Op de gemeenteraad van 28 maart stond de uitbreiding van de zone 30km/h per uur op de agenda voor de deelgemeenten Oud Heverlee, Blanden, Vaalbeek en Haasrode.  De beslissing over Sint Joris Weert was vorige maand al genomen.

Ook voor deze deelgemeenten wordt de lijn consequent doorgetrokken: doorgangswegen blijven met een maximum snelheid van 50 km/h, in woonstraten wordt het 30 km/h.  De bijgevoegde kaartjes maken het heel duidelijk. De nieuwe regels gaan in op 1 juni.

Tom Teck (Pro OH) had namens zijn nieuwe fractie geen probleem met een zone 30 in smalle woonstraten en doodlopende wegen.  Maar waar de weg 5,5 tot 6 meter breed is tussen de boordstenen heeft volgens hem de automobilist het gevoel dat hij 50 km/h mag rijden, en is er weinig of geen draagvlak voor een zone 30. Hij somde een reeks straten op waar de wegen meer dan 6 meter breed zijn inclusief de goten: de Fonteinstraat, Blokkenstraat, Vandezandestraat, Groenstraat, Maurits Noestraat in Oud Heverlee. En de Banhagestraat, Bierbeekstraat in Blanden, en de Dassenstraat, Verheydenstraat, Kerkstraat en Herpendaalstraat in Haasrode.  Hij had ook op de telraam camera’s de gegevens opgezocht voor die straten, maar enkel in de Maurits Noë straat was er een camera. Meer dan 80 % rijdt er nu sneller dan 30 per uur.

Oud Heverlee: De gekleurde straatdelen worden zone 30

Haasrode-Blanden: de gekleurde straatdelen worden zone 30

Enkel in de buurt van scholen is de zone 30 belangrijk, vond hij, maar dan moet dat in het straatbeeld ook heel duidelijk zijn. Ook de politie had in de politieraad uitdrukkelijk gezegd dat ze de zone 30 niet wil/kan/zal handhaven.  Daar dan toch mee doorgaan, leek hem een ondermijning van het draagvlak. En zou er volgens hem ook toe leiden dat de zone 30 ook rond de scholen minder zal gerespecteerd worden.

De N-VA sloot zich bij monde van Francis Van Biesbrouck aan bij deze bezwaren. Hanna Van Steenkiste herhaalde zoals vorige keer nog eens de argumenten: de veiligheid voor fietsers en voetgangers, het consequent doortrekken van de norm van 30 km per uur in woonstraten, en 50 enkel in doorgangsstraten, de onmogelijkheid om alle woonstraten te gaan versmallen , de bedoeling om de zone 30 heel duidelijk aan te geven in alle betrokken straten, ook met vignetten op het wegdek. De nota aan de raadsleden vervolledigde de argumenten: het kleinere risico op zware verwondingen, de kortere remsafstand, lager verbruik, minder CO2, minder trillingen en geluidsoverlast voor bewoners.

Voor Mark Binon (N-VA) leek het duidelijk dat de mensen in de meerderheid vooral bureau-jobs deden, en niet voor hun werk als zelfstandigen voortdurend op de weg moesten zijn naar klanten. Zo een snelheidsbeperkingen vond hij spijtig voor de economie.

Bart Clerckx wees erop dat het gemeentebestuur het hier in Oud Heverlee heel selectief aanpakt, en daarbij ook per straatdeel kijkt wat nodig is. Het verschil met de aanpak van de stad Leuven is erg duidelijk aan de Fonteinstraat: vanaf de gemeentegrens zet Leuven er kortweg een bord van 30 km per uur voor heel de rest van die straat. Wij doen dat enkel in de bebouwde kom, beklemtoonde hij.

Bij de stemming stemde niemand tegen. De meerderheid keurde het voorstel goed, de oppositie onthield zich. Er was ook geen concreet  voorstel van de oppositie ingediend bij de stemming om aan te duiden in welke straten ze de 30 km per uur wel of niet wilden. De meerderheid mag dus heel alleen het voorspelbare Facebook-protest van sommige automobilisten trotseren, de oppositie wast zich de handen.