Het woonzorgcentrum De Kouter is zo te zien een mooi, maar helaas ook een vrij duur woonzorgcentrum. Met een dagprijs in 2021  van 73 euro voor een eenpersoonskamer staat het op rang 57 van alle 826 Vlaamse en Brusselse nederlandstalige woonzorgcentra. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert de prijzen van alle woonzorgcentra op haar website.  En  zo zit ‘ons’ woonzorgcentrum De Kouter dus bij de 7 % duurste woonzorgcentra van het Vlaamse land.  In maanden van 31 dagen tel je dan 2263 euro neer. En dat zonder supplementen . Een gemiddeld pensioen bedroeg in 2020 welgeteld 1255 euro netto per maand. Alle inspanningen van de gemeente en OCMW ten spijt is het woonzorgcentrum veel duurder dan een doorsnee gepensioneerde met zijn pensioen kan betalen.

Voor het duurste woonzorgcentrum van het Vlaamse land moet je naar Park Lane in Antwerpen waar de Franse multinational Orpea 159,4 euro per dag vraagt voor een verblijf in dit tot woonzorgcentrum omgevormd hotel.  Het belet niet dat dit woonzorgcentrum problematische rapporten krijgt van de zorginspectie. Voor het goedkoopste woonzorgcentrum moet je naar Sint Jozef in Antwerpen waar je 37,46 euro per dag betaalt, bijna de helft van de dagprijs in Oud Heverlee. Residentie Ofelia in Overijse is het goedkoopste in onze buurt, je komt er rond met 48 euro per dag .

In Ter Meeren in Huldenberg is de dagprijs 66,4 euro,  in het Keyhof in Huldenberg 69 euro, in Sint Bernardus in Bertem gaat het ook om 69 euro, in d’Eyken Brug in Bierbeek om 68,65 euro. De Remy in Leuven, dat is 58 euro.  De gemiddelde dagprijs in Vlaanderen was 60 euro, in de publieke sector 58 euro, in de commerciële woonzorgcentra gemiddeld 65 euro. Oud Heverlee met zijn woonzorgcentrum De Kouter zit dus beduidend in de hogere prijsklasse.

Dominantie van  Korian, een franse multinational.

Van meetaf aan, al bij de oprichting van vzw Woonzorgcentrum De Kouter in 2012 is door de toenmalige coalitie van Fusiebelangen en CD&V  gekozen voor een samenwerking met de commerciële Senior Living Group via de vzw Foyer De Lork . Senior Living Group was  volle eigendom van het Nederlands-Belgische durfkapitaalfonds Waterland Private Equity. De Senior Living Group werd opgekocht  door de Franse beursgenoteerde multinational Korian. Het bestuur van de vzw Woonzorgzone De Kouter bestaat  uit 8 bestuurders, waarvan er volgens de statuten 5 worden aangeduid door vzw Foyer De Lork uit Geel. In de statuten van het woonzorgcentrum De Kouter werd ingeschreven dat aan vzw Foyer De Lork het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd.  Lees Korian.

 Die “vzw” Foyer De Lork uit Geel is immers volgens zakelijke websites (Belfirst)  voor meer dan 50 % gecontroleerd door Korian, ”the global ultimate owner is Korian “. Vanuit diezelfde vzw worden door Korian  in een hele reeks van andere zorginstellingen bestuurders aangeduid. In het Belgisch staatsblad vind je een lange reeks van beslissingen van die vzw  om in andere instellingen bestuurders aan te duiden. Statutair is het ook zijn taak om financiële middelen aan te trekken, leningen te geven, etc. Duidelijk het juridisch vehikel waarmee  Korian de zorginstellingen in Vlaanderen aanstuurt.    

De bestuurders afgevaardigd door de gemeente en OCMW Oud Heverlee (sinds kort Paul Vleminckx voor CD&V,  naast Hanna Van Steenkiste voor Groen en Joris Vanderveeren voor Vooruit )  krijgen voor hun taak als bestuurder een zitpenning die het dubbele is van een gemeenteraadszitting of OCMW-raadszitting. De andere bestuurders, deze van “vzw Foyer De Lork”, zeg maar Korean, vangen elk 12 000 euro per jaar, verhoogd met de index. Zo staat het te lezen in de statuten van woonzorgcentrum De Kouter in het Belgisch Staatsblad.

Korian is een franse beursgenoteerde multinational, die ook in België een van de drie grootste spelers is op de markt van bejaardenzorg. Eind 2021 controleerde Korian (voornamelijk in Frankrijk en Duitsland)  een netwerk van 1000 instellingen, 90 000 bedden, en haalde een zakencijfer van 4,3 miljard met 57 000 personeelsleden. Geen kleine jongen. 

Korian in opspraak

Korian kwam in Frankrijk (en in Franstalig België)  in opspraak na schandalen over de meedogenloze uitbuiting van ouderen in woonzorgcentra door commerciële groepen uit winstbejag. Het boek van Victor Castanet , ‘Les Fossoyeurs’  (de doodgravers),   leidde in Frankrijk en Franstalig België tot veel heisa. Het boek beschrijft hoe met  allerlei technieken  gelden werden weggesleept uit de vzw’s, en heel harde budgetnormen werden opgelegd zoals bijvoorbeeld de erg lage kostprijzen die de woonzorgcentra maximaal mochten besteden aan maaltijden. Of hoe leveranciers die aan vzw’s zorgmateriaal mochten leveren en factureren, met aparte contracten aan de commerciële groep commissies moesten betalen. Onzichtbare transfers in de boekhouding van de zorginstellingen, kassa kassa voor de multinational.  Of incontinente ouderen die geen nieuwe luier kregen omdat een app stelt dat het er maximaal drie per dag mogen zijn. Of te weinig personeel voor verzorging,  of geen matrassen tegen doorligwonden,  uitgehongerde ouderen omdat er bespaard werd op voeding.  En al ging het boek over de prakijken van een andere Franse multinational Orpea ,  die in België achter het duurste woonzorgcentrum Park Lane zit, het leidde er toe dat ook de ceo van Korian in het Franse parlement werd verhoord. Daar stelde de ceo van Korian dat binnen deze multinational het soort praktijken als bij Orpea niet voorkwam. Desalniettemin kelderde ook de beurswaarde van Korian met een derde, bij Orpea met 60 %. Orpea garandeerde al 20 jaar een rendement van 10 % aan haar aandeelhouders. Korean betaalde 30 miljoen aan dividenden. In de Franse pers werd bericht dat ook tegen Korian klachten werden verzameld van tientallen families voor mishandelde oudjes. CN news gewaagde van 150 klachten, en 4 families die klacht indienden tegen Korian voor onvrijwillige doodslag (https://www.cnews.fr/videos/france/2022-02-07/scandale-des-ehpad-apres-orpea-korian-dans-la-tourmente-1179836)

Wie in Google “scandale Korian “ intikt, komt uit op 568 000 resultaten.

Als u zich afvraagt of de overheid niet merkt dat een “vereniging zonder winstoogmerk” eigenlijk een filiaal is van een multinational, kan u even wat nalezen in de notulen van het Vlaams Parlement, Minister Vandeurzen gaf daar op 13 maart 2018 een onomwonden uitleg  “Er zijn bijvoorbeeld initiatiefnemers die in de exploitatie van het woonzorgcentrum het juridisch statuut van een vereniging zonder winstoogmerk aannemen, maar in de onderliggende structuren een aantoonbaar commercieel, winstgevend oogmerk hebben. Een voorbeeld hiervan is Senior Living Group, die woonzorgcentra uitbaat zowel binnen de rechtsvorm van een vzw als van een nv. Senior Living Group is de Belgische tak van het Franse Korian, de grootste beursgenoteerde rusthuisuitbater in Europa.”

Volgens zijn neergelegde jaarrekeningen maakt woonzorgzone De Kouter forse verliezen : 224 000 in 2020, 62 000 in 2019, 28 000 in 2018. De gemeente Oud Heverlee staat borg voor een lening van 10,5 miljoen euro.