Het was een erg korte gemeenteraad, met volstrekte unanimiteit over alle punten.  De rekeningen van de vier kerkfabrieken werden unaniem goedgekeurd, en voor 8 vertegenwoordigingen van de gemeente in de algemene vergadering van respectievelijk sociale woningbouwmaatschappij SWAL, Ethias, Creadiv, TMVS, Fluvius, PBE, Riobra en  Dijledal werden goedgekeurd. Daarbij kregen ook Maggy Steeno (PBE en Dijledal)  en Patrice Lemaitre (Riobra) als oppositieleden een aanstelling.

Geen officieuze gesprekken over fusies van gemeenten

Maggy Steeno (N-VA) had een agendapunt over de fusie met Leuven op de agenda gezet. In de Leuvense gemeenteraad was burgemeester Ridouani ondervraagd over fusieplannen met buurgemeenten. En die had gezegd dat àls er al gesprekken waren, hij dat zeker niet aan de pers zou meedelen.  Dus poogde de N-VA nu in elk van de buurgemeenten uit te zoeken of Leuven avances maakt.

Burgemeester Clerckx was erg duidelijk: er lopen geen gesprekken met buurgemeenten, niet officieel niet officieus. “Trouwen voor het geld” leek hem geen goede motivatie. En verder zag hij voor Oud Heverlee niet meteen dwingende redenen om een fusie aan te gaan: de dienstverlening is goed, we investeren als nooit tevoren, het aantal diefstallen in de gemeente daalt voor het vijfde jaar op rij.

Maar als politici van buurgemeenten elkaar tegenkomen wordt daar wel al eens over gepraat, of een ballonnetje opgelaten. Maar het leek hem nuttig om dat grondig te bespreken in een gemeenteraadscommissie met alle partijen. Al of niet fuseren is immers een beslissing die op lange termijn bepalend is voor onze gemeente, dat verdient minstens een grondig debat. En er zijn ook argumenten in het voordeel van een fusie.

Er werd afgesproken om daar ook in een komend gemeentelijk informatieblad wat over mee te delen.

Restauratie van de bron van Pie Slot in Sint Joris Weert

Patrice Lemaitre (Open VLD) had dit, ook tot verrassing van de initiatiefnemers rond deze bron op de agenda van de gemeenteraad gezet. Elders op deze website kon u al een artikel hierover lezen. Patrice Lemaitre situeerde zijn vraag, en had begrepen van Ernst Gülcher dat hun dossier bijna klaar was . De vraag van Patrcie Lemaitre was om dit initiatief mee te steunen vanuit de gemeente, en dit vanuit de gemeente te begeleiden naar de juiste instantie om te realiseren.

Jos Rutten (Vooruit) legde uit dat de gemeente eerder al stappen had ondernomen om de bron van Pie Slot te restaureren. Het maakte deel uit van het beeldkwaliteitsplan van Sint Joris Weert, en was ook ingediend in de projectaanvraag “Walden” . Daarin was ook een stuk opgenomen over de inventarisatie en ontsluiten van bronnen in het Meerdaaalbos. En ook om voor de bron Pie Slot daarbij ook na te gaan hoe de bron multifunctioneel zou kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld ook als speelelement voor kinderen.

De vraag om het initiatief rond de restauratie van de bron Pie Slot te ondersteunen en met de betrokken inwoners te overleggen hoe dit zou kunnen gebeuren werd unaniem goedgekeurd door alle raadsleden.

De bron van Pie Slot

 Verkeer en verkeersveiligheid.

Francis Van Biesbrouck (N-VA) vroeg aandacht voor een bushalte aan het woonzorgcentrum De Kouter in Blanden . Hanna Van Steenkiste meldde dat dit was aangekaart op provinciaal niveau, en het wachten was op een uitspraak. Maar van De Lijn een bijsturing bekomen van de trajecten van hun busritten zou niet evident zijn: ze wille prioritiet geven aan de snelle verbinding met Leuven en het industriepark . Dat past ook in de beleidsopties van voogdijminister Weyts die bushaltes meer vraagggestuurd wil maken, enkel stoppen waar veel passagiers bereikt worden.

Maggy Steeno vroeg maatregelen om de veiligheid op de parking aan de gemeentelijke basis-school te verbeteren. Tijdens de corona periode was een deel van de parking afgesloten met een lint, en dat ws nu opgeheven Daardoor parkeren ouders weer heel dicht tegen de school En dat leidt er dan toe dat auto’s op de parking vertrekken en aankomen, terwijl kinderen op diezelfde parking hun weg zoeken naar hun ouders of grootouders. Schepen Katrien Timmermans (CD&V) antwoordde dat ze deze vraag had opgenomen met de schooldirectie. Het probleem werd inderdaad bevestigd: probleem was ook dat de afsluiting met nadars in het weekend telkens wordt verplaatste omdat de parking ook wordt gebruikt voor spelactiviteiten. Er zou gezocht worden naar een oplossing zoals Maggy Steeno voorstelde: het afbakenen van een veilige zone waar de kinderen kunnen wachten op hun ouders of grootouders.

Vliegtuighinder

Patrice Lemaitre had gemerkt dat de gemeente afwezig was gebleven op een overleg van een reeks gemeenten in de wijde omgeving van Zaventem Sommige gemeenten willen dat de vliegtuigroutes in het kader van “Leuven Rechtdoor” worden gestopt.  Die vliegtuigroutes zorgen voor minder last in Oud Heverlee omdat de vliegtuigen bij het opstijgen rechtdoor tot voorbij Leuven vliegen en dan pas de goede richting zoeken. Zo winnen ze sneller hoogte, en is er minder geluidsoverlast in onze gemeente. Maar is er als nadeel meer vliegverkeer boven Aarschot, Haacht en Rotselaar die daarom liever af willen van ’Leuven rechtdoor”.

Burgemeester Clerckx (CD&V) gaf aan dat Oud Heverlee in het verleden vrijwillig was tussengekomen in de juridische procedures rond de vliegtuigroutes En dat het intussen wel duidelijk was dat de discussies ov er vliegtuigrouters niet in de rechtbank maar door de politiek zal worden beslist.  In de voorbije jaren is er meer dan 20 000 euro uitgegeven aan advocaten. Daar wil de gemeente vanaf.

Door minister Gilkinet wordt nu een overleg georganiseerd met de gemeenten in de ruime omgeving, verdeeld over 9 zones. Oud Heverlee zit in zone 8 met Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Steeenokkerzeel en Tervuren. Die zone mag twee burgemeesters afvaardigen naar het overleg: dat zijn Huldenberg en Kortenberg. Vanuit Oud Heverlee wordt aangedrongen om al het nodige te doen om de huidige vliegroutes met minimale hinder voor Oud Heverlee te behouden