In de wandelgangen, maar  ook in recente berichten op Facebook, komen als maar meer nieuwtjes naar boven over de coalitievorming. En over geheime voorakkoorden. Op zijn facebook pagina bekloeg Alexander Binon, de voormalige NVA-burgemeester zich recent over het bedrog van de CD&V en de “judascoalitie”.

We citeren even uit het bericht van Alexander Binon :   (…) “Nochtans wilden wij het huidige beleid wel verderzetten en hadden reeds 2 jaar geleden een akkoord met CD&V hierover. Wij waren bereid om ook Groen deel te laten uitmaken van deze coalitie zodat we de ingeslagen weg verder konden ingaan. Maar dat was onbespreekbaar voor CD&V omdat ze dan een schepenambt zouden verliezen. Dit akkoord met CD&V werd een week voor de verkiezingen namens CD&V nog medeondertekend door een nationaal boegbeeld. “(…) Wij zijn dus met CD&V gaan praten zondagnamiddag en we waren zelfs inhoudelijk rond. Tijdens de gesprekken met CD&V verliet Adri Daniëls zonder een reden op te geven de bespreking. Wij vermoedden niets, want een woord is een woord, dachten we. Bart Clerckx en zijn voorzitter Jos De Wachter bleven achter en vertrokken uiteindelijk ook voor besprekingen met Groen.

Amper 1 uur na hun vertrek vernam ik dat er een akkoord was getekend met Groen en SP.A, tegen alle gemaakte afspraken in. Dat akkoord werd blijkbaar tegelijkertijd op een andere locatie onderhandeld door een aantal mensen van CD&V met de vertegenwoordigers van Groen en sp.a.”.

Dat was dan alvast fors gelogen van Alexander Binon  tijdens het grote verkiezingsdebat OH Kiest dat op 28  september 2018 plaatsvond in een propvolle Rozenberg: op de vraag van moderator Rob Heirbaut aan Alexander Binon of er een voorakkoord is gesloten  antwoordt Alexander Binon dat het heel gezellig is geweest in de coalitie maar “voorakkoorden bestaan niet” zei Alexander Binon.    U kan het geluidsfragment hier nog even beluisteren, rond 1’42’’ hoort u dat Alexander Binon nog eens zeggen.

https://soundcloud.com/user-607358492/debat

Bart Clerckx kan u er horen zeggen dat ze met alle partijen gesproken hebben, en niemand uitsluiten …VLD en SP-A stelden dan weer met zoveel woorden dat dat ze geen voorakkoorden hadden gesloten .

Wat horen we nog meer achterdoechelen:

  • Dat inderdaad Adri Daniëls, Bart Clerckx en partijvoorzitter Jos De Wachter die namiddag aanschoven bij de NVA delegatie.
  • Dat minister Koen Geens uit het naburige Huldenberg mee zijn handtekening had gezet onder het voorakkoord.
  • Dat CD&V in een coalitie met Groen en SP-A de grootste partner was en dus de burgemeester kon leveren, in een coalitie met NVA zou NVA de grootste zijn geweest.
  • Dat Koen Geens inderdaad die vooravond nog telefonisch tussenbeide kwam bij Adri Daniëls om aan te dringen op een coalitie met de NVA, maar te horen kreeg dat CD&V Oud Heverlee zelf zijn boontjes zou doppen
  • Dat Paul Vleminckx bij de CD&V (overgekomen van Fusiebelangen) een sleutelrol speelde in de keuze van de coalitiepartner, en van meetaf aan liet weten dat hij geen akte wou tekenen om Alexander Binon burgemeester te maken. De vroegere perikelen met de split van Fusiebelangen waren nog niet vergeten. En ook de rol van Francis Van Biesbroeck lag nog zwaar op de maag, verkozen op de NVA-lijst, die ondanks zijn toen nog verborgen discrete contacten met de NVA, als dubbelagent betrokken was geweest in de besprekingen over de voortzetting van Fusiebelangen in Dorpsbelangen.
  • Dat de SPA de coalitiebespreking makkelijk maakte door meteen voor te stellen dat Joris Vanderveeren ontslag zou nemen ten voordele van de niet verkozen lijsttrekker Jos Rutten, waarmee de anderen het wel zagen zitten.
  • Dat Joris Vanderveeren in ruil een mandaat werd beloofd in de vzw die het Woonzorgcentrum De Kouter zal realiseren.
  • De spanningen in de vorige coalitie al heel hoog waren opgelopen tussen NVA en CD&V over de financiële borgsteling door de gemeente ten belope van 9,9 miljoen euro voor de lening voor dit project.

 

Niet zo steekhoudend is het verwijt van Alexander Binon dat niet hijzelf met de meeste voorkeursstemmen (928 naamstemmen) maar wel Adri Daniëls met 672 stemmen en Bart Clerckx (532 stemmen ) burgemeester zullen zijn.  En Mattias Bouckaert met (686) meer stemmen (686) dan Adri Daniëls en Bart Clerckx geen burgemeester wordt. Een pientere reactie op Facebook herinnerde eraan dat Alexander Binon in 2016 burgemeester werd terwijl andere verkozenen meer naamstemmen behaalden.

Bij de reacties op de facebook pagina van Alexander Binon vonden we tot slot ook nog een heel scherpe reactie van Jules Albrechts: “Het bedrog en woordbreuk zitten in het dna van de cd&v. Avdz zou beter moeten weten. 1982 nog niet vergeten.” (sic) . Een beetje duiding:  Jules Albrechts is een gewezen voorzitter van de lokale afdeling van CD&V Oud-Heverlee, werkte op CVP kabinetten, stapte over naar Fusiebelangen toen de CVP in de oppositie kwam, en kreeg een als schepen bezoldigd mandaat voor het Zoet Water pretpark.  Voor die politieke overstappen werd hem wel eens bedrog en woordbreuk aangewreven.file