Onderstaande foto dateert van 14 april 2022. Een grote vrachtwagen met een extra lange container maneuvreerde zich vast aan de spoorwegovergang aan de hoek Beekstraat-Stationsstraat. Zoals je kan zien als je aandachtig de foto bekijkt, kwam de slagboom terecht tussen de stuurcabine en de container van de vrachtwagen. De snuit van de camion, voorwielen, stuurcabine stonden tussen de neergelaten slagboom en de spoorwegrails. De trein die aankwam was een goederentrein die uit de richting Leuven kwam. En reed dus gelukkig op het andere spoor, niet op het spoor vlakbij de camion. Bij het ophalen van de slagbomen knelde dit tussen de vrachtwagen, en schoot weer los zodra de vrachtwagen wat heen en weer maneuvreerde.  Sint Joris Weert ontsnapte rakelings aan een ravage.

De vrachtwagen had zich eerder tijdens de wegenwerken vastgereden in de Beekstraat. De buitenlandse chauffeur zocht er ten einde raad  hulp bij omwonenden: hij moest bomen gaan laden op een adres in Sint Joris Weert. Op zijn vrachtbrief stond in keurig nederlands  “bomenlaadplaats: zie weg beschrijving”.  Alleen: het nederlands was hij niet machtig, frans ook al niet, engels een paar woordjes. En de wegbeschrijving zat er niet bij. En zijn gps toonde op basis van de coördinaten een route vanuit de Beekstraat door de Pastoor Tilemansstraat tot in de de Kasteelstraat.   Zou nooit lukken, werd hem uitgelegd. Want Tilemansstraat, veel te smal . En de Waversebaan oversteken vanuit de Tilemansstraat zou ook al niet lukken door de wegenwerken. Hem dan maar via de Kauwereelstraat en Stationsstraat, Beekstraat, Leuvensbaan, Hollestraat en de gedeeltelijke wegversperring aan de Oud Nethensebaan naar de Kasteelstraat geleid. Maar de haakse bocht aan de spoorwegovergang had hij niet tijdig zien komen. En om zijn extra lange vrachtwagen van de Stationsstraat over de spoorwegovergang te maneuvreren, dat lukte niet in een keer. En tijdens die maneuvers gingen de slagbomen dicht.

De gemeente dringt al langer aan bij de spoorwegbeheerder Infrabel om de spoorwegovergang aan de Beekstraat breder te maken zodat grote vrachtwagens makkelijker hun bocht kunnen nemen. Tot nog toe zonder resultaat.

Ook de spoorwegovergang aan de Bogaardenstraat  in Oud Heverlee is problematisch. Stationsbewoner Ernst Gülcher vroeg uitdrukkelijk om daar in deze blog wat over te maken. We laten hem graag aan het woord:

“Ik moet even iets kwijt. Leuven Actueel sluit dit bericht af met de lakonieke mededeling dat er geen gewonden vielen en dat de oorzaak verder onderzocht wordt. Maar ik wil er toch even op wijzen dat als bij wonder ons dorp niet getroffen is door een onvoorstelbaar afschuwelijk ongeluk. Inderdaad is gisteren een gelede schoolbus met een zestigtal leerlingen vastgeraakt op de spoorwegovergang op de Bogaardenstraat. De chauffeur heeft de bocht gemist, een slagboompost omvergereden en de bus is in zijn volle lengte op de rails tot stilstand gekomen waarbij beide sporen geblokkeerd zijn geraakt en de slagbomen niet meer konden worden neergelaten. I

In een dergelijke situatie worden de bestuurders van aanstormende treinen NIET automatisch verwittigd en het treinverkeer dus NIET automatisch stilgelegd (dit is mij ook door spoorwegmedewerkers bevestigd). Wie deze drukke lijn kent weet dus dat er ieder ogenblik uit beide richtingen een zwaarbeladen vrachttrein kan opduiken op een snelheid van 90km per uur die onmogelijk kan stoppen en dus op volle kracht op het obstakel zal inrijden met alle vreselijke gevolgen van dien. De buschauffeur was in paniek maar dankzij een onmiddellijke reactie van mijn overbuurman (het bellen van het juiste alarmnummer) is het allemaal goed afgelopen. Er is géén vrachttrein opgedaagd, het treinverkeer is stilgelegd, de jongeren zijn kunnen uitstappen en uiteindelijk is de bus van de rails kunnen wegrijden.

Ik heb in het verleden al ettelijke malen gewaarschuwd dat extra-lange voertuigen (zoals deze dubbele bus) moeten oppassen om deze overgang te kruisen omdat de bocht erg scherp en kort is en de treinen met veel te hoge snelheid passeren en ik wil dat hierbij toch nog eens zeggen. Ik zie trouwens nog veel te vaak automobilisten op de rails staan omdat de auto’s voor hen nog niet wegreden. Als je het leven liefhebt doe je dat dus beter niet.

De diensten waren zelf wel onmiddellijk ter plaatse en hebben het nodige werk verricht om de zaak verder op te lossen dus aan hen kan niets verweten worden.”

Het origineel artikel van Leuvens actueel Treinverkeer stilgelegd doordat Lijnbus slagbomen omver rijdt en vast komt te zitten op sporen vindt u hier:https://www.leuvenactueel.be/nieuws/oud-heverlee/treinverkeer-stilgelegd-doordat-lijnbus-slagbomen-omver-rijdt-en-vast-komt-te?fbclid=IwAR2WpY94XcwFkukdhg6q_M-pxXXPBkYKfMWhGNIhN_ldBoBByymPJGaFEJ0