Begin van de jaren ’70 , onder druk van het toenmalige gemeentebestuur en OCMW, kwam in Oud Heverlee een sociale woonwijk tot stand. In de volksmond was dat “de bomenwijk”: de Olmenlaan, de Acacialaan, de Meuterweg, de Meidoornlaan en de Esdoornlaan. Het was een wijk met koopwoningen maar ook met enkele sociale huurwoningen. Lange tijd waren dat de enige sociale huurwoningen in Oud Heverlee. Na de fusie van de gemeenten deden de opeenvolgende gemeentebesturen immers 25 jaar lang absoluut niets meer voor sociale huurwoningen.

Intussen staan deze sociale huurwoningen allemaal leeg. De bewoners maken zich zorgen over de plannen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal die samen met de gemeente overlegd heeft over hun aanpak. Door de omwonenden werd een overleg gevraagd met het gemeentebestuur. We laten u hier meelezen uit hun brief:

Dossier BEJAARDENWONINGEN

Dijledal heeft beslist de 11 bejaardenwoningen af te breken en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners, waarvan de meerderheid kwetsbare personen met een laag inkomen en waarvan meerderen hier al lange tijd woonden, moesten midden 2021 verplicht verhuizen en wonen nu verspreid over goot-Leuven. Voor de beslissing tot afbraak en nieuwbouw werd op geen enkel moment overleg gepleegd met de bewoners van de bejaardenwoningen, noch met de direct-betrokken buren.

De woning aan de Esdoornlaan

Het project omvat concreet:

  • Hoek Olmenlaan (oppervlakte ongeveer 4 are) = eengezinswoning, een appartement voor gezin met een rolstoelgebruiker en een appartement
  • Hoek Acacialaan (ongeveer 3 are) : eengezinswoning en 2 appartementen
  • Hoek Meuterweg (ongeveer 4 are) : eengezinswoning en 2 appartementen
  • Hoek Meidoornlaan (ongeveer 2 are) : eengezinswoning en 1 appartement, terras aan de straatkant

De gezinswoning is met verdieping, living, keuken, berging en 3 slaapkamers, met minimale afmetingen, zonder tuin, maar met terras (sorry, badkamer, inkomhal en wc vergeten) en zonder garage. Voorzien voor 2 personen en 2 kinderen.

De appartementen, met trap langs buiten, voor 2 jonge starters, met terras en zonder garage.

De woning voor rolstoelgebruiker wordt voorzien voor 4 personen.

Nu woonden op 13 are grond 11 tot 12 personen. Dit worden op 13 are 34 personen.

Als de kinderen van de eengezinswoning willen buiten spelen, zal de straat hun speelplein zijn.

Sommige betrokken alleenstaanden dachten een oplossing te vinden in de Kouter. Maar, met een inkomen  schommelend tussen 1050 en 1400 euro per maand en zonder bijkomende eigen middelen, kwamen ze ongeveer 1.000 euro per maand te kort. En de huizen aan de pastorij in Sint-Joris-Weert waren voor een andere doelgroep voorbehouden.

de woning aan de meidoornlaan

Resultaat: de zwakste groep wordt buitengezet om een oplossing te vinden voor een andere zwakke groep. Voor hen werd het kerstverhaal harde realiteit: er was voor hen geen plaats meer in de rijke herberg van Oud-Heverlee.

De andere bewoners wonen volgens het schepencollege veel te ruim en op veel te grote oppervlaktes. Wij moeten ‘verdichten’ voor het milieu.

Ter informatie : toen de wijk ontworpen werd, begin jaren 70 was de norm : gemiddeld 25 woningen per hectare, nutsvoorzieningen inbegrepen. Dat gaf ongeveer gemiddeld 3 are per woning.

Voor de direct betrokken buren heeft de nieuwbouw een grote impact, o.a. naar privacy en levenskwaliteit. Het totale concept van de wijk was bejaardenwoningen op de hoeken en laagbouw. Nu plaatst men appartementen, niet direct in hun tuin, maar bijna letterlijk op hun terras.

Na lang aandringen organiseerde Dijledal een info-namiddag op 6 november 2020 in de parochiezaal en dit individueel. Iedereen mocht een keer zijn gedacht zeggen en verder voorlopig geen nieuws van Dijledal.

Meermaals vroegen wij met de direct-betrokken buren een overleg met het schepencollege, tot op heden zonder resultaat. Wel werd op de milieuraad van februari 2021 uitgebreid advies gevraagd over de toekomst van de bomen en het groen…

Waarom volgen wij dit dossier zo dicht op ?

De  wijk is ontworpen begin jaren 70 onder druk van het toenmalige gemeentebestuur en OCMW. Vooral wijlen Ward Rom en Bert Verstraeten, beiden ACW-militanten en OCMW-raadsleden waren de stuwende kracht achter dit project. Als plaatselijk ACW werden wij en geïnteresseerde burgers heel nauw betrokken bij de realisatie. Meerdere infovergaderingen werden georganiseerd in samenwerking met OCMW, de architect en de bouwmaatschappij (toen ‘Heuvelhof’). Volgens Bert Verstraeten waren de 11 laagbouwwoningen duidelijk bedoeld voor alleenstaande bejaarden met een relatief laag inkomen. Meer dan 40 jaar lang werd deze filosofie toegepast om hen te beschermen tegen huisjesmelkers en omdat zij het financieel moeilijk hadden om iets betaalbaars te vinden op de private huurmarkt.

Ook nu blijven wij de ontwikkelingen in de wijk op de voet volgen en hebben wij de situatie nog eens uitvoerig besproken op de vergadering van november 2021.

Samen met de direct-betrokken buren (en eventueel andere geïnteresseerden) zullen wij dus een overleg aanvragen met het schepencollege. Wenst u op de hoogte te blijven van de evolutie van deze dossiers?  Stuur dan uw e-mailadres door naar gastoncelen@skynet.be

VU : Gaston Celen – voorzitter B.net (ACW) – OH, Meuterweg 13, 3050 Oud-Heverlee 016/47 19 89

Een toemaatje: de voortuintjes in de wijk

De voortuintjes van uw woning (oprit + de rest) zijn nog altijd eigendom van de bouwmaatschappij ‘Dijledal’. Volgens Dijledal weigert de gemeente Oud-Heverlee de voortuintjes over te nemen. Derhalve heeft Dijledal beslist deze voortuintjes over te dragen aan de bewoners. Het dossier ligt reeds enige tijd op tafel bij een notaris, maar heeft door corona vertraging opgelopen.

Er blijven toch meerdere vragen:

  • De overdracht zou ‘bijna gratis’ gebeuren. Voorbeeld: in Oud-Heverlee is 10.000 euro per are, bijna gratis, maar voor de betrokken bewoner is dat veel geld.
  • Andere bijkomende kosten : notaris, registratie…?
  • Volgt automatisch een herziening (verhoging dus) van het Kadastraal Inkomen?
  • Is men verplicht te kopen en welke zijn de praktische gevolgen als men niet wenst in te gaan op het voorstel van Dijledal?

Wij zoeken verder naar bijkomende informatie.