De beelden van de overstromingen die vooral Wallonie teisterden op 15 juli 2021 herinneren we ons nog levendig. Er viel toen in het dorpje Jalhay 271,5 liter water per vierkante meter op 48 uur . De Vesder overstroomde, 42 mensen stierven,  duizenden werden dakloos. Het water is al lang weggetrokken, de muren vaak nog vochtig,  de schade blijft vaak nog ellendig groot. Ook nu nog. En helpen waar het écht nodig is, bleek aartsmoeilijk zonder in de weg te lopen van verzekeraars, het Rode Kruis of andere hulpverleners.

Vier inwoners van Holsbeek, Bierbeek en Oud Heverlee die eerder al de handen uit de mouwen staken om na de overstroming te helpen, vroegen het stadsbestuur van Verviers om raad. Waar zouden we met een beperkte groep van vrijwilligers vanuit onze drie gemeenten concreet op de meest geschikte wijze kunnen helpen ? 

Er kwam een overleg, en vanuit de stad werd voorgesteld om hulp te verlenen in de deelgemeente Ensival, een dorp langs de Vesder met 4700 inwoners. Daar werd de kleuter en lagere school door de overstroming onherstelbaar beschadigd, de kinderen krijgen er nu les in noodcontainers.

Voor een betere locatie van die noodcontainers kijkt de gemeente naar een parkje dat eveneens werd vernield door de overstroming. Zou het niet kunnen lukken om dat parkje met vrijwilligers te herstellen tot een mooie speelruimte ? Dan zouden die klascontainers daar kunnen worden geplaatst en de kleuters en leerlingen weer kunnen beschikken over een speelplaats. En dat tot hun nieuw te bouwen school klaar is. Het hersteld parkje is dan ook zonder klas-containers een blijver .

Zo gezegd, zo gedaan. Wie dit initiatief vanuit zijn zetel wil steunen, kan een gift storten op rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting BE BE10 0000 0000 0404 met vermelding “3 dagen/30 handen Ensival” of ++623/3703/80061++

 Vanaf 40 euro zorgt de Koning Boudewijnstichting voor een fiscaal attest.

Op de website van het project https://sites.google.com/view/3-dagen-30-handen-ensival/documenten vind je meer uitleg,

Wil je graag op de hoogte blijven van het project, dan stuur je een mailtje naar jozeffrida@gmail.com , we houden je dan graag op de hoogte van de vorderingen van het project. Ben je een handige Harry, en wil je graag zelf mee de handen uit de mouwen steken in Ensival, contacteer dan Jozef op 016/37 49 37. Hij coördineert het werk, en mikt vooral op logistieke steun van aannemers en tuinaanleggers om met hun machines en zwaar materiaal het leeuwendeel van het werk te doen.

Alvast bedankt voor je steun.

Jan Bex (Bierbeek), Hilde Conix (Oud Heverlee) , Jozef Peeters (Bierbeek)  en Hans Baeyens (Holsbeek)

De vier initiatiefnemers: Hilde Conix uit Sint Joris Weert, Jozef Peeters uit Bierbeek, Hans Baeyens uit Holsbeek, en Jan Bex uit Bierbeek. En of we fier zijn op onze vrienden. We gloeien van trots.