Op donderdagavond  17 maart liep de kerk van Sint Joris Weert aardig vol. Niet voor een mis. Maar wel om van 19.30h tot 22.30h met een 80tal aanwezigen te discussiëren over de plannen voor het herinrichten van de dorpskern. Daarvoor was een uitnodiging verschenen via het gemeentelijk informatieblad, Facebook en website. We zagen inwoners van de Stationsstraat, Leuvensestraat, Beekstraat, Kauwereelstraat, lokale handelaars, het oudercomité, Hoog-Weert en Beneden Weert, oud en jong en van alles tussenin.

Na een inleidend woordje van burgemeester Bart Clerckx en schepen Hanna Van Steenkiste ging het woord naar de twee deskundigen van het studiebureau Buur. Die gaven uitleg bij de plannen die op groot formaat afgedrukt op de tafels lagen verspreid in de kerk. Hoe en waarom het studiebureau zich in het beeldkwaliteitsplan vooral hadden toegelegd op de Beekstraat en de Stationsstraat. En de knelpunten in hun plan. Maak je de Beekstraat eenrichting en doe je dat volledig, van de spoorweg tot de Kauwereelstraat ? Of doe je dat maar van halfweg, vanaf de ingang van de Delhaizeparking ?  En doe je dat van Oost naar West, van de spoorweg richting Neerijse ? Of andersom, eenrichting van Neerijse tot de spoorweg ? En wat met die parking aan het ontmoetingscentrum ? En wat met het stationsplein ? Liever alle bussen daar, of toch beter dwars door het dorp via de Beekstraat ? De voordelen en nadelen van de keuzes werden opgesomd. En de resultaten van verkeerstellingen die toonden dat ook bij eenrichting in de Beekstraat de verkeersdrukte in de andere straten onder het drempelniveau van een woonstraat zou blijven.

Na wat informatieve vragen mocht er al meteen gestemd worden door de aanwezigen met hun smartphone over enkele vragen. Meteen bleken er al bijzonder grote meerderheden  voor een doorgedreven consequente aanpak: de Beekstraat helemaal éénrichting, van spoorweg tot de Kauwereelstraat.  Meer ruimte voor voetgangers, fietsers, traag en veilig verkeer. Alle bussen langs het station laten rijden.  

Maar daarmee was de kous niet af. De aanwezige bewoners gingen vervolgens rond de grote tafels waarop de grote afdrukken lagen van de plannen voor Beekstraat, Stationsstraat en omgeving met elkaar in discussie. Wat zagen ze in hun groep als pluspunten, als minpunten. Waaraan moest aandacht worden gegeven ? Gesprekken per tafel onder kundige leiding van een van de deskundigen. En het voltallige schepencollege dat zijn toertje deed langs de verschillende tafel om delen van de  gesprekken te volgen.

En nadien, de kerkklok had al 10 uur geslagen, werden de conclusies van de tafels voor de hele zaal gerapporteerd.  De positieve reacties van de keuzes bij de eerste stemronde weerklonken opnieuw. Enkele bezorgdheden hoorden we vanuit vele tafels: de vrees voor sluipverkeer in de Tilemansstraat en de Neerveldstraat. Een goed gecontroleerde snelheidsbeperking in de Stationsstraat. Een veilige oversteekplaats voor schoolgaande kinderen aan het kruispunt van de Neerveldstraat en de Stationsstraat.  Voldoende parkeergelegenheid aan het station. En de vraag om het niet bij mooie plannen te houden, maar deze keer de werken ook effectief te starten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Weert wacht al lang.