Op de informatieavond in Sint Joris Weert had burgemeester Clerckx voor de bewoners van Sint Joris Weert nog een bijzondere mededeling in petto. De werken aan de Leuvensestraat schieten goed op. Daardoor begint de aannemer vanaf 28 maart aan het kruispunt Reigerstraat-Leuvensebaan-Oud Nethensebaan.

Dat goede nieuws heeft twee kanten. Het betekent ook dat vanaf 28 maart Sint Joris Weert niet meer bereikbaar zal zijn vanuit Oud Heverlee. Enkel nog door om te rijden via Korbeek-Dijle en Neerijse of via Hamme Mille. Of via de Weertse dreef.

We vernamen uit welingelichte bronnen dat de politie extra gaat toezien. Gevreesd wordt immers dat de vroegere afscheuringsbeweging, het Weerts Bevrijdings Front op 1 april van deze werkzaamheden misbruik zou maken om zijn vroegere activiteiten te hervatten. We verwijzen daarvoor naar eerdere oudere persberichten in Achterdoechelen van juni 2001 :

 https://www.achterdoechelen.be/totaal_ado’s%20archief.htm

Het Weerts Bevrijdings Front was destijds slechts korte tijd actief en weinig succesvol. Het ging snel ten onder door interne verdeeldheid tussen Bovenweert en Nederweert. Een groep militanten van Nederweert hield bij de kerk ook de bewoners van Bovenweert tegen. Sommige Nederweertenaars wilden dan weer uitzonderingen op dit doorgangsverbod voor enkele families op de Weertse dreef en voor de bewoners van het Haesveld waarvan ze vonden dat die wel  pasten in het culturele erfgoed van Nederweert. De toenmalige rijkswacht maakte handig gebruik van deze verdeeldheid om de hele verzetsbeweging op te rollen.

U vindt tot op vandaag nog een spoor van deze geschiedenis en  lokale twist zowaar op het doodernstige Wikipedia waar de tegenstelling tussen beide dorpsdelen wordt beschreven:

Sint-Joris-Weert bestaat uit twee dorpsdelen van ongeveer dezelfde grootte. Deze delen zijn van elkaar gescheiden door de spoorweg die dwars door het dorp loopt. Ten westen van deze spoorweg ligt Nederweert, dat tevens het economische centrum van het dorp is. Daar bevinden zich het postkantoor, een supermarkt, een bakkerij, een kapsalon, de vrije basisschool, een tankstation, een traiteur, een bloemen- en plantencentrum, een schoonheidssalon,… Ook op gebied van transport heeft Nederweert het meest te bieden: Het treinstation en twee buslijnen bevinden zich in dit dorpsdeel. Ten oosten van de spoorweg ligt het hoger gelegen Bovenweert. In dit dorpsdeel zijn naast de kerk voornamelijk woonhuizen te vinden, al bevinden zich daar ook een aantal economische faciliteiten, zoals onder andere een bloem- en tuinwinkel, een kattenpension, een katten- en hondentrimsalon,… Er zijn ook een aantal heelkundige faciliteiten terug te vinden in zowel Boven- als Nederweert. Zo kan men in Nederweert een dokterspraktijk en een voetverzorgingsexpert terugvinden terwijl er in Bovenweert een apotheek gevestigd is. (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Joris-Weert)

Bemerk dat de auteur van deze tekst de grens tussen Bovenweert en Nederweert aan de spoorweg situeert. We kijken met u uit naar de eventuele heropleving van deze beweging op 1 april.

PS. Merkte u ook dat andere artikel in die afbeelding van Achterdoechelen juni 2001 waar verwezen werd naar de plannen in 1988 (!!) om Sint Joris Weert van afgeschermde fietspaden te voorzien. Nu, 34 jaar later worden die pas aangelegd aan de Leuvensebaan. En zijn er nieuwe beloften om ook de Beekstraat van een fietspad te voorzien. Weert wacht al lang.

Een toemaatje: Op wikipedia kan je ook nog de eerdere versies raadplegen. De versie van januari 2010 maakt melding van CNO. We verzinnen het niet: zie https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Joris-Weert&oldid=19870340

CNO

CNO is een links-georiënteerde onafhankelijkheidsbeweging die sinds enkele jaren ijvert voor een opsplitsing van Sint-Joris-Weert. Het streeft naar een volledig onafhankelijk Nederweert, met een autonome erkenning door de gemeente Oud-Heverlee. Reeds in de jaren ’80 vertoonden zich de eerste spanningen tussen de twee ‘districten’ en met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 wenste de toenmalige voorzitter van het CNO, Doris Jaan (overleden in 1999), en eigen ‘Nederweertse’ lijst in te dienen. Echter, doordat de lijst te laat werd ingediend, werd de aanvraag als onontvankelijk verklaard. Doris Jaan sprak echter van “opzettelijke en sluwe administratieve aanpassingen aangebracht door enkele gemeente-ambtenaren afkomstig van ‘Bovenweert’ (dixit Jaan) die de Nederweertse kandidatuur buitenspel zette”. De zelfverklaarde “onafhankelijkheidsstrijd” van het Nederweertse district viel zo goed als stil gedurende de jaren ’90, zeker toen voorzitter Doris Jaan te kampen kreeg met een chronische ziekte in 1997. Echter sinds 2006 lijkt de organisatie terug actief, daarvan getuige is de CNO-website, waar tevens op aangekondigd wordt dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een eigen lijst zal ingediend worden. De heropleving van de beweging kreeg veel media-aandacht en ook de onderzoeksgroep Politicologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven deed onderzoek naar de recentste verkiezingsuitslag in de regio om onderliggende socio-politieke verschillen tussen de regio’s te kunnen verklaren. Doordat de beide ‘districten’ opgedeeld zijn in verschillende stemkantoren kon men achterhalen dat er een sterk significant verschil bestaat in het stemgedrag van beide districten. Daarbij kon men concluderen dat ‘Nederweert’ vooral een links electoraat betrof (met voornamelijk stemmen voor Sp.a en Groen!) en ‘Bovenweert’ een rechts-liberaal electoraat (met beduidend veel stemmen voor Lijst Dedecker).[1]