Het OCMW heeft een groot stuk bouwgrond van zowat 1 hectare liggen aan de hoek van de Groenstraat met de Korbeek-Damstraat in Oud Heverlee.  De gemeente wil er 8 sociale woningen op realiseren. Daarom wil ze het perceel verkopen aan een promotor, die het project moet uitvoeren volgens de plannen die uitgewerkt worden door een studiebureau. De omwonenden verenigden zich in een buurtactiecomité dat nu al dreigt met juridische acties. Zo willen ze de lopende procedure beïnvloeden door langlopende juridische bezwaarprocedures in het vooruitzicht te stellen. De brief van hun advokaat staat op de website van de gemeente als deel van het verkoopdossier . Promotoren hebben nog tot 2 mei tijd om hun offerte in te dienen .

Bijkomende sociale woningen: het moet !

Op niveau van het Vlaams gewest werden criteria vastgelegd om in elke gemeente een minimum aantal sociale woningen te realiseren. Oud Heverlee heeft een groot tekort aan sociale woningen: in de 24 jaar gemeentebestuur met Fusiebelangen werd niet één sociale woning gerealiseerd. Oud Heverlee kreeg opgelegd om tegen 2025 te voorzien in 99 bijkomende sociale huurwoningen, 33 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels . Met ultiem de mogelijkheid dat het Vlaams Gewest desnoods zelf optreedt, en in plaats van de gemeente op grond van de gemeente deze woningen realiseert. Zover zijn we nog niet, N-VA minister Diependaele is in dat soort sociale dwang niet zeer ijverig. Maar het Vlaams parlement en de administratie volgen de engagementen van de gemeenten regelmatig op, met de stok achter de deur.

Voor het perceel grond aan de Korbeek-Damstraat en Groenstraat werd door de gemeente een voorontwerp gemaakt om dit terrein te bebouwen. Wat het studiebureau en de gemeente voorstellen is om er 6 woonblokken te bouwen, telkens 2 bouwlagen en een dak. De twee blokken aangeduid met A worden telkens 2 compacte meergezinswoningen ter grootte van een landhuis, een tweede bouwlaag met daarbovenop 2 appartementen en enkel bij dit blok onder het dak een derde appartement. Blok B zijn 3 gekoppelde rijwoningen met voortuin en achtertuin. Blok C zijn de 8 sociale woningen: 4 woningen op het gelijkvloers, en op de tweede bouwlaag, de eerste verdieping, eveneens 4 wooneenheden. Blok D noemt men “parkwonen”: 7 ruime gezinswoningen, 2 bouwlagen, met voortuin en achtertuin. In het midden een gemeenschappelijke parkje/tuin  te onderhouden door de bewoners. Slechts 20 % van het perceel wordt bebouwd.

De gemeente zoekt nu een koper voor het gehele perceel. Maar wel een koper die er zich toe verplicht om binnen een welbepaalde termijn het project in die zin te realiseren. Met forse boeteclausules als het misloopt met die sociale woningen. En zonder garanties op een omgevingsvergunning voor dit project: dat moet de promotor zelf aanvragen op eigen risico. Zo wil de gemeente twee vliegen in eenklap slaan: extra inkomsten door de verkoop binnenhalen, en tegelijk 8 bijkomende sociale woningen laten bouwen.

Bezwaren van sommige buurtbewoners

Dat plan viel niet in goede aarde bij de omliggende villabewoners van de Korbeek-Damstraat en de Groenstraat.  Ze wonen al jaar en dag in hun relatief rustige straat met een groot onbebouwd groen perceel van het OCMW voor hun deur. Het gemiddelde perceel is er 20 aren. En nu zou dat stuk van het OCMW bebouwd worden. Weliswaar met behoud van veel groen en onbebouwde oppervlakte. Maar toch, met 8 sociale woningen in twee bouwlagen. En niet met huisje-tuintje percelen, maar met bijvoorbeeld een gezamenlijke parking aan de rand,  een stuk collectieve tuin of park, en slechts een beperkt aantal residentiële woonhuizen.

Zicht op het OCMW perceel,links de Groenstraat, rechts het OCMW perceel

Dat zagen een aantal omwonenden echt niet zitten.  Ze zagen liever dat het perceel onbebouwd bleef. Of dat het desnoods verkaveld werd om gelijksoortige villa’s op te bouwen met grote tuin. Dan kon de gemeente met de opbrengst die sociale woningen wel elders gaan bouwen. Maar toch niet in hun residentiële deel van de Groenstraat.  Hun grond en huis zou minder waard zijn. De rust verstoord.  

Men zette met een aantal omwonenden een actie op om de plannen van de gemeente te dwarsbomen. En om kandidaat-bouwpromotoren meteen te ontmoedigen. Door die meteen uitzicht te geven op langdurige juridische betwistingen van de nodige vergunningen.

Er werd een advokaten bureau ingehuurd. De kosten van de advokaat worden gedeeld door de omwonenden: 50 euro per deelnemende woning en 75 euro voor de tegenoverliggende percelen werd gevraagd. De advokaat stuurde namens een aantal  omwonenden alvast een niet mis te begrijpen waarschuwing en protestbrief naar de gemeente. Je kan die brief nalezen op de website van de gemeente   https://www.oud-heverlee.be/file/download/15687/A39164D48EE7148B6C569ED46297C331

De advokaat concludeert in zijn brief dat de omwonenden vinden dat er enkel villa’s mogen komen op percelen van 20 aren . “In casu zijn enkel grondgebonden vrijstaande eengezinswoningen mogelijk met een woningdichtheid die in de lijn ligt van de bestaande, met name 5 woningen per hectare.” Zo heet dat in stadhuiswoorden.

In de brief worden er alvast een aantal juridische argumenten en bezwaren uit de rechtsspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangehaald. De onderliggende boodschap is duidelijk: de promotor wacht een procedureslag met de omwonenden bij de  provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Reken maar op enkele jaren ambras voor er een vergunning komt. Zo hoopt men promotoren af te schrikken, en zo de plannen van de gemeente te laten mislukken.

In de gemeenteraad werden hun bezwaren eerder al verwoord door Patrice Lemaitre van Open VLD (Pro OH). Die betwijfelde eerder al openlijk of het de gemeente wel zou lukken om een promotor-koper te vinden voor dit perceel. Het aanbod loopt nog tot 2 mei, tegen die datum moeten offertes worden ingestuurd.

Wordt vervolgd.

De OCMW bouwgrond langs de Korbeek-Damstraat-Groenstraat. Rechts de Korbeek-Damstraat.