Bij de gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie  circuleert een nota met het verkeersleefbaarheidsplan voor Oud-Heverlee. Maar die kan je vruchteloos zoeken op de website van de gemeente. Snelle en open communicatie is niet de sterkste zijde van dit gemeentebestuur. Ook bij de oppositie en hun websites vind je die nota niet. Ook al worden er selectief wat stukken uit gepubliceerd op Facebookpagina’s.  Je kan de nota wel in beeld zien als je de uiteenzetting volgt van de gemeenteraadscommissie ruimte die de nota op 11 mei besprak.

De video opname van die vergadering  kan je vinden op de website van de gemeente. Neen, niet bij  bestuur/gemeenteraadscommissies en daar de commissie ruimte. Ook niet bij wonen. Ook niet bij adviesraden of bij bekendmakingen.  Wel vreemd genoeg bij bestuur/gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, en dan bij de livestream om een gemeenteraad of OCMW raad live te volgen: en daar is ie dan: de livestream van de gemeenteraadscommissie ruimte van 11 mei. Of nog korter met deze link: https://www.youtube.com/channel/UCPCOx51J0eQWTEHrz2cTlcA

Schepen Hanna Van Steenkiste licht er vanaf 1.23h  de nota toe aan de raadsleden van meerderheid en oppositie. Met wat screenshots aan elkaar te plakken kan je de hele nota lezen. We deden dat knutselwerk voor u en u kan het hier vinden met deze link: https://drive.google.com/file/d/1MpJoUwmUFTTNK99-QuKEdCw53r4_Ktza/view?usp=sharing

Heel veel wijzer over standpunten van de oppositie word je niet door de video van de vergadering uit te kijken. Maggy Steeno (NVA) heeft geen enkele opmerking, ook al wordt ze om opmerkingen gevraagd .  “Ik ben er nog” verzekert ze haar collega’s. Alle raadsleden wachten geduldig op de bemerkingen van Patrice Lemaitre (Open VLD)  die door internetproblemen een aantal keren wegvalt. En vervolgens meldt dat hij zijn opmerkingen liever pas op de gemeenteraad wil geven. Ook al dringt de voorzitster van de gemeenteraad aan dat al in de commissie te doen: de gemeenteraden duren nu al erg lang vindt ze. Neen, Patrice Lemaitre verkiest de gemeenteraadszitting om zijn vragen en opmerkingen te geven. Maar stelt dan toch een vraag waarom de voetweg 30 van Sint Joris Weert naar Sint Agatha Rode langsheen de Dijle wel door een beschermd natuurgebied mag lopen (als die er komt) en de fietssnelweg Sint Joris Weert-Oud Heverlee niet langs de spoorweg dwars door de Doode Beemde mag lopen. Jos Rutten geeft de technische uitleg: een fietssnelweg vergt een stevige dijk in de moerasgedeelten van de Doode Bemde: dat is te ingrijpend om toelating te krijgen . Een bestaand voetpad langs de Dijle doortrekken tussen Weert en Sint Agatha Rode is veel minder ingrijpend.

Patrice Lemaitre verzet zich ook tegen de geplande eenrichting van de Brainestraat, de woonstraat die vaak gebruikt wordt om de rode lichten aan de hoek Maurits Noestraat-Naamsesteenweg te ontlopen. Dat sluipverkeer moet blijven kunnen, vindt hij. In de twee richtingen. Ook bij het politiek debat voor de verkiezingen was hij al de eenzame tegenstander van een afsluiting van de Weertse dreef. Koning Auto moet door.

De plannen voor Sint Joris Weert

Met de link hier boven kan u de hele nota zelf lezen. We onthouden

 • Dat de Beekstraat voetpaden krijgt waar die onveilig zijn of ontbreken
 • Dat er langs de Leuvensestraat vanaf de Reigerstraat tot de Pastoor Tilemansstraat voetpaden zouden komen
 • Een veilige oversteek in de Beekstraat en Stationsstraat voor voetgangers
 • Dat er in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos dat nog een paar percelen moet zien te kopen er een voetweg zou komen langsheen de Dijle van Sint Joris Weert tot het natuurgebied in Sint Agatha Rode. Deze oplossing komt in de plaats van het heropenen van het tracé van de voetweg 30, het vroegere zeepwegje stuk Kauwereelstraat -Sint Agatha Rode dat nooit werd afgeschaft. Maar wel door aanpalende eigenaars bij hun perceel werd gevoegd, wat vroegere gemeentebesturen in de jaren ’80 en voordien nog lieten begaan.
 • Een aantal smalle straten worden fietsstraat, waardoor autobestuurders fietsers niet meer mogen inhalen (voorzover dat daar al mogelijk zou zijn) : de Neerveldstraat, de Klaverveldstraat, de Overwegstraat, de Ijzerenwegstraat tussen  Overwegstraat en Beekstraat. De smalle Pastoor Tilemansstraat wordt enkel fietsstraat van de Beekstraat voorbij het schooltje tot aan de kapel. Niet het tweede deel, met helling en smalle bocht.
 • De bushalte van de Beekstraat wordt verplaatst naar het station.
 • De stationsomgeving van Sint Joris Weert word een herkenbaar mobipunt met een aanbod van deelfietsen, deelauto’s, bushalte, trein en er komt een proefopstelling om er een plein van te maken.
 • Leuvensestraat-Beekstraat wordt zone 30 tot aan de wegversmallingen (maar geen fietsstraat);
 • De Beekstraat wordt heringericht, wordt (pas vanaf de ingang van de Delhaizeparking ? ) eenrichting en krijgt meer parkeermogelijkheden langs de straat (de bushalte valt weg, dus hoeft ook de lange gele streep niet meer);
 • Bij de herinrichting wil men het parkeren rond het ontmoetingscentrum verminderen zodat er meer ruime komt voor spel en ontmoeting;
 • De Weertsedreef wordt na de wegenwerken van de Leuvensestraat-Waversebaan afgesloten voor auto’s en het sluipverkeer ’s ochtends richting industriezone van Waver. De Maurits Noestraat wordt met een aantal ingrepen (tonnagebeperking, zone 30 bij doortocht Pragen, vaste snelheidscontrole aan de Onze Lieve Vrouwstraat, verbeteren fietspaden, oversteekplaatsen) beschermd tegen extra-verkeersoverlast .

De gemeente gaat hierover nu verder consulteren. En volgens plan tegen eind augustus dat alles beslissen op een gemeenteraad.

Mag het wat meer zijn ?

Wat voor Sint Joris Weert schrijnend ontbreekt is een fietsstraat of een fietspad in het tweede deel van de Tilemansstraat vanaf de kapel.  Het is er op het einde smal, een bocht en een helling, en verkeer in twee richtingen.  We deden voor u de proef: als automobilist ondervind je geen blijvende gevolgen door achter de fietsers en fietsertjes te blijven in dat deel. We herinneren ons wel de zwaar gehavende snoet en snijwonden van een beginnend fietsertje dat er,  bang voor een aankomende auto,  op die helling vol in de remmen ging,   en in de zijkant helemaal overkop sloeg. De paar seconden tijdverlies als chauffeur wegen niet op tegen die herinnering.

Het tweede deel van de Tilemansstraat: hier geen fietsstraat, ook geen fietspad, geen voetpad, wel tweerichtingsverkeer, even verderop een lichte helling en nauwe bocht naar de spoorweg en dagelijks veel schoolkinderen.

Voor de Molenstraat gebeurt er niets : geen verkeersremmers, geen eenrichting, geen fietsstraat, geen fietspad, en dus ook niet voor de twee zijstraten.  De in de bewonersbevraging vaak gevraagde verkeersremmende maatregelen voor de Stationsstraat vinden we ook niet terug, of het zou in de proefopstelling voor het stationsplein moeten zitten. Ook geen heropening van de voetweg tussen Krekelbergstraat en Leuvensestraat, waar de gemeente na jaren aanslepende procedures het pleit won bij de rechtbank.  Maar het vonnis niet laat uitvoeren: een aangetekende brief van de gemeente volstaat om het vonnis te betekenen en de voetweg weer open te maken. Maar er wordt blijkbaar stilletjes aangestuurd op verjaring.

Met fiets-straten wordt erg zuinig omgegaan: naast het deel tussen de kapel van de Pastoor Tilemansstraat en de Leuvenstraat wordt ook de Ijzerenwegstraat tot de Reigersstraat geen fiets-straat. Weliswaar een stuk met weinig verkeer, maar dat geldt ook voor de Klaverveldstraat die wel fiets-straat wordt.  Ook geen verkeersremmende ingrepen, voetpad of fietspad of fietsstraat aan het laatste deel van de Oud Nethensebaan met de Leuvensestraat.

“Goed, maar kan beter” zou de juf in het rapport schrijven.