Mark Binon (N-VA) in de gemeenteraad van 28 februari: “ Het station van Sint Joris Weert beschikt al enige tijd over een grote fietsenparking. Dit is ons inziens een veel te grote parking, sterk overbelicht en een plaats gekend voor fietsdiefstallen. Ons komt dit over als een niet doordacht project, zeg maar prestigeproject. Er is nochtans nood aan meer fietsparkings, meer verspreid over de gemeente. “

De goed gevulde fietsparking aan het station van Sint Joris Weert, de ochtend na de gemeenteraad: voorzijde

Waarmee hij zijn punt inleidde om meer verspreid in de gemeente in elke dorpskern om fietsenparkings aan te leggen. Ook aan de kerk in Oud Heverlee, aan OHL, de padelvelden, de tennis, de kerk van Blanden en Haasrode, het kerkhof van Blanden, het Zoet Water.  Hanna Van Steenkiste legde uit dat de fietsparking aan het station in Sint Joris Weert een initiatief van de NMBS was, dat er ook deelfietsen zouden komen, er wel wat marge was, maar die parking goed gebruikt werd door pendelaars en scholieren en studenten.  Ze gaf vervolgens een overzicht van het lijstje plaatsen waar fietsparkings zijn of zouden komen: de Beekstraat in Sint Joris Weert, het dorpscentrum van Oud Heverlee, het Zoet Water langs de straatkant en meer centraal aan in het park, aan de halteplaatsen van de bussen, de Kouter, het station Oud Heverlee.

Vervolgens keurden meerderheid en oppositie unaniem het voorstel goed dat Mark Binon had voorgelegd om in alle dorpskernen te voorzien in parkeerplaatsen voor fietsen. Het tweede deel van zijn voorstel omdat ook aan de kerkhoven te voorzien  en daarbij desgevallend een parkeerplaats voor een auto om te vormen kreeg niet de steun van Pro OH: ze wilden daar niet noodzakelijk een autoplaats voor opofferen. Pro OH onthield zich, de rest stemde voor.

De goed gevulde fietsparking aan het station van Sint Joris Weert, de ochtend na de gemeenteraad: achterzijde