Aan de Hazenfonteinstraat in Oud Heverlee heeft vzw De Gulden Snede zijn studie en opleidingscentrum voor droomonderzoek, familieopstellingen en natuurbeleving. Op hun terrein staan ook wat oude populieren dichtbij een vijver, de zogeheten beverruimte.

En laat nu uitgerekend die plaats in de smaak te vallen van ooievaars. Die proberen reeds verschillende jaren in de oude populieren een nest te maken. Maar dat lukt maar niet: telkens opnieuw verwaaien de takken.   Soms blijft er één heel de zomer zijn best doen, klepperend naar een wijfje…dat hem telkens weer verlaat.

Poging tot nestbouw van een ooievaar aan de Hazenfonteinstraat in Oud Heverlee

In de  lente, als de ooievaars terugkeren van hun Afrikaanse overwinterplaats strijken er soms een tiental neer om dan weer verder te vliegen.

In vzw de gulden Snede werken ze ook met natuurbeleving. En dan is het geklepper van de ooievaars zeer welkom. Daarom willen ze ooievaars graag een stevige nestplek geven aan de vijver.

Met zo een wankel nest kan mannetje ooievaar geen vrouwtjes vinden voor een langere relatie

Na een hele administratieve calvarietocht hebben ze  een omgevingsvergunning gekregen om een ooievaarspaal te plaatsen. Maar zo’n ooievaarspaal plaatsen is een kostelijke en moeilijke klus, mede omdat zo een paal best 8 meter hoog is.  Geplaatst kost dit al snel 3000 euro. Als ze het zelf plaatsen kan er wellicht 1000 euro af.

Wie wil helpen plaatsen, of financieel wil steunen, is heel welkom. Je kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE39 7343 7710 7919 van Annamaria Bosmans, ( F Crabbéstraat 37, 3050 Oud Heverlee) met vermelding:ooievaarsvriend. En graag je emailadres vermelden zodat Annamaria je kan mailen. Best ook een mailtje sturen aan annamaria.bosmans@telenet.be want nu arriveerden stortingen zonder mailadres.

De ooievaarsvrienden zullen verwittigd worden om te komen kijken als er ooievaars aan het nestelen zijn, als de jongen zijn uitgekomen…