Op de gemeenteraad van 28 februari 2023 werd beslist om vanaf 1 april 2023 de zone 30 km per uur sterk uit te breiden in Sint Joris Weert.  De politiereglementen voor de andere deelgemeenten volgen later. Het gemeentebestuur verkiest een logisch en duidelijk snelheidsregime aan  te houden: 50 km per uur op doorgangswegen (behalve in een schoolomgeving of dorpscentrum), en 30 km per uur op alle andere wegen.

Alle blauw gekleurde straten en straatdelen worden zone 30 km/uur

Zoals te zien op het kaartje wordt zowat heel Sint Joris Weert een zone 30. Uitzonderingen zijn de Leuvense baan tot aan de derde wegversmalling voorbij de Heidestraat, het deel van de Stationsstraat na de kruising met de Neerveldstraat, de Kauwereelstraat, de Neerijsebaan en het deel van de Beekstraat na huisnummer 39.

Voor de meerderheid zijn de voordelen duidelijk: de veiligheid voor voetgangers en fietsers is beter, het risico op zware verwondingen is drie keer kleiner bij ongevallen, en het risico op een dodelijk ongeval daalt met factor 6 .  Het zachter verkeer kan zo veilig toenemen, er is minder CO2 uitstoot, minder hinder voor omwonenden door trillingen en geluid, en leidt zo tot een hogere verkeersleefbaarheid. Het is ook bewezen door studies dat het verkeer even vlot blijft rijden in een zone 30 dan in een snelheidsregime van 50 per uur, werd gesteld.

In de gemeenteraad kondigde Tom Teck aan dat Pro OH (Open VLD + het vroegere Team Oud Heverlee)zich zou onthouden. Ze vonden dat zo een grote zone 30 zou leiden tot minder respect voor de snelheidsborden, dat die 30 km niet zou kunnen afgedwongen worden op brede wegen, en tot een vals gevoel van veiligheid zou leiden bij voetgangers en fietsers.  Mark Binon (N-VA) vond dat de diensten voor thuisverpleging daardoor tijdsgebrek zouden hebben om al hun patiënten  te bezoeken.  Burgemeester Clerckx wees erop dat de regel voor doorgaand verkeer op 50, en woonstraten op 30 duidelijk was. Er wordt dan allicht wel overal sneller gereden, maar we zagen ook dat je vroeger 70 per uur mocht rijden op de Waversebaan en nu nog maar 50 .  Dat wordt gaandeweg aanvaard.

Bij de stemming keurde de meerderheid het voorstel goed, N-VA en Pro OH onthielden zich. Niemand stemde tegen.