In de bosuil-kast ging het er tot de nacht van 2 mei vrij vrolijk aan toe. De twee uilskuikens klemden elkaar als gewoonlijk stevig vast als mama uil het nest verliet, meestal ’s avonds tegen de schemering. Waggelden wat door hun nestkast en lieten van zich horen. Dat hoort en ziet u hier nog van hen voor het laatst:

Het gedoe in de uilenkast op 2 mei

Ook de avonden voordien was dat het geval. Een enkele keer hoorden we het mannetje buiten roepen, en vertrok het vrouwtje meteen nadien. Om enkele minuten later al terug te keren met een dode muis. En die scheurde ze dan zelf in stukjes om aan haar jongeren te voederen. En voor de rest bleef de grote uil op de jongen zitten om ze te beschermen tegen de uitzonderlijke kou. Behalve ruwweg dat uur bij het invallen van de duisternis .Zo liep het de afgelopen dagen en nachten. Op de website-statistieken zagen we hoe een tweehonderdtal bezoekers die webpagina bekeken.

Tot deze nacht en deze morgen. Want nu was het plots stil in het nest. Geen mama uil meer die de jongen bescherming en warmte bood onder haar vleugels. Twee roerloze dode jongen in het nest. Wellicht doodgevroren.

En dan hebben we er het raden naar van wat er is gebeurd. Is de bosuil-mama zelf verongelukt ? De helft van de bosuil-doden zijn verkeersslachtoffers: in hun vlucht geraakt door een auto of een trein. Een paar percent sterft omdat ze in een prikkeldraad zijn gevlogen. En over de andere doodsoorzaken zijn er weinig of geen gegevens bekend. Een muis gegeten die zelf een overdosis muizengif had geslikt ? Of zelf het slachtoffer geworden van een grotere roofvogel ?

Maar natuurpunt meldt ook dat de tegenvallende weersomstandigheden een rampseizoen betekenen voor de bosuilenhttps://www.natuurpunt.be/nieuws/extreme-weersomstandigheden-hakken. Eerst veel regen, dan een lange droge periode, en dan ook nog eens de voorbije koude vriesnachten . Het muizenbestand heeft daar veel onder te lijden: een reeks veldmuizen verdronk in hun holletje, en spitsmuizen sterven al erg snel bij onderkoeling. Als bosuilen door hebben dat het een moeilijke periode wordt om veel muizen te vinden beperken ze het aantal eieren: dat was ook hier het geval: slechts twee eieren in plaats van vier, vijf of meer als gebruikelijk in goede jaren.

Spijtig, spijtig, spijtig. Het wordt wachten op een nieuw jaar met hopelijk een nieuw broedgeval. En hopelijk wordt 2022 een goed jaar voor de muizen. En benieuwd of onze bosuil dan terug opduikt in de nestkast.