Update  16 mei

Voor de week van 17 mei komt er opnieuw wat vaart in. Volgens de cijfers op de officiële website krijgt het centrum De Roosenberg dan 964 Astra Zeneca dosissen voor een eerste prik, en 236 dosissen voor een 2de prik. En ook 1554 Pfizers voor een eerste prik en 1176 voor een 2de prik. Ook 240 vaccins van Johnson & Johnson, daar is maar één prik voor nodig.

2 mei 2021

Voor de week van 10 mei vallen volgens de officiële cijfers de leveringen bestemd voor eerste vaccinaties weer wat terug: slechts 20 eerste dosissen Astra Zeneca, en 294 1ste dosissen Pfizer. De overige (100 Astra Zeneca, 1617 Pfizers zijn bestemd voor de tweede prik voor inwoners die al een eerste kregen).

Bij de 70plussers zijn er in Oud Heverlee op 2 mei 2021 inmiddels meer gevaccineerden (volledig gevaccineerden en eerste prik samengeteld) dan er inwoners geteld werden bij de bevolkingstelling in 2020. Bij de 60-69 jarigen heeft 43 % minstens een eerste prik gehad. Bij de 50-59 jarigen is dat 18 %, bij de 30-49 jarigen 17 %, bij de 20-29 jarigen 14 % en bij de 10-20 jarigen 0,9 %.

Update  25/4/2021

Voor de week van 3 mei krijgt het centrum De Roosenberg voor de 4 gemeenten samen 2730 Pfizer vaccins geleverd en ook nog 240 Astra Zeneca. Dat is al het hoogste aantal sinds de start.

De vaccinatieteller op 25 april voor de 4 gemeenten:

  •                Telt 411 inwoners van ouder dan 90 jaar die volledig gevaccineerd zijn, 195 moeten nog een tweede prik krijgen.
  •                Telt 408 inwoners van 80-89jaar die volledig gevaccineerd zijn, en 1885 die nog een tweede prik nodig hebben
  •                Telt 209 inwoners van 70-79 jaar die volledig gevaccineerd zijn en 4027 die al een eerste prik kregen. Men telde in 2020 nog 4293 inwoners tussen de 70-79jaar, die zijn dus blijkbaar allemaal al aan de beurt geweest.
  •                Telt 559 inwoners van 60-69 jaar die al volledig zijn gevaccineerd en  884 die al een eerste prik kregen. Er werden in 2020 5938 inwoners van 60-69 jaar geteld. Er zijn dus wellicht nog 526 inwoners van 65plus zonder eerste prik.
  •                Na de 65plussers komen eerst de jongere personen met gezondheidsrisico’s. Met wat nu wordt geleverd in de week van 3 mei moet men ruimschoots volstaan om hier alle 65-plussers  een eerste prik te geven.

Vandaag 17 april werden op de officiële website cijfers gepubliceerd voor de vaccinleveringen voor de week van 26 april. Oud Heverlee krijgt voor de 4 gemeenten 1092 Pfizer vaccins geleverd. En ook nog 240 Astra Zeneca, en 150 Johnson en Johnson.  Samen 1382 dosissen waarvan men zeker is. Dat is wat minder dan de week voordien. Om allle 65 plussers een eerste prik te geven zijn er op papier 3655 vaccins nodig.  

Voor de week van 19 april kon men tellen op 1638 Pfizers en voor de week van 26 april op 1382 dosissen van drie merken.  Samen goed voor 3020 vaccins voor op papier 3655 inwoners boven de 65 jaar die nog op hun eerste prik wachten . In de eerste week van mei moet het dus kunnen lukken om hier  àlle 65 plussers voor het eerst een prik te geven. En dan zijn ook de risicogroepen aan de beurt.

We neuzen even met u in detail in de meest recente officiële gepubliceerde gegevens over de vaccinaties (17 april 2021) .

Volgens de bevolkingscijfers van 2020 waren er in Oud Heverlee 92 inwoners ouder dan 90. 67 zijn volledig gevaccineerd , 33 kregen al een eerste prik. Opgeteld zijn er dat 100, meer dan er 90-plussers zijn. Maar dat komt, zegt men in de officiële commentaar,  omdat de bevolkingscijfers dateren van 2020 en de vaccinatiecijfers van 17 april. Omdat het aantal 90 plussers sinds 2020 is aangegroeid kan je dus meer gevaccineerden vinden van die oudste leeftijdsgroep dan er in 2020 geregistreerd stonden.  Voor de tweede prik in deze groep zijn er in Oud Heverlee dus nog 33 vaccins nodig. Voor de 4 gemeenten samen gaat het om 502 90plussers, 407 kregen de twee prikken, 158 al een eerste prik. Om al die  90 plussers “af te werken” heeft het vaccinatiecentrum nog 249 dosissen nodig.

Bij de 80 -89 jarigen  tellen we in de 4 gemeenten   2259 inwoners waarvan er 405  al twee prikken kregen en 1820 enkel een eerste prik. Om ook die groep volledig te vaccineren zijn er nog 1820 vaccins nodig.

Bij de 70 -79 jarigen zijn er in de 4 gemeenten 4293 inwoners: daarvan kregen er  204 hun twee prikken en 2414 een eerste prik. Om die groep volledig te vaccineren zijn er op papier nog 1675 vaccins nodig voor wie niks kreeg, en 2414 voor de tweede prik. Samen 4089 vaccins nodig om alle 70 plussers af te werken.

Bij de 60-69 jarigen tellen we 5938 inwoners waarvan enkel de 65-69 jarigen voorrang krijgen. Want na de 65 plussers komen eerst de jongere inwoners met bepaalde gezondheidsproblemen, zowat anderhalf miljoen Vlamingen. Van die 5938 is 551  al volledig gevaccineerd en kregen er 438 een eerste prik.  Als we vanuit gaan dat de helft van deze groep 60-69 jarigen bij de 65plussers zit zijn er nog 4398 vaccins nodig om alle 65-69 jarigen in te enten.

Tellen we even op: om alle 65 plussers volledig in te enten zijn er voor het vaccinatiecentrum De Roosenberg 4398+4089+1820+249= 10556 vaccins nodig.

Tellen we alleen de eerste prikken dan zijn er nog 1675+1980 =3655 prikken nodig om alle 65plussers een eerste prik te geven. Voor de week van 19 april kon men tellen op 1638 Pfizers en voor de week van 26 april op 1382 dosissen.    Samen 3020 vaccins voor 3655 inwoners boven de 65 die op hun eerste prik wachten . In de eerste week van mei moet het dus kunnen lukken om hier  àlle 65 plussers voor het eerst een prik te geven. En dan zijn ook de risicogroepen aan de beurt.

We duimen. Voor meer leveringen.