planning van het hele gebied werd door de Delhaize afgewezen.  Er moest zowaar gestemd worden: NVA en CD&V voor, Groen tegen . Niet meteen een droomstart voor de komende coalitie CD&V, Groen en SP-A. 

Het schepencollege ging akkoord met de afbraak van de hoeve Clabots en de uitbreiding van de parking over dat terrein. We noteerden alvast de overweging dat zo een parking een welkome afwisseling zou zijn in de gesloten bebouwing van de Beekstraat en zou zorgen voor een zicht op de kerk. Maar leest u zelf maar de integrale beslissing  beslissing delhaize tweede aanvraag

Deze beslissing is nu dus ook geschorst. De provincie beslist uiterlijk  tegen 18 mei over dat deel .

Over de voorgeschiedenis van de parking vindt u meer in het eerdere bericht.