Sinds een aantal maanden publiceert de Vlaamse overheid op de website http://www.geopunt.be voor het eerst de kaarten met de jachtterreinen. Zoals u kan zien op onderstaand kaartje werden ook dit jaar vele huizen en tuinen in Sint Joris Weert  door jagers officieel ingediend als deel van een jachtterrein.  Jagers moeten om te kunnen jagen met een geweer bij de overheid aantonen dat ze over minimum 40 hectaren grond het jachtrecht hebben: hetzij door eigendom, hetzij door toelating van de eigenaars. Dat terrein moet aaneengesloten zijn.

Een jager heeft voor 2017 en 2018 aangegeven dat hij toelating heeft  over de huizen, gronden en tuinen van alle huizen in Sint Joris Weert van de Pastoor Tilemansstraat, de Ijzerenwegstraat, de Overwegstraat, en de Beekstraat (van de spoorwegovergang tot de hoek Kauwereelstraat). Verder ook alle huizen en tuinen van de Neerveldstraat, de Serrestraat, de Klaverveldstraat, het Groot Neerveld, de Stationsstraat, en ook van alle huizen en tuinen van de Kauwereelstraat met de pare nummers.  Dat gaat zo verder over een groot deel van de eigendommen langsheen de Neerijsebaan tot in Neerijse, en in Neerijse ook zo verder met terug àlle huizen, tuinen, weiden en gronden  langs de beide kanten van Wolfshaegen vanaf de hoek met de Neerijsebaan  tot de Stroobantsstraat en zo het hele binnengebied tussen Wolfshaegen, Stroobantstraat, Smeysberg, Nijvelsebaan  en een groot deel van het gebied tussen de Hoekstraat van Sint Agatha Rode, de Neerijsebaan en de Kauwereelstraat.  Dat jachtterrein werd aanvaard door de overheid, controle bij de eigenaars gebeurt er niet, eigenaars worden ook niet verwittigd .

De groene percelen zijn officieel ingekleurd als jachtterrein: zie www.geopunt.be . Wie op die site verder doorbladert naar de rubriek natuur en milieu, kan dan jachtterreinen aan klikken en zien of je in een jachtterrein ligt. Voor Sint Joris Weert ziet dat er zo uit:jachtplan-juli.jpg Op het kaartje zie je de jachtterreinen in Sint Joris Weert: wat groen gekleurd is,is jachtterrein: van de Ijzerenwegstraat tot het einde van de Stationsstraat, de rechterkant van de Kauwereelstraat en de Beekstraat. De witte vlekjes zijn percelen van  bewoners die zich vorig jaar hebben laten uitkleuren. De school, het oud gemeentehuis, de spoorwegberm, de  parking aan het ontmoetingscentrum: allemaal jachtgebied.

Indien u hiervoor ooit toestemming gaf is er geen probleem. Zelf wonen we hier 39 jaar, al ruim 30 jaar eigenaar, nooit werd ons toelating gevraagd en toch werd onze eigendom blijkbaar jaar na jaar als jachtterrein opgegeven. We vermoeden dat wij niet de enige zijn.  Wie die jager of jachtvereniging is wil men ons bij de provincie telefonisch niet meedelen: bescherming van de privacy heet dat.

Maar het gaat om de Wildbeheereenheid “Tussen Voer en Ijse” met als bestuurders notaris Laquet uit Herent, graaf Renaud du Parc uit Overijse, de heer Rodolphe de Liedekerke uit Leefdaal, Jeroen Vits uit Heverlee, Jozef Beckers uit Holsbeek en Roland Verheyden uit Huldenberg.

Een aantal maanden geleden stopten we al een briefje in de bus bij de bewoners van het beneden deel in Sint Joris Weert wiens tuin een jachtterrein is. Een tiental bewoners lieten hun perceel eruit lichten, met de procedure die we verderop beschrijven.

De wetgeving is ook verder erg vriendelijk voor de jagers. Zij moeten niet elk jaar bewijzen dat ze toelating hebben van de betrokken eigenaars, het terrein waarvoor ze toelating hebben aanduiden op een kaartje volstaat. Als hun jachtterrein niet wijzigt, volstaat hun jaarlijkse verklaring dat ze toelating hebben.  In het Vlaams parlement werd dat gemotiveerd met het argument administratieve last voor de jagers te vermijden, zo moeten ze niet elk jaar achterhalen  wie eigenaar is, en een papier laten tekenen. En men vreesde ook dat vele eigenaars zouden weigeren, en jagers “het slachtoffer” zouden worden van campagnes. De versie van de jagers over die politieke discussie vindt u hier: http://www.hunting.be/jacht/jachtbelangen/schriftelijk-bewijs-jachtrechten

Wie zijn terrein uit zo een jachtplan wil halen moet dan weer wel formulieren invullen. En bovendien ook bewijzen dat je wel degelijk eigenaar bent: dat kan volgens de wetgeving met het formulier hierbij, samen met een kopie van het aanslagbiljet van je onroerende voorheffing, daarop (op de achterkant ) staan je kadasternummers vermeld en dat  geldt meteen voor de administratie als eigendomsbewijs. Dat is minder omslachtig dan een kopie van je eigendomsakte. Het ingevulde formulier en een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing  (voorzijde en keerzijde en blz 3)  moet je dan sturen naar de “Vlaamse Dienst van de Gouverneur, Afdeling Jacht Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 3 , 3000 Leuven (016 66 62 30)  .  Je kan het ook per mail doen op het mailadres jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be . Het formulier kan u downloaden op  https://www.natuurenbos.be/jachtplannen. U dient er bij te vermelden dat u uw perceel wil laten schrappen als deel van het bestaand jachtplan.

U kan er ook voor kiezen dat online te doen via www.schietinactie.be , daar kan je de formulieren en eigendomsbewijzen electronisch opladen. En als u dat allemaal teveel gedoe vindt willen wij het ook voor u doen. Als u het bijgevoegd formulier invult en ondertekent, en ons dit samen met een kopie van uw aanslagbiljet onroerende voorheffing (de 3 bladzijden)  toevoegt en in onze brievenbus stopt (Beekstraat 41, Sint Joris Weert) , doen wij het voor u en volgen we het verder op. We berichten u zodra uw eigendom is geschrapt als jachtterrein.