Op de gemeenteraad van 28 maart had de nieuwe fractie van Pro OH (het samengaan Open VLD en Team Oud Heverlee) dit agendapunt aan de orde gesteld. Aanleiding was het advies van de Mileuadviesraad van februari over de grondwaterverontreiniging door het Canivet stort. Die had gevraagd om een analyse te doen bij de inwoners die in een cirkel van 500 meter rond het Canivet stort wonen. Het grondwater is immers vervuild met PFAS, met andere gevaarlijke stoffen, en dan is er ook nog de vervuiling met het radio actieve afval.  De Milieu adviesraad vroeg dit zeker te onderzoeken,  minstens bij de inwoners met een huis in een cirkel van 500 meter rond het Canivet stort. Wachten tot 2025, tegen wanneer de eigenaar van het Canivet stort een beschrijvend bodemonderzoek moet afleveren, vond de milieuadviesraad niet aan de orde.

Het schepencollege was daar niet op ingegaan, kennelijk omwille van wat technische bezwaren: de vraag van de milieu adviesraad leek niet enkel om grondwateronderzoek te gaan; de eigenaar zou zelf tegen uiterlijk 15 januari 2025 zo een beschrijvend bodem onderzoek moeten uitvoeren; als het enkel zou gaan om grondwateronderzoek moest dit eerst besproken worden met inwoners en landbouwers.  Pro OH vond het vreemd dat het schepencollege zich achter die technische bemerkingen verschuilde,  en geen actie ondernam. Nog twee jaar wachten tot 2025, datum tegen wanneer de eigenaar van het stort een onderzoeksrapport moet opleveren, leek hen niet gewenst.

Pro OH stelde een stemming  voor over drie actiepunten: OVAM vragen om de datum voor dat bodemonderzoek te vervroegen, onafhankelijk daarvan zelf een grondwateronderzoek te laten uitvoeren bij de inwoners in een straal van 500 meter rond het Canivet stort, en een offerte vragen om desnoods zelf een beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren en daarvan verslag te geven aan de gemeenteraad.

Grondwateronderzoek door de eigenaar van het stort ?

Milieuschepen Jos Rutten (Vooruit) legde uit dat er door de gemeente al herhaaldelijk was aangedrongen op een snellere afwikkeling van het beschrijvend bodemonderzoek. Hij beklemtoonde dat de heer Roelants, de  (nieuwe) eigenaar van het Canivetstort, positief meewerkte met de gemeente. Hij was er mondeling mee akkoord gegaan om aan het deskundig onderzoeksbureau te vragen om de staalnames voor verder onderzoek uit te breiden naar PFAS en concentraties van schadelijke bestrijdingsmiddelen.  En dat ook in een zone van 500 meter rond het stort. In de discussie verduidelijkte Jos Rutten nog dat het weinig zin zou hebben om dat in elke tuin te doen binnen een cirkel van 500 meter: dat wordt beter zinvol gespreid over de perimeter. Er wordt best gezorgd dat vooral in de dichtbij en lager gelegen percelen stalen worden genomen, met een oordeelkundige representatieve spreiding over de hele zone.

Dat zou nog deze week schriftelijk worden bevestigd door de heer Roelants aan de gemeente.  Een offerte vragen om zelf als gemeente een beschrijvend bodemonderzoek te houden, leek weinig zin te hebben, vond Jos Rutten. Dat onderzoek is al gestart en het is een verplichting van de eigenaar.

Oppositie vraagt stemming

Patrice Lemaitre (PRO OH) drong toch aan op een stemming over twee delen van zijn voorstel: het uitvoeren door de gemeente van grondwater onderzoek bij inwoners in een straal van 500 meter rond het Canivetstort, en het aandringen bij OVAM op het vervroegen van de einddatum voor het opleveren van het beschrijvend bodemonderzoek.  Zijn voorstel kreeg enkel de steun van zijn eigen Pro OH fractie en van de N-VA-fractie. De meerderheid (CD&V, Groen en Vooruit) stemden het voorstel weg. Het is dus wachten of de eigenaar van het Canivet stort dat soort metingen wel wil uitvoeren bij omwonenden.  

Resultaten voorlopig bodemonderzoek

Eerder leverde het studiebureau Witteveen & Bos in november 2022 een onderzoeksverslag op van de stortplaats Canivet.  Het rapport vermeldt de gekende vervuiling met radioactief afval van de radiumfabriek in Olen en van Union Minière in Brussel. De kleine hoeveelheden van radioactief radium 226 leidt tot voortdurende uitstoot van het radon 22 edelgas. De reden waarom professor Schonken als gerechtelijk deskundige de aanbeveling gaf het terrein voor duizenden jaren niet te doorwoelen of te bebouwen. De bulldozers van Roelants zijn nog dagelijks actief op het terrein.

In de grondwaterwinning van Abdij van’t Park werden in 2022 de hoogste PFAS concentraties van alle Vlaamse waterwinningen vastgesteld. Het stort Canivet  is hiervan een van de oorzaken: de PFAS verontreiniging die daar werd vastgesteld, stemt overeen met de PFAS componenten die werden gemeten in de grondwaterwinning  bij Omecxo op het industrieterrein van Haasrode. De PFAS verontreiniging gemeten aan het Sint Albertuscollege, grondwater wordt er gebruikt als spoelwater voor de toiletten,  en dit aan BoerenCompagnie aan de Abdijstraat in Leuven had andere componenten dan wat bij deze staalname bij Canivet werd gemeten.

Men stelde ook vast dat er bij Canivet een zware verontreiniging was van het grondwater met pesticiden (voornamelijk MCCP) waarvoor de drinkwaternorm in drie peilputten werd overschreden. Ook bij Omexco werd die MCCP terug gevonden in het grondwater, niet bij het  Sint Albertuscollege en BoerenCompagnie. MCCP (microprop) is een pesticide voor industrieel gebruik om breedbladig onkruid te verdelgen in graanvelden of golfterreinen. Op internet lees je dat de schadelijke gevolgen van MCCP  volgens sommigen “vergelijkbaar zijn met XTC: Meestal worden echter negatieve effecten gemeld zoals: misselijkheid, duizeligheid, angsten, paniekaanvallen, hallucinaties, onrust, rillingen en hoofdpijn.”( https://www.google.com/search?cs=0&sxsrf=APwXEdc5MwMhySef8C4nl_-IzS299yf_Vg:1680262666125&q=Wat+zijn+negatieve+effecten+van+de+stof+mCPP%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjfydiaiob-AhXQp6QKHUaOAcQQzmd6BAgCEAY&biw=1097&bih=503&dpr=1.75)

We letten voortaan wel op die symptomen bij Haasrodenaars. En kijken na of die Potefretters hun schoenen en regenjassen waterdicht maken door ze te wassen met hun grondwater. Of in plaats van bollen te kopen in een discotheek, wat grondwater slobberen. Rare gewoonten in Haasrode.

Alle gekheid op een stokje: er is dus blijkbaar vroeger aardig wat geld verdiend in Haasrode met het verboden storten van allerlei gevaarlijk industrieel en chemisch afval. De vroegere uitbater is vertrokken, de gevolgen blijven nog jaren achter in het grondwater.