Zondag 14 maart was er in Sint Joris Weert zowaar een betoging. Coronaproof. Stilstaand. Met maskers. Langs de Weertse dreef. We telden 103 deelnemers. De meeste uitgedost in het zwart, met een witte bef. Zoals de echte advokaten .

De actie draaide rond de klimaatzaak. In meer dan 100 steden en gemeenten kwamen burgers naar buiten om de aandacht te vestigen op het klimaat. Om aan onze politici en media te tonen dat het menens is Om aandacht te vragen voor een van de belangrijkste rechtszaken van ons land die op 16 maart in de rechtbank van start gaat. De klimaatzaak. Daar wordt na jaren vertragingen en procedurebetwistingen opgeworpen door het Vlaams Gewest voor de rechtbank gepleit. Met de bedoeling om via de rechter de Belgische staat en de drie gewesten te dwingen om meer te doen aan klimaatregelingen. Omdat België zich niet houdt aan de internationale afspraken die het zelf is aangegaan om de opwarming van het klimaat tegen te gaan . Om België en de drie gewesten te verplichten eindelijk meer te doen. en om de huidige en komende generaties te beschermen tegen een klimaatramp.

Je vindt er meer over op De rechtszaak waarbij iedereen wint | Klimaatzaak .

Maar ook in Sint Joris Weert daagden meer dan 100 deelnemers op om de aandacht te vestigen op de klimaatzaak. We telden onder hen vele gewone mensen. Onder hun masker herkende we veel schoon volk. En daarnaast, nou ja, ook drie schepenen (Jos Rutten, Hanna Vansteenkiste, Mathias Bouckaert), de voorzitter van de gemeenteraad (Adinda Claessen) , twee gewezen gemeenteraadsleden (Paul Pues, Werner De Jonghe) , jong en oud, kindjes, mama’s, papa’s, opa’s en oma’s, een paar B.V’s, goeie zangers en muzikanten, echte advokaten en vooral vele nepadvokaten.