Tijdens de gemeenteraad van 29 maart kwam het tot een bijwijlen wat bitsige en soms hilarische discussie. Maggy Steeno van de NVA-fractie had een agendapunt ingediend dat als volgt luidde: “Hoge ophoping terrein in Sylvie Bollenstraat (P Tilememansstraat) strijdig met bouwvergunning en risico op modderstromen en grondverschuivingen”.(sic)

Ze legde uit dat ze onlangs via de Oud Nethensebaan  in de Pastoor Tilemansstraat aan de nieuwbouw wijk in aanleg, de Sylvie Bollenstraat was geweest. Ze had gemerkt dat er een woning was waar de tuin rondom heel hoog was opgehoogd. “We hebben schrik voor modderverschuivingen op termijn”  stelde ze.  Ze had ook met de buren gepraat die naar haar zeggen angst hadden dat er bij nieuwe grote waterstromen terug  grondverschuivingen en modderstromen zouden komen. Ze had de omgevingsvergunning bekeken en meende dat daarin geen toelating was voor een ophoging. Wat de schepen aan dat probleem zou doen ?

Acuut gevaar voor modderstromen in Sint Joris Weert

De schepen Hanna Van Steenkiste antwoordde dat de ingediende  vraag niet zo heel duidelijk was: ging het om een tijdelijke stockage van grond tijdens de werken of niet. Een tijdelijke stockage tijdens de werken dat kan, maar uiteraard dienen ook dan modderstromen voorkomen. Bij de vraag van de oppositie was ook geen foto toegevoegd, geen meting, als er een probleem was met een overtreding van de omgevingsvergunning moest dat opgemeten worden, dan kon er een klacht worden ingediend en kon er gehandhaafd worden. Maar op basis van de ingediende vraag was dat wat moeilijk te zeggen. “Er zijn zeker opties om hierop in te grijpen, maar eerst zicht hebben op het probleem en zeker zijn of het een probleem is” was de conclusie van de schepen.

Dat antwoord was helemaal niet naar de zin van Maggy Steeno die vond dat ze voor een klacht hier niet in de gemeenteraad was. Burgemeester Clerckx suste en wees erop dat de vraag van de NVA wel onduidelijk was ingediend: geen huisnummer, geen foto, vrees voor grondverschuivingen. Niet moeilijk,  fulmineerde Maggy Steeno, er staat daar maar één huis. En er zijn nog geen huisnummers. De burgemeester gaf aan dat het onduidelijk was of de vraag nu sloeg op een tijdelijke ophoping of niet, dat hij en de schepen wel zouden langs gaan om zich een idee te vormen.

Gevaarlijke ophopingen van grond zorgen voor angst bij omwonenden volgens de NVA

Mark Binon  had foto’s op zijn gsm en kwam die aan de tafel van de burgemeester tonen.  Maar doordat de rest van de raad die foto’s niet kon zien was dat niet zo nuttig. Hij werd gevraagd de foto door te sturen naar de dienst Ruimtelijke ordening en Hanna Van Steenkiste en zou antwoord krijgen de volgende week.

“Ik zou dat toch ook niet beschrijven als een ophoping met enkele meters en vrees voor grondverschuiving en modderstromen, voegde de burgemeester er nog aan toe. Waarop Mark Binon repliceerde dat het om drie meter ging, en dat problemen zou opleveren voor de andere kavels. En Maggy Steeno vond dat zij haar werk gedaan had door dat op de agenda te plaatsen, maar het bestuur niet.

U kan dit staaltje van NVA-oppositiewerk integraal volgen op de livestream van de gemeenteraad vanaf 57’ : https://www.youtube.com/watch?v=1IT_l6Q-tE8

Grondophopingen langs de Sylvie Bollenstraat. Of wordt dit beter de Mollenstraat ?
Minder dreigende grondophoping langs de Sylvie Bollenstraat
Niet zo tijdelijk ogende grondophoging
Poging tot definitieve tuinophoging ?