In een eerdere artikel op deze website hadden we het al over de bron van Pië Slot in de Borrestraat. We kregen een mail in onze mailbox met daarin een artikel van wijlen René Van Linthout over de bronnen van Sint Joris Weert en een kaart ( Vandermaelen, 1846)  met een nauwkeurige aanduiding van die bronnen . “Bijna in elke straat was er een bron te vinden en het was bijna allemaal drinkwater” schreef René. “Het meeste drinkwater kwam uit de gemeenschappelijke waterput aan de Borrestraat “, dat moet de bron van Pië Slot geweest zijn. Daar waren twee bronnen, schreef René, links en rechts. De rechtse bron in de Borrestraat was de grootste, waar nu de plannen zijn voor het herstel.

Aan de Leuvensestraat waren er drie bronnen: eentje aan de overkant van de  hoek met de Pastoor Tilemansstraat, eentje aan de kerk, precies waar later nog de publieke telefooncel stond. Die bron gaf weinig water, maar werd ook gebruikt om de kerk te schrobben.  Er was ook nog een derde bron,  ongeveer halfweg tussen beide bronnen.

De Molenstraat was de natste straat: het water liep vanuit de Poldersstraat de helling met kasseien af,  af tot in de Molenstraat. Aan het huis van Armand Daniels en aan huisnummer 40 waren twee andere bronnen . Het water liep richting van de “Molenbeek”, de Nethen die aan het einde van de Molenstraat zijn weg vindt om bij de taalgrens in de Dijle uit te monden. De inwoners van de Molenstraat en de Stationsstraat gingen zich graag aan die bron in de Molenstraat bevoorraden omdat het water er fris en zacht was. Er waren toen ook nog geen koelkasten, en om boter te maken was er ook water nodig: uit de boter moest de karnemelk gewassen worden met koud water, anders werd ze rap ranzig. Rond 1938 werd in de Molenstraat riolering aangelegd, het water werd in de riolering geleid, richting Molenbeek.

Van de bron in de Kleinstraat werd in 1940 een visvijvertje gemaakt door Arthur Vannieuwenhoven, schreef René Van Linthout. Nadien werd er een haag rond gezet.

Van de Vrienden van de bron van Pië Slot (terug te vinden op facebook)  kennen we het verhaal hoe Pië de bron afsloot en geld wou vragen. En hoe er later aan de spoorwegen een toestemming werd gegeven om een waterleiding aan te leggen tot aan het station om het reservoir te vullen voor de stoomtram. De gemeente bedong toen dat alle huizen langsheen de leiding gratis mochten aansluiten op die leiding.

Water van Pië Slot tot in de school ?

Er liep ook een leiding verder in de Beekstraat tot de hoek met de  Pastoor Tilemansstraat. Daar stond een publieke waterkraan met water van Pië Slot. Het gietijzeren omhulsel van die kraan was ongeveer 1 meter hoog, maar werd weggenomen bij een vernieuwing van de Beekstraat.

Als daar toen een publieke kraan was waaruit het water van de bron liep, dan moet dat toch ook kunnen hersteld worden. En als die buis dan wat verlengd wordt, kunnen we al dromen van een kraan of een waterpartij op de speelplaats van de school, met vanzelf eeuwig lopend drinkbaar water, recht uit het Meerdaalwoud via de bron van Pië Slot. Kom op deskundigen, als het water van Pië Slot  toen daar zonder pomp vanzelf uit een kraan  kon lopen, moet dat nu ook nog kunnen.

Het originele artikel van René Van Linthout

Deskundigen bezoek aan Pie Slot

De  bron Pie Slot in de Borrestraat kreeg maandag 12 september bezoek van een hele delegatie plaatselijke bestuurders en ambtenaren, specialisten van de Geschied- en Heemkundige Kring van Oud-Heverlee en ook nog enkele dorpsbewoners.  We herkenden op de foto’s een eerste schepen, een derde schepen; een schepen van Milieu; een schepen van Ruimtelijke Ordening; een ingenieur-architect; een adjunct-administrateur generaal van het Agentschap Natuur en Bos; de man wiens oproep om Pië Slot te herstellen de bal aan het rollen kreeg; de voorzitter van de Heemkundige Kring; een omnivalent wandelgids, natuurgids, fotograaf en blogger van Oud Heverlee en heel wijde omstreken; en een Regionaal Landschapsman die eerder al de ijskelder van het Arenbergkasteel terug liet werken, menig bunker omtoverde tot vleermuizen-nestplaats, her en der molens en bakovens liet restaureren, bosuilenvriend en zelfs de lokale Oehoe bij hem thuis door het vensterraam naar tv liet kijken. 

Met zoveel straf volk bij elkaar, zoveel deskundigheid, kan het niet anders dan dat binnenkort de bron van Pië Slot hersteld wordt. Die technische problemen, klein bier voor al dat intellectueel geweld, gezagsdragers en hoge ambtenaren. Zo een waterpartij aan de school: kan dat er ook nog bij ?

We houden de facebook pagina van “De vrienden van de bron Pië Slot in Sint Joris Weert ”  in de gaten.

foto Ernst Guëlcher, facebookpagina “De vrienden van de bron Pië Slot in Sint Joris Weert”