Wie in Sint Joris Weert naast het tuincentrum Michaux de straat  in wandelt tussen winkel en serre, de Borrestraat ,  komt na een paar tientallen meters een bron tegen in de zijkant van de holle weg. Het is de bron Pier of beter Pie Slot. De dorpelingen haalden hier eeuwenlang met emmers hun water op en de bron was dan ook een sociale ontmoetingsplek. De bron is echter aan restauratie toe om goed te kunnen gebruiken.  Op de facebook-pagina “Ge zijt van Weert” zoeken initiatiefnemers Ivan Paeps  en Ernst Gülcher steun voor hun vraag aan de gemeente om deze bron te restaureren. Een test van het water lijkt veelbelovend voor de waterkwaliteit.

Huidige situatie bron Pier Slot- foto overgenomen uit Facebook bericht Ernst GülcherIvan Paeps

In de tijd van stoomtram Zwarte Jean voerde een leiding het water naar  een watertoren aan het station om de stoomlocomotief van water te voorzien. De buurtspoorwegen mochten destijds die leiding aanleggen op voorwaarde dat alle woningen van de Beekstraat, de Molenbeekstraat en Stationsstraat er gratis op mochten aansluiten. Ook de pastorie en de toenmalige zusterschool kregen een aansluiting. Uit oude verhalen en foto’s weten we dat het water niet uit een buis kwam maar opwelde in een met hout afgezoomde betonnen koker en ook gevoed werd met water uit de er naast gelegen helling.  Dorpelingen moesten met emmers het water uit de put scheppen.

Oude prentkaart – foto overgenomen uit Facebook bericht Ernst Gülcher-Ivan Paeps

Over de oorsprong van de naam van de bron zegt Ivan Paeps : “Mijn grootmoeder Berta Nuhals vertelde mij dat de naam Pië Slot komt van een man die woonde in de Borrestraat. Hij had een houten bekisting rond de bron geplaatst, met een hangslot erop, en eiste geld voor de mensen die er hun drinkwater kwamen halen. Dat duurde niet lang , de burgemeester en de champetter (veldwachter) kwamen tussen en verwijderden de bekisting ”

Na het verdwijnen van de tram en sinds de aanleg van een stadswaterleiding raakte een en ander in onbruik en verval en werd er een grote betonnen afvoergoot overheen gelegd. Behalve een waterpeilbuis en een bordje zie je er sindsdien niets meer van.

Het is onwaarschijnlijk dat de waterkwaliteit problematisch zou zijn: het water komt uit het bos. Blijkbaar zijn er in 2014 ooit metingen gedaan door het Agentschap Natuur en Bos met het oog op een aftappunt voor drinkbaar water, maar zijn die plannen stil gevallen.

De initiatiefnemers zoeken nu steun om de bron te restaureren, net als de  Kluisbron, de Minnebron en de Hertebron .  Ze schatten het debiet op meer dan 100 liter per uur. Uit hun metingen van de waterkwaliteit blijkt echter dat het zelfs in de huidige toestand zonder problemen gedronken kan worden. Aanvullende metingen zullen nodig zijn om op te volgen of het water drinkbaar is. Desgevallend willen ze ook met vrijwilligers aan de slag om de werken uit te voeren.

De initiatiefnemers deden zelf een test van de waterkwaliteit

Wie het voorstel tot restauratie wil steunen kan op de facebook pagina https://www.facebook.com/photo/?fbid=444955245575566&set=a.444955235575567

een like nalaten voor de initiatiefnemers.

De ultieme test van de waterkwaliteit door Ivan Paeps, nog steeds in goede gezondheid na de test.