De voorbije weken was er bij meerdere bewoners van de Pastoor Tilemanssstraat ongerustheid ontstaan over een verkavelingsplan. Dat kwam door de plannen van een verkavelaar met een adres in Wetteren die achter de kleine schapenweide in de Pastoor Tilemansstraat en tot tegen het voetpad aan de Ijzerenwegstraat liefst  15  woningen wil neerzetten.

verkavelingsbord.jpg

 

Het openbaar onderzoek liep ook hier, net als voor de Delhaizeparking,  tijdens de vakantiemaand augustus. De projectontwikkelaar wil  woningen bouwen achter de kleine schapenweide in de Pastoor Tilemanstraat.

file1

 Op de voorgrond de “grote schapenweide” in de Pastoor Tilemansstraat, eigendom van de kerkfabriek. Verderop in de Tilemansstraat de kleine schapenweide. De kleine schapenweide wordt een straat en wadi, Een deel van de 15 nieuwe huizen komen in de kleine schapenweide en achter de twee woningen op de achtergrond. De andere huizen komen achter  die grote schapenweide.  

plan

Op deze schets ziet u waar de woningen komen : 7 woningen achter de twee huidige woningen bij de kleine schapenweide, de overige in het bosje achter de grote schapenweide.

Een bewoner die de plannen was gaan inzien merkte bij de plannen ook een schets van de  verkavelaar over de aanpalende percelen.  Waarmee de verkavelaar wou tonen dat zijn plannen de verdere inrichting van dat binnengebied  niet zouden verhinderen. En tekende daarbij op zijn plan prompt in hoe de tuinen van een  hele reeks andere bewoners van de Pastoor Tilemansstraat en hun spiegelburen aan de Ijzerenwegstraat ingekleurd werden als een nieuwe verkaveling. Zonder de betrokken eigenaars en bewoners te informeren.

struktuurschets

 

Een bewoner die was gaan kijken mocht geen foto’s nemen op het gemeentehuis van het hele dossier. Maar kon wel lezen dat een aantal woningen zouden dienen voor sociale woningbouw.   En zag die schets  over zijn eigen tuin. En dat er een straat zou komen in plaats van de kleine schapenweide, als toegang voor deze nieuwe wijk.  De vragen bleven:  hoe zou dat gaan met de regenwater opvang ?  Die zou gecollectiviseerd worden in een ‘Wadi’, een opvangbekken boven grondniveau aan de P Tilemansstraat.  Die regenwateropvang was ook bij vorige bouwprojecten van sociale woningen al een ongeruste vraag van bewoners.  Niet in het minst omdat daar nu al vaak wateroverlast dreigt. De verkavelaar voorzag wel een wadi langs de pastoor Tilemansstraat, en de gemeente zou dat nadien moeten onderhouden. Hoezo ? De verkavelaar de winst, de gemeente de last ?

In de verkaveling met 15 bouwpercelen zouden twee percelen geschonken worden aan de gemeente voor sociale woningen. En voor drie percelen wordt een voorkooprecht gegeven aan de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Demer en Dijle’ eveneens voor de bouw van sociale woningen.

Er werd aangedrongen op een infovergadering met de bewoners. Daarop kwam maar geen toezegging van het gemeentebestuur.  Maar  zaterdag 15 september werden de bewoners uitgenodigd door de promotor voor een infovergadering. Die was voorzien voor woensdag 19 september in het zaaltje van de muziekschool in Sint Joris Weert.

Een 50tal bewoners daagden op.  En kregen van de verkavelaar een technische uitleg. Dat de schets maar een schets was om te tonen dat de nieuwe inplanting niet verhindert dat ook de andere gebieden kunnen worden verkaveld.  Of de gemeente kon beloven dat er geen onteigening zou komen. Dat kon, maar dan wel alleen voor hun achtertuinen, wist Adri. Want vooraan langs de straatkant wil de gemeente nog de mogelijkheid openhouden om de straat te verbreden.

15 huizen dat zou neerkomen op 6 bijkomende autoverplaatsingen per uur in de Tilemansstraat wist de verkavelaar. Kon geen probleem zijn want een straat als de Tilemansstraat kon 250 auto’s per uur  aan . Ook een niet meteen geruststellende technische  norm.

En wat discussie onder politiekers, want naast Alexander Binon,  Adri Daniels, Mattias Bouckaert was ook Joris Vanderveeren present. Of het  nu al of niet strijdig was met het structuurplan. Dat de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening weerom niet was geconsulteerd.  Jawel, in 2014 wist er een .

Al bij al niet zo veel bezwaren tegen de nieuwe verkaveling zelf, ook niet over de sociale woningen,. Maar wel  bezwaren tegen een verdere uitbreiding zoals in de schets van de ontwikkelaar. En vragen om een visie over de ontwikkeling van het gehele binnengebied van  de dorpskern van Sint Joris Weert, van het hele gebied tussen pastoor Tilemansstraat , Ijzerenwegstraat, Stationsstraat, Kauwereelstraat , Beekstraat. Waarom de infovergadering nà het afsluiten van het openbaar onderzoek kwam, en niet voordien. Moet anders in de toekomst, vond ook Mattias Bouckaert.   Dat bewoners niet altijd die gele aanplakborden gaan lezen, wierp iemand op vanuit de zaal. Dat heb je dan vanavond geleerd, opperde burgemeester Binon.