zacht water

Sinds midden juni komt er in Sint-Joris-Weert ander water uit de kraan. Met minder kalk. Tot nog toe had het water in Sint-Joris-Weert een totale hardheid van 37 Franse graden. Voortaan zal dit nog 15 à 20 Franse graden bedragen.

De mededeling van de gemeente en watermaatschappij zegt dat dit komt door de indienstname van een opjager, een pompstation,  in Oud-Heverlee. In Haasrode, vlak langs de Brabanthal, is een gloednieuw waterproductiecentrum in gebruik genomen. Het centrum zuivert en onthardt water van drie grondwaterwinningen: Huiskens (Stichelweg Korbeek-Lo), Abdij (Abdijstraat Heverlee) en Cadol (Broekstraat Heverlee). Een filmpje kan je hier zien:  https://www.youtube.com/watch?v=VMqOWGDhynM

De ontharding gebeurt in grote vaten waarin zandkorrels wervelen. De kalk zet zich vast op deze zandkorrels. Die zandkorrels groeien dan tot een soort van kalk-pareltjes die gemakkelijk af te voeren zijn én als grondstof kunnen dienen voor andere doeleinden.

Voordelen van zacht water

‘Hard water is perfect drinkwater’, zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep. ‘Maar het tast wel apparaten aan door de kalkafzetting. Zacht water maakt dat je minder waspoeder moet gebruiken, dat de boiler en het koffiezetapparaat minder vaak moeten worden ontkalkt en dat er minder zout in de vaatwas moet. Onthard water leidt tot minder kalkafzetting op kranen en gootstenen.’

‘Ook het milieu vaart er wel bij. In het afvalwater komen minder wasproducten, schoonmaakmiddelen en zoutlozingen van particuliere ontharders terecht. De afvalberg wordt kleiner omdat apparaten langer meegaan.’

Apparaten van klanten

Bewoners van Sint Joris Weert die thuis geen onthardingsinstallatie in gebruik hebben, moeten enkel de instellingen van de apparaten zoals de vaatwasser aanpassen. Door de ontharding van het water moet er namelijk minder zout gedoseerd worden. Klanten die een onthardingsinstallatie hebben, raadt De Watergroep aan om hun installateur te contacteren voor het nemen van de gepaste maatregelen.”

Gemopper

Intussen wordt er in het Leuvense al gemopperd dat ” niet iedereen in Leuven kan genieten van zacht water en dat is fundamenteel onaanvaardbaar en onrechtvaardig. Iedereen in Leuven betaalt evenveel voor zijn water, alleen geniet niet iedereen van dezelfde kwaliteit water. Wanneer wordt dit onrecht eindelijk eens opgelost?” Die klacht kan je lezen op de website van de stad Leuven : https://leuvenmaakhetmee.be/nl-BE/ideas/zacht-water-in-leuven

Geen verband met de gerestaureerde waterput in Haasrode

We kunnen ook de geruchten tegenspreken dat de wijziging van de waterkwaliteit iets zou te maken hebben met Wim Aertsen en met de restauratie van de waterput in Haasrode.https://www.hln.be/in-de-buurt/oud-heverlee/haasrode-herontdekt-waterput~ac73c0387/

Daar was de oude waterput met bakstenen gebouwtje op het kerkplein daterend van 1907 tot de aanleg van de waterleiding in 1959 een belangrijke bron van watervoorziening voor de inwoners van Haasrode. De jongste jaren raakte hij echter in verval.

‘Om dit stukje dorpsgeschiedenis te vrijwaren besloot Regionaal Landschap Dijleland in overleg met de gemeente en de heemkundige kring van Oud-Heverlee tot restauratie over te gaan’, zegt Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland. Het dak en het houtwerk werden vernieuwd en het metselwerk opgeknapt. De binnenzijde werd geruimd en het originele ophaalmechanisme hersteld. In de onmiddellijke omgeving plaatsten we zitbanken en twee hoogstamfruitbomen. Op die manier droeg het project bij aan de opwaardering van het beschermde dorpsgezicht van Haasrode.

Om het project te bekostigen konden de partners beroep doen op financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Oud-Heverlee en de Watergroep.