De oppositie van Team Oud Heverlee, de twee verkozenen op een NVA-lijst die nu als aparte fractie zetelen, had dit agendapunt aangebracht op  de gemeenteraad van 25 oktober. Tom Teck vond dat er wat moest gebeuren aan het parkeren aan de ingang van de school in Haasrode aan de Verheydenstraat. Een tijd geleden zijn daar wat paaltjes gezet en parkeervakken afgebakend, een goede zaak. Maar voor de ingang van de school, in de rode zone op de foto, mag niet geparkeerd worden. Een agent houdt toezicht. Maar enkele meters verderop, aan Verheydenstraat 13-15-17 is er een identieke wegsituatie. Daar staan sinds jaar en dag een drietal auto’s op de “stoep” geparkeerd. En dat wordt wél gedoogd door de politie. Of in de rode zone ook geen parkeervakken konden worden aangeduid ?

Parkeren op de stoep: dat mag blijkbaar aan de school in Haasrode

Oppositie tegen oppositie.

Vreemd genoeg was het Maggy Steeno (N-VA) die meteen het woord vroeg over het voorstel van de twee voomalige N-VA kandidaten die nu apart zetelen, en vaak samenwerken met Open VLD. “Ik ben dat gaan opmeten” zei Maggy Steeno. Het voetpad zou daar maar 70 cm breed zijn als je daar parkeren toelaat aan die woningen. Dat is té weinig, zeker in zo een schoolomgeving met voetgangers en kinderfietsjes op het voetpad. “Sorry Tom”,  zei ze aan haar gewezen partijgenoot, wat je voorstelt is geen goede oplossing. Het is heel onveilig om tegenover die woningen 13-15-17  het parkeren toe te laten.

In de rode zone voor de schoolingang wordt parkeren niet toegelaten. Tegenover de gele driehoek dan weer wel

Hanna Van Steenkiste (Groen) had contact genomen met de politie. Parkeren op een gelijkgrondse berm zoals voor drie woningen mag enkel als je 1,5 meter vrijlaat vanaf de gevel. Dat kan daar ook niet voor de school. En een parkeervak op die plaats maken zou de straat te smal maken voor doorgaand verkeer. We zullen die situatie bekijken en een oplossing zoeken.

Is de N-VA dan voorstander van een parkeerverbod, wou Bart Clerckx (CS&V) nog weten. Dat werd bevestigd. Dat is niet onze voorkeur, haastte Tom Teck zich. Maar als 1,5 meter stoep daar niet kan, moet het beleid maar een oplossing zoeken, niet overal in de gemeente is het 1,5 meter. An Geets voegde eraan toe dat ze daar op schooldagen telkens passeert en het te smal is voor kleuters en jonge fietsertjes. Maar dat men consequent moet zijn: ofwel is het reglementair, en dan schilder je vakken. Ofwel is het niet reglementair, en moeten die auto’s daar weg. Je moet rechtlijnig zijn.  

We zullen het bekijken, besloot de burgemeester.  Ofwel parkeerverbod, ofwel parkeervakken deels op straat. Waarop Tom Teck voorstelde om zijn agendapunt te verdagen tot een volgende gemeenteraad, en nu geen beslissing te nemen. Het agendapunt werd verdaagd.