Het was het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraad van 30 augustus: de papiercontainers.

Schepen Jos Rutten (Vooruit) lichtte toe dat bij de meest recente afweging van argumenten pro en contra het bestuur nu toch had beslist om voor containers te kiezen. Dat komt in plaats van de vrije ophaling van papier in losse dozen of samengebonden stapels.  Daarbij speelde het een rol dat de milieu adviesraad zijn eerder negatief standpunt had gewijzigd in een positief advies.  Oud Heverlee zal dan in 2023 bij de laatste 4 van de 23 gemeenten zijn die met Ecowerf samenwerken om in te stappen op de ophaling van papier met containers.

Eerder had de gemeente ook gevraagd om plastic containers met een hoog gehalte aan gerecycleerd materiaal. Daar is pas heel recent door Ecowerf op ingegaan: men gaat nu werken met containers die tot 96 % uit recyclagemateriaal bestaan. Het is daardoor wel niet meer mogelijk om aan redelijke kostprijzen met gele containers te werken, dat worden antraciet-kleurige containers. Maar omdat geel internationaal wordt geassocieerd met papierophaling is gekozen voor zwarte containers met een geel deksel. Zwart-geel, een kleur-keuze die hier door de lokale N-VA  fractie uitdrukkelijk werd verwelkomd.

Bovendien, zo meldde Jos Rutten, is ook voldaan aan de vraag dat de factuur voor de burgers en de gemeente niet zou oplopen: het wordt een jaarlijkse huurprijs van zowat 10 euro.

Tijdens de gemeenteraad werden we niet wijzer, men is hier klassiek zeer zuinig op informatie aan het publiek over agendapunten en documenten die op de gemeenteraad worden besproken. Pas na het opvragen van de dokumenten in toepassing van de wetgeving openbaarheid van bestuur werd een en ander meer duidelijk.  Bewoners gaan de keuze krijgen tussen een grote container van 240 liter, het standaardmodel, en een kleine container van 40 liter voor mensen in appartementen, gesloten bebouwing of met een handicap.  Voor de gebruiker wordt de ophaling gratis, met een vaste huurkost van 10 euro per jaar en per gezin. De gemeente betaalt dezelfde kost per inwoner en per ton, en de beheerskost. De aankoopprijs bij Ecowerf voor zo een container is 32 euro exclusief BTW.

Ecowerf zal promoten dat containers pas worden aangeboden als ze vol zijn, niet bij elke ophaalbeurt. Los papier aanbieden zal niet meer kunnen, het deksel moet ook dicht. Er komt een registratie per container, niet van het gewicht.

De planning van Ecowerf is om in oktober-december de bewoners een brief te sturen met info en aanbod van de standaard container van 240 liter. Met een tweede brief in januari-februari zou dan de concrete datum van de levering worden gemeld en info gegeven worden over de eerste ophaling. De laatste ophaling van dozen papier is voorzien voor januari-februari 2023, vanaf februari start de eerste ophaling met containers. Het plan is om elke 4 weken de containers op te halen.

De N-VA fractie vond geelzwart een prima kleur, maar stelde zich vragen hoe men ervoor zou zorgen dat er ook minder papierafval  zou worden geproduceerd .  En het negatief aspect verbonden aan gratis containers voorkomen worden dat mensen zorgeloos omgaan met papierverbruik en kartonafval: alles kan toch in de container.  Jos Rutten meldde dat Oud Heverlee zou gaan samenwerken met Leuven Levert, een platform voor milieuvriendelijk leveringen van pakjes . Op die wijze kan het toenemend gebruik van kartonverpakkingen door online bestellingen en aan huis leveringen worden ingedijkt.

Tot slot werd door meerderheid én oppositie bij de stemming unaniem ingestemd met het voorstel om in te stappen op het voorstel van Ecowerf voor ophaling van papier met containers. Ze komen eraan.

Met containers wordt het werk voor het eco-werf personeel veel veiliger en minder belastend