Eind december zou de gemeenteraad de knoop doorhakken: blijft de gemeente in het beheer en financieel mee verantwoordelijk voor woonzorgcentrum De Kouter ? Of stapt ze eruit en  krijgt ze een 3 miljoen euro voor de grond ? Contractueel kan de gemeente eruit stappen tot november 2023, maar voor het gemeentebestuur is het beter dat nu te doen zodat de opbrengst kan besteed worden in 2023-2024,  voor de verkiezingen eraan komen.

Op de gemeenteraad van 27 november kwam het ter sprake bij het aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van de vzw die het woonzorgcentrum bestuurt. Daarvoor werd Fien Gilias (Open VLD, oppositie) aangeduid naast de vaste vertegenwoordigers van de gemeente en OCMW. . Meteen ook de aanleiding voor wat vragen. Patrice Lemaitre  (Open VLD ) wou weten of er al beslist was door de meerderheid om al of niet uit het beheer te stappen. Kris De Bruyne (CD&V) stelde dat er nog geen beslissing was genomen.

Patrice Lemaitre maakte ook andere opmerkingen bij de begroting en jaarrekening. Voor de dagprijs stond een bedrag ingeschreven van 88,81 euro tegen februari 2023. Dat leek hem een stijging die fors hoger lag dan de inflatie: “Hebben jullie dat goedgekeurd? “  vroeg hij. Mattias Bouckaert  (Groen) wees erop dat de Vlaamse regering op die dagprijs van alle woonzorgcentra  een korting van 5 euro per dag voor haar rekening neemt, bewoners betalen dus minder, de 83 euro per dag. Als je dan de stijging vergelijkt moet je die 88 euro bruto vergelijken met de 79 euro van begin 2022.

Een ander pijnpunt waarop Patrice Lemaitre de vinger legde was de 264 000 euro die elk jaar naar de multinational Korian gaat “als vergoeding voor haar  dienstverlening” . Die post wordt niet uitgesplitst over onderdelen als advocatenkosten en vergoeding van de revisor, zodat het onduidelijk blijft wat nu de precies de “commissie” is van Korian.  “Lijkt me een goede vraag om in de algemene vergadering te stellen”, vond Kris De Bruyne. Ook de bezetting bleef achter op de prognoses, merkt Patrice Lemaitre op: men zit nu op 45 %, zou in juni 90 % moeten zijn en in februari 2023 100 %. De personeelsbezetting gaat de goede richting uit, werd vanuit de meerderheid gesteld. Probleem is om het personeel te vinden: andere woonzorgcentra in de buurt laten daarom afdelingen leeg staan.

Geven we nog mee dat Korian naast de 263 717 euro vergoeding voor dienstverlening in 2023  zich ook de 62 944 euro zitpenningen voor haar bestuurders kan laten uitbetalen, omgerekend samen goed voor 12 euro per dag per bewoner bij een geplande bezetting van 73 bewoners begin 2023.  Dat is een forse slok van de dagprijs die naar Korian gaat. In mensentaal, zonder de vergoeding van Korian kan de dagprijs met 12 euro omlaag. Het Korian beheer kost aan bewoners meer dan aan voeding wordt uitgegeven: dat kost amper 5,85 euro per bewoner per dag.

Onduidelijk is nog wat naast apotheekkosten zoals aan supplementen bovenop de dagprijs wordt aangerekend : dokterskosten, kapper, kabeldistributie, telefoon, reinigen van persoonlijke kleding of  kosten voor kamerbediening (buiten medische redenen). De belangrijkste kwaliteitsindicator vonden we niet terug: hoeveel personeel er boven de minimumnorm wordt tewerkgesteld. Dat is bepalend voor het aantal handen aan het bed. Bijna de helft van de woonzorgcentra doet meer dan de minimumnorm, vooral de publieke en non profit sector. Klassiek blijft de commerciële sector daarin achterop.

De Vlaamse administratie laat op eenvoudig verzoek zesmaandelijks een verhoging met de consumptieprijsindex toe. Vandaar dat de dagprijs intussen al naar 88 euro (- 5 euro) zou gaan in februari 2023. De dagprijs was ook in mei 2021 al bij de duurste 7 % van Vlaanderen. De gemeente en OCMW berekende in 2018 al dat ze 1,2 miljoen euro kosten maakte voor dit project. Daar komt nog zowat een half miljoen euro bij voor de aanleg van het park waartoe de gemeente zich verbonden heeft.

Blijven of opstappen: de argumenten pro en contra een uitstap:

Pro uitstap:

 • Het woonzorgcentrum staat er, en blijft er, ook als  de gemeente uit het beheer stapt. Aan de Vlaamse subsidies bij de start hangt immers de voorwaarde vast om 20 jaar lang het woonzorgcentrum verder te zetten.
 • Ook bij verkoop van de bouwgrond aan Korian kan die moeilijk voor wat anders bestemd worden: de grond is  gelegen in woonuitbreidingsgebied waarvan de stedenbouwkundige bestemming beperkt is tot gebruik als woonzorgzone.
 • Door te blijven zitten heeft de gemeente toch weinig of geen impact op het beheer: multinational Korian heeft de meerderheid van de zitjes in de raad van bestuur, en heeft het alleen voor het zeggen in het dagelijks bestuur.
 • Dat de algemene vergadering in 50/50 verhouding gemeente/Korian  mag beslissen over de dagprijs betekent in de praktijk bitter weinig: de gemeente draait op voor de verliezen als ze een dagprijs verhoging weigert.
 • De gemeente vangt 2 850 000 euro + index sinds 2018  voor de gronden als ze eruit stapt, en de gemeente zit in grote geldnood door de forse stijging van energiekosten, lonen en van de geplande investeringen in openbare werken.   
 • De gemeente staat borg voor een lening van 9,5 miljoen euro voor de werking van het woonzorgcentrum.  Het zou een catastrofe zijn voor de gemeente-financiën  als het woonzorgcentrum op de fles gaat, en die lening niet meer zou kunnen betalen. Die borgstelling vervalt als de gemeente eruit stapt.
 • In de raad van bestuur heb je toch niets te zeggen over de manier waarop multinational  Korian geld sleept uit het woonzorgcentrum: door op te leggen met welke leveranciers aan welke prijzen wat moet worden gekocht of geleverd kan Korian van deze leveranciers commissies krijgen en merk je niks in de boekhouding van het centrum.
 • Klagen en zagen over de nadelige statutaire bepalingen voor de macht van de gemeente helpt niet: de gemeente zit eraan vast zolang  Korian dat wil. Dat is zo bedongen in 2012.

Contra uitstap:

 • De gemeente en OCMW hebben veel geïnvesteerd en kosten gemaakt om dit woonzorgcentrum mogelijk te maken: ruim anderhalf miljoen euro. Dat ben je finaal kwijt als je uitstapt.
 • De gronden verkopen aan de vastgelegde verkoopprijs is een verkoop fors onder de marktprijs: 2 800 000 voor 1,95  hectare bouwgrond : 146 euro de vierkante meter. Opnieuw een cadeau voor Korian.
 • Als de gemeente blijft zitten wordt ze op 29 september 2049  (geen tikfout) terug eigenaar van de gronden en gebouwen : de erfpacht overeenkomst met Korian vervalt op dat moment.
 • Als je in de beheerraad en algemene vergadering blijft zitten komt er mogelijks een moment (uit de hemel vallen ?) waarop die nadelige statutaire afspraken toch kunnen worden omgedraaid. Als je eruit stapt doe je definitief afstand.
 • Als puntje bij paaltje komt heeft de gemeente inderdaad niets/niet veel te zeggen, maar met een goed overleg in de raad van bestuur bereik je met wat goede wil van Korian ook wel wat. Je kijkt met de gemeente ook mee in de rekeningen.
 • Eruit stappen is politiek gezichtsverlies voor de gemeente. Het gemeentebestuur van 2012 (CD&V, Fusiebelangen)  heeft toen in de statuten afstand gedaan van haar beslissingsmacht ten voordele van een commerciële speler, intussen multinational Korian.
 • Het woonzorgcentrum maakt in zijn EBIT geen verliescijfers: die borgstelling voor 9,5 miljoen is geen groot risico, dat woonzorgcentrum
 • De onderbezetting die er nu nog is zal zich wel herstellen: de veroudering van de bevolking neemt toe, tot 2025 mogen er in Vlaanderen geen nieuwe woonzorgcentra bij komen