De gemeenteraad begon met de goedkeuring van de meerjarenplan -wijziging van de kerkfabrieken van 2020-2025 van Sint Joris Weert en Oud Heverlee. Wie dacht in de publieke zitting wat meer te vernemen over het ongenoegen over de investering van beide kerkfabrieken in appartementen kwam bedrogen uit. Over de eerdere gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek van Oud Heverlee viel geen woord te noteren.

Nochtans was er binnenskamers eerder nogal wat beroering en ergernis over de  rekening van de investering in een duur verhuur-appartement in de gerenoveerde pastorij van Oud Heverlee. En in Sint Joris Weert investeert de kerkfabriek haar gronden niet in sociale woningen, wel in  de renovatie van een appartement boven de post in Sint Joris Weert. De verouderde wetgeving rond kerkfabrieken waarbij de gemeenten wél hun tekorten moeten bijpassen, maar geen zeggenschap hebben over het beheer van hun eigendommen, laat zich ook hier gelden.  Hoe kleiner het aantal gelovigen, hoe minder die wetgeving uit de tijd van Napoleon nog te verantwoorden is. Hoe dan ook, het meerjarenplan werd unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie. Naar gewoonte was er voor het publiek geen document over wat er in die meerjarenplanning stond.

Verder een verlenging van de samenwerking met het crematorium Hofheide in Holsbeek. Door die overeenkomst is het voor inwoners van Oud Heverlee goedkoper om van dit crematorium gebruik te maken: dat wordt dan 500 euro ipv 575 euro. Allen daarheen dus (maar haast u niet).

Het bibliotheekreglement werd aangepast, na wat discussie over het 5 euro tarief voor de reservatie en het laten overbrengen  van een boek vanuit een bibliotheek van een andere gemeente  naar onze bibliotheek. Bevoegd schepen Kris Debruyne (CD&V)  was er niet, zo ontbrak het aan de kennis van zaken om op de onverwachte vragen van de oppositie te antwoorden. We begrepen later dat je nu ook boeken uit de bibliotheek van Haasrode  in Oud Heverlee kan inleveren en omgekeerd. Handig voor wie al eens in beide bibliotheken langs komt.

Het geluid op de livestream

Diana Buelens (N-VA) vroeg met een volgend agendapunt om het geluid op de livestream uitzendingen van de gemeenteraad te verbeteren: het geluid hapert af en toe waardoor de uitzending moeilijk te volgen is. Er werd opgemerkt dat het tijdens de zitting vandaag wat beter was, de boxen stonden ook wat hoger.  In het begin van de zitting was ook al door de gemeentesecretaris en de burgemeester himself gesleuteld aan de knopjes van de geluidsversterking om Patrice Lemaitre (Open VLD) verstaanbaar te maken. Midden de zitting ging ook voorzitster Adinda Claessen (Groen)  nog aan het schuiven met het microfoontafeltje na nieuwe opmerkingen van de online deelnemers over een  zwakke geluidskwaliteit. Very Oud Heverlee.

Maar kosten doen voor een nieuwe geluidsinstallatie zag burgemeester Bart Clerckx (CD&V) niet zitten. De geluidsinstallatie wordt ook vaak gebruikt voor online-vergaderingen, en voldoet daarvoor uitstekend.  De zaalopstelling en geluidsinstallatie moet ook telkens worden gewijzigd als er een huwelijk is.  Het voorstel werd afgewezen.

Volgde een discussie over de nood van een fietsenstalling in de dorpskern van Oud Heverlee. Want eerder had een lokale handelaar dat gevraagd, maar bot gevangen bij het gemeentebestuur. Maar iedereen was het er over eens dat er ergens in de dorpskern van Oud Heverlee een fietsenstalling moest komen. Dat principe  werd ook goedgekeurd bij stemming. Maar waar en wanneer, dat werd niet beslist.

Voor de discussie over het opbreken van een voetweg in Haasrode omdat men in Sint Joris Weert kasseien nodig had, vindt u op deze website een apart artikel. Net als over het Canivet stort en over de energiekosten en besparingen in onze gemeente.

Mark Binon (N-VA) had vragen over hulp aan zelfstandigen bij wegeniswerken En meer bepaald over een voorval waarbij een handelaar elders een tijdelijke electriciteitsaansluiting nodig had om zijn activiteit verder te zetten. Waarom krijgen handelaars geen tijdelijke marktkast als ze moeten uitwijken ? Schepen Katrien Timmermans (CD&V) legde uit dat in dat specifieke geval de info van Fluvius over de werkwijze was doorgegeven door haar aan de betrokken zelfstandige. Maar er was geen reactie teruggekomen, ook niet over basisinformatie als het gewenste vermogen. Er is dan ook geen offerte gemaakt, geen beslissing genomen, de handelaar heeft met een generator gewerkt.

Bouwvergunningen 2019-2021

Francis Van Biesbroeck (N-VA)  wou weten hoeveel omgevingsvergunningen er werden behandeld door het schepencollege in de drie jaar tussen 2019 en 2021,hoeveel geweigerd en goedgekeurd, en hoeveel door de provincie in hoger beroep.

Hanna Van Steenkiste (Groen) legde uit dat er in die drie jaar 360 dossiers werden behandeld door het schepencollege, waarbij 338 dossiers (93 %) werden goedgekeurd en 22 geweigerd. Er werden ook 33 verkavelingsvergunningen behandeld, waarvan 32 goedgekeurd. De provincie behandelde 16 dossiers in die periode: daarbij kan het zowel gaan over initieel geweigerde dossiers waarbij in beroep wordt gegaan, als initieel goedgekeurde dossiers waarbij iemand bezwaar indient bij de provincie. De provincie keurde 9 dossiers goed, en weigerde 7 dossiers.

Francis Van Biesbroeck had ook nog een vraag over de oversteekplaats aan de Blandenstraat met de Konijnenhoekstraat. Een paaltje dat daar was geplaatst maakte het inrijden van het kasseiwegje moeilijk vanuit Haasrode, en langs de andere kant was de oversteekplaats gevaarlijk. Volgde een uitleg over paaltjes die intussen waren weggenomen op vraag van De Lijn wiens lange bussen te ver uitzwaaiden. De paaltjes waren er ooit gezet om auto’s te attenderen op de gevaarlijke plaats en aan te zetten tot vertraging. Maar er was nu maar één paaltje meer. Slot van de lange discussie over paaltjes en alternatieve oversteekmogelijkheden : er zou bekeken worden hoe de oversteekplaats daar kan verbeterd worden.

Ditjes en datjes.

De gemeenteraad kabbelde nog wat verder met ditjes en datjes aangebracht door de oppositie.  Mark Binon had geverfde stippen opgemerkt op het wegdek van de Banhagestraat en wou weten wat de bedoeling was. Dat bleek een technische markering te zijn aangebracht door de aannemer in voorbereiding  van een fietsstrook. Volgde een uitgesponnen discussie over de veiligheid van fietsstroken, of je daarop al of niet mag parkeren, de argumenten van een postbode die verkeerdelijk uitlegde dat hij daarom voortaan op de oprit van privéwoningen moet  parkeren,  de verwarring van sommige automobilisten die denken dat je niet mag rijden op de fiets-strook, en tegenliggers frontaal tegemoet rijden midden van de straat. Of die fietsstrook rond parkeervakken niet breder moet zijn om fietsers te beschermen tegen openklappende portieren. Of fietsers bij het nemen van een bocht met fietsstrook niet dreigen te botsen op auto’s die meteen na de bocht parkeren. Of fiets-stroken al of niet aangewezen zijn in smalle straten.  

Vanuit Open VLD en de Team Oud Heverlee kwam er kritiek op het gemeentebestuur. Die had in het infoblad negatieve commentaar gegeven op de burger die bezwaar had ingediend tegen de werken op de Waversebaan. Daardoor liepen die werken vertraging op. Burgemeester Clerckx merkte op dat het gemeentebestuur voortdurend klachten krijgt over de staat van de Waversebaan en het fietspad, dat een jaar lang was gewerkt aan de voorbereiding. Hij vond het wel gepast om in het gemeentelijk informatieblad mee te geven dat door een klacht van één burger die werken weer vertraging opliepen.    

Open VLD en Team Oud Heverlee informeerden ook naar de reactie op de klacht van de Leuvense brandweer. Die had eerder al aangegeven dat hun middelen ontoereikend zijn als er tegelijk twee dringende oproepen zijn: dan moeten ze kiezen waar ze gaan blussen: de twee tegelijk aanpakken lukt niet. Burgemeester Clerckx erkende het probleem, maar gaf aan dat het overleg met de brandweer en de betrokken gemeenten verder aan de gang was.

Na het afsluiten van de vergadering kon er nog een drankje af.  Het gemeentebestuur had raadslid Rita Decock  en gewezen burgemeester Adri Daniels uitgenodigd voor hun officiële eretitel na de jarenlange dienst als gemeenteraadslid en burgemeester. Door de corona toestanden was dit al die tijd al uitgesteld. Bart Clerckx meldde nog dat het schepencollege Adri Daniels had voorgedragen voor een onderscheiding in de Leopoldsorde en de Kroonorde. Beiden werden letterlijk in de bloemetjes gezet.

Rita Decock (gewezen gemeenteraadslid Groen) werd in de bloemetjes gezet
Adri Daniels werd als ereburgemeester eveneens in de bloemetjes gezet. Zijn voorganger Albert Vandezande kijkt toe vanuit zijn fotokader.