De gemeenteraad van 30 augustus was er een met een lange serie vragen van de N-VA oppositie  die tijdens de vakantiemaanden 9 agendapunten bijeen had gesprokkeld.  Genre: “Tractor van de gemeente , wat is de frequentie van gebruik en waarvoor wordt deze gebruikt (N-VA Mark Binon) (sic) ” . Of nog:   “Vraag: Betonplaten komen steeds bij warm weer omhoog (N-VA Bram Holemans) (sic) .  Opvallend genoeg geen vraag over de tweetalige borden aan de voetbalterreinen van OHL waarover  N-VA tijdens de vakantie op facebook een discussie had gelanceerd. De actie waarbij het Taalactiecomité die borden was komen overplakken in de nacht van 2 augustus, en het inmiddels gegroeide inzicht dat het geen borden van de gemeente waren en dus geen overtreding van de taalwet, had blijkbaar de gemoederen intussen bedaard.

Ook merkwaardig was dat de Open VLD en de fractie van de afgescheurde N-VA’ers van Tom Teck en An Geets (“Team Oud Heverlee”) zodanig samenwerkten dat ze enkel gezamenlijk agendapunten aanvroegen. Bloeit daar iets moois ?

Zowat het belangrijkste agendapunt was de omschakeling naar containers voor papier en karton. Daarover meer in het aparte artikel. Op de banken van de meerderheid keerde Sarah D’Hertefelt (Groen) terug na haar moederschapsverlof. Tijdelijk vervanger en oude gediende Paul Pues nam weer plaats op de publieksbanken.  De website van de gemeente met de samenstelling van de gemeenteraad loopt tot op vandaag nog wat achter op deze recente wisseling.

Dat we een schattige gemeente zijn op charmante mensenmaat, bleek uit een merkwaardig voorval. Tijdens de gemeenteraad kwam een bewoner de zaal binnen gewandeld. Wachtte netjes aan de deur  tot het lopend agendapunt was afgehandeld en vroeg dan luidop aan de vergadering of iemand hem kon helpen. Hij was namelijk een late bezoeker geweest aan het loket, vlak voor sluitingstijd, en had daar ongelukkig genoeg zijn gsm achtergelaten. Helaas was het lokaal inmiddels afgesloten, en op het avondlijk uur iedereen naar huis. Geen nood, de gemeenteraad werd geschorst door voorzitster Adinda Claessen, de tijd nodig voor de behulpzame gemeentesecretaris om met haar sleutelbos de ongelukkige bewoner een verdieping lager weer aan zijn gsm te helpen. Waarna de gemeenteraad werd hervat, met de secretaris terug van dienst  als verslaggever.

De agendapunten van de N-VA

Maggy Steeno (N-VA) wou weten waarom de asbestplaten aan het jeugdhuis JOOW niet waren verwijderd door IGO -Leuven, de intercommunale waar we bij zijn aangesloten. Het werk was uitgevoerd door een privé-aannemer. Schepen Mattias Bouckaert (Groen) legde uit dat IGO dat soort werken niet doet. Of nabestaanden van oud-strijders toch nog moeten betalen voor de verlenging van een grafconcessie, was een volgende vraag van Maggy Steeno. Neen, antwoordde burgemeester Clerckx (CD&V) , als ze op het ereperk zijn begraven hoeven ze niet te betalen.  Wie betaalt de studiekosten over de veiligheid van het afdek van de zomerbar aan het Zoet Water wou Maggy Steeno weten met een volgend agendapunt. Die stabiliteitsstudie gaat niet over de zomerbar,wist Mattias Bouckaert, wel over het masterplan Zoet Water. Maar dat stond dubbelzinnig in de notulen van het schepencollege, bracht  Tom Teck ter ondersteuning aan . Hoe dan ook de concessie van de zomerbar loopt in oktober ten einde, meldde Mattias Bouckaert, er is geen vraag tot verlenging.

Zag iemand de denkbeeldige tractor van de gemeente ?

Hoe het zat met de tractor van de gemeente, vroeg Mark Binon (N-A) met een volgend agendapunt, hoe frequent wordt die gebruikt en waarvoor wordt deze gebruikt.  Het gebruik is nul, antwoordde burgemeester Clerckx, we hebben namelijk geen tractor.  Waarom is het fietspad aan de Waversebaan en de Leuvensestraat opengebroken, vroeg Francis Van Biesbroeck (N-VA) met een volgend agendapunt. Dat was Proximus, wist burgemeester Clerckx. En Proximus moet niet vooraf informeren als er een defect is, dan mogen ze de straat opbreken.  De aannemer vond al dat het nog lang had geduurd vooraleer de eerste het mooie werk aan het fietspad weer ging openbreken.

“Betonplaten platen komen steeds bij warm weer omhoog  (N-VA,  Bram Holemans) “ zo luidde het volgend agendapunt. Het ging om de betonplaten aan de Waversebaan in Oud Heverlee ter hoogte van drankhandel Schroeders. Er kwam geen wetenschappelijke uitleg over uitzettingscoëfficiënten  van betonplaten bij bepaalde temperaturen.  Wel de uitleg dat daar ooit door een nutsbedrijf door de betonplaat werken werden uitgevoerd, en men nadien de bouwput simpelweg heeft volgestort met beton. Goed vakmanschap vergt echter dat men dan een uitzettingsgroef slijpt, zodat het beton kan krimpen en uitzetten bij temperatuurschommelingen. Dat is hier niet gebeurd, en dan komen betonplaten omhoog. We gaan dat niet zelf herstellen, zei de burgemeester. De nutsbedrijven hebben immers zelf gepland om langs de Waversebaan de electriciteit ondergronds te leggen, van het Zoet Waterkruispunt tot de Rozenbergstraat. Dat nu herstellen, heeft daarom geen zin, het wordt daar toch opgebroken.

Het verkeersleefbaarheidsplan van Sint Joris Weert was een volgend agendapunt van Bram Holemans (N-VA). Dat leeft serieus onder de mensen, wist hij. Inwoners van de Beekstraat en Kauwereelstraat hebben allerlei vragen, er is nood aan wegmarkeringen in de Kauwereelstraat. Op de dag van de gemeenteraad was de eenrichting van de Beekstraat nog niet in voege.  Of er nog communicatie was geweest met de inwoners na het infomoment in de kerk van een aantal maanden geleden.  Hanna Van Steenkiste meldde dat alle omwonenden van de betrokken straten een brief hadden gekregen waarin de nieuwe verkeersregeling werd aangekondigd, en een mailadres gegeven om opmerkingen en bemerkingen door te geven. Ook op de app van de gemeente, facebook, de website werd info gegeven. Bedoeling is om gedurende zes maanden de nieuwe regeling uit te testen en uit de praktijk te leren.

Woonuitbreiding Haasrode: iets voor 2026

Dan was het de beurt aan de gezamenlijke agendapunten van Open VLD, Tom Teck en An Geets. Over de heraanleg van de Blandenstraat , kruispunt met Dassenstraat. Het voetpad is op sommige plaatsen te klein, ook al omdat op een bepaalde plaats een verlichtingspaal plompverloren midden het nieuwe voetpad werd geplaatst.  Burgemeester Clerckx beaamde dat het voetpad op bepaalde plaatsen te smal was. Aan Fluvius werd gevraagd die paal te verplaatsen. En men probeert er voor te zorgen dat de voetpaden lichtjes afhellen naar de groene kant, zodat het regenwater daar kan insijpelen.

Hoe het zat met het woonuitbreidingsgebied in Haasrode, de plannen met het grote binnengebied tussen Blandenstraat, Kerkstraat en Milsestraat.  Dat werd in hoogdringendheid afgehandeld in de gemeenteraad, maar slentert nu blijkbaar bij de provincie om een principieel akkoord te krijgen. Klopt,  zei Hanna Van Steenkiste. Bij de provincie was er staking van stemming op 31 maart bij de behandeling van het nieuwe voorstel van principieel akkoord. Maar er bleek juridisch dat het woonuitbreidingsgebied daar toch mocht aangesneden worden, omdat er in 2012 al een akkoord was verleend door de provincie. De verdeeldheid van de deputatie is dus geen hindernis.  De wijze waarop het woonuitbreidingsgebied wordt aangesneden is geen bevoegdheid van de provincie, dat komt aan de gemeente toe. Intussen is de projectontwikkelaar doende met het afronden van de laatste aankopen van de betrokken percelen: een aantal eigenaars hadden immers nog niet verkocht maar wel een voorakkoord met de promotor. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2026 de vergunning zal worden aangevraagd. Twee weken later oogstte de gemeente nationale roem met de aanpak van de bouwplannen in dit gebied na de Pano-uitzending op de VRT.

Overstromingen Sint Joris Weert

En vervolgens wilden Open VLD en Team Oud Heverlee weten hoe het zat met de uitvoering van de beloofde actiepunten om nieuwe overstromingen in Sint Joris Weert te vermijden.  Schepen Jos Rutten (Vooruit) had zijn handen vol met deze vraag: met behulp van een powerpoint presentatie overliep hij de reeks van 36 actiepunten die destijds waren vooropgesteld, en gaf een stand van zaken .  Die kan je in detail bekijken op de website van de gemeente met de opname van de gemeenteraad vanaf  52’  (https://www.youtube.com/watch?v=0QRSoH4XOhA) We leerden dat bewoners van de Neerijsebaan werden geconsulteerd over de aanleg van een dijk  ten zuiden van de Neerijsebaan. Er was een beter plan voor zandzakjes, door een overeenkomst met aannemers. Er is niet ingegaan op de aankoop van een grote pomp om aan de dijk achter de Kauwereelstraat te plaatsen. Dat zou een duur geval worden met een gebruik van eens om de 10 jaar.  Dan zou beter en efficiënt kunnen gewerkt worden met machines van landbouwers uit de omgeving. Andere elementen in het actieplan waren nog in bespreking met bewoners, het dossier bevatte wat vertrouwelijke gegevens en kon nog niet in detail worden vrijgegeven. Voor een veel grotere riolering of doorgang van de Molenbeek naar de Dijle zijn onteigeningen nodig, dat dossier neemt zeker nog 2 jaar tijd in beslag.  Ook stroomopwaarts van Sint Joris Weert aan camping La Hetraie heeft het Agentschap Natuur en Bos een dossier opgestart om daar grond te verwerven.  De besprekingen met Wallonie die de provincie zou opstarten over het verbreden van de Molenbeek tussen Nethen en Sint Joris Weert, over een dijk langs de Noordkant van de Nethen,  en over het stuwbeheer zijn er nog niet geweest.  Met de overkant van de taalgrens zijn er nog geen concrete akkoorden, laat staan concrete plannen. Het leek vrij duidelijk: er zijn verschillende stappen gezet, maar de realisatie op het terrein is er nog lang niet.