spacer.gif (820 bytes)
VERKIEZINGSDEBAT 22 SEPTEMBER 2012

Derde ronde : onbeantwoorde vragen van het publiek,

 
Direct naar vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

     Direct naar Debat deel 1 of Debat deel 2 

     Terug naar Verkiezingen 2012 overzicht

     
Reageren kan via de ADO Blog
spacer.gif (820 bytes)


1


In 2008 klaagde Groen!  aan dat Chiro Blanden voor zijn jaarlijkse fuif 1210 euro betaalde, terwijl er voor het bal van de burgemeester maar 160 euro betaald werd. Ondertussen is er nog niet veel veranderd: Chiro Blanden betaalt nog steeds meer dan 1000 euro (opkuis wél)), terwijl er voor het bal van de burgemeester nog slechts 160 euro betaald wordt (net zoals OHL voor zijn quiz). Vindt u dat nu eerlijk naar een jeugdbeweging toe ?

Van Thomas Reyntjens aan Albert Vandezande

A.Vandezande:
Reglement bepaalt dat een vereniging van OH  500€ voor een fuif(destijds mega fuiven)  + opkuis betaalt. Uurtarief voor de verenigingen van OH (waaronder de politieke partijen FB-CD&V enz..)15€ per uur +opkuis of opkuis zelf doen. Nu zijn er geen dergelijke fuiven meer. Dinsdag is door VKT beslist een creditnota te maken en reglement aan te passen. Alle fracties zijn vertegenwoordigd in VKT. Op die manier worden de tarieven gelijk getrokken.

A.Daniels:
In de raad van bestuur van VKT werd het reglement aangepast en vanaf nu moeten de Oud-Heverleese jeugdverenigingen 160 € betalen voor de grote zaal in de Roosenberg. Extra kosten voor kuisen zaal en klaarzetten op andere uren kunnen er nog bij komen. In een volgende Raad van bestuur wordt verder bekeken of het nog socialer kan voor de verenigingen in Oud-Heverlee.

P.Pues:
De Groen vertegenwoordiger in het VKT, Rupert Mergan, probeerde de zaak ondertussen uit te spitten: Op 4 mei organiseerde de Chiro van Blanden een fuif in de Roosenberg en betaalde daarvoor 500 euro, overeenkomstig de tarieven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad enkele jaren geleden.
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus organiseerde de burgemeester het feest van Fusiebelangen in de Roosenberg, en betaalde daarvoor telkens 620 euro, overeenkomstig dezelfde tarieven. Echter, van de 620 euro die de burgemeester moest betalen werd 460 euro betaald door de gemeente, terwijl de Chiro niet op een gelijkaardige tegemoetkoming kon rekenen. 

 Op de Raad van Beheer stelde hij daarover volgende vragen:

1. Vindt de meerderheid het correct dat zij (en andere organisaties zoals bvb de Quiz van OHL) speciale tarieven krijgen terwijl de Chiro die niet krijgt? 2. Kan dit gecorrigeerd worden voor de Chiro voor het afgelopen jaar?  De meerderheid was akkoord dat dit niet correct was. Er werd gezegd dat dit gecorrigeerd zou worden. Daarna werd dit afgezwakt tot "we zullen onderzoeken wat er mogelijk is in kader van het reglement".

3. Kan dit gecorrigeerd worden voor andere jaren en eventueel andere verenigingen?  De meerderheid vond niet dat er verder terug gegaan moest worden. Hoever zou er dan terug gegaan moeten worden, en voor welke verengingen allemaal, dat zou te moeilijk worden.

4. Kan de tarieflijst aangepast worden zodat dit onderscheid weggewerkt wordt in de toekomst? Uiteindelijk was de meerderheid ook akkoord dat de tarifering aangepast zou moeten worden. Gans het stuk over aparte behandeling van fuiven zou gewoon verdwijnen. De tarieven zouden eindelijk gepubliceerd worden op de website. Rupert maakt tegen volgende RvB een voorstel voor verhuurtarieven.

Terug naar boven

spacer.gif (820 bytes)

2

Wij kennen u niet. Vertel eens iets persoonlijk over u.

Van Peter Dumon aan Tom Teck

Tom Teck:
Ik ben opgegroeid in Wilsele. Wij bezochten wekelijks mijn grootouders die dicht aan het Zoet Water woonden. We gingen vaak in het bos wandelen en regelmatig in het Lunapark (nu ZoetWaterPark) spelen. Na het overlijden van mijn vader & grootmoeder ben ik in 2006 in Oud-Heverlee komen wonen. Ik heb net gebouwd  en plan hier dus nog tientallen jaren te wonen. Ik ben een 28-jarige ingenieur en ontwerp filtratiesystemen voor een bedrijf in Heverlee. Ik hou er van om dicht bij huis te werken omdat ik dan kan fietsen en geen uren op de baan in de file sta. Dit beschouw ik als pure levenskwaliteit. Het is een boeiende job die ik zeer graag doe (zelfs op maandagen). Ik ben redelijk sportief en speel voetbal (liefhebbers) en tennis. Ik ben dus een echte teamspeler.

Ik ben actief geworden bij N-VA omdat ik me zorgen maak over onze gemeente. Als inwoner van de Maurits Noëstraat is er niet eens een fietspad om je kinderen (die ik nog niet heb) naar het school te laten rijden. Ik wil mij nu dus  inzetten voor onze lokale gemeenschap. Het is duidelijk dat de voorbije jaren niet altijd de juiste prioriteiten werden gelegd. Energie, een portie gezond verstand, de wilskracht om te slagen en een super goede ploeg maken van N-VA  een volwaardig alternatief ten opzichte van de traditionele partijen hier lokaal. Als 28-jarige ben ik de trotse kapitein van dit team. U vindt meer informatie op onze website: http://oud-heverlee.n-va.be/verkiezingen2012/kandidatenTerug naar boven
spacer.gif (820 bytes)

3

Wat is de echte-diepe reden waarom u apart opkomt ?

Van Peter Dumon aan Mark Binon

M.Binon:  

De echte reden is dat ik gebeten ben door politiek, ik heb al twee maal voor een bepaalde partij op de Kamerlijst en één maal op de lijst voor het Vlaams Parlement gestaan en als je iets wil veranderen aan de gang van zaken moet je durven het heft in eigen handen nemen.
Ik heb Leefbaar Oud-Heverlee opgericht om een team bij mekaar te krijgen van mensen die nog echte binding hebben met de inwoners van de fusiegemeente Oud-Heverlee, mensen die willen werken aan een toekomst, aan een leefbare gemeente waar er aandacht is voor de belangrijke dagelijkse zaken, en niet om aan politiek te doen als een boerenpaard met ooglappen aan.
Gemeente politiek kan je enkel en alleen doen als je niet rechtstreeks gebonden bent aan een nationale partij, zo kan je elk aspect wat de gemeente aanbelangt aansnijden.
Vandaar dat ik Leefbaar Oud-Heverlee heb opgericht door mijn passie voor verandering en vooruitgang en ten diensten wil staan van de burger de toekomst. Indien ik me zou aangesloten hebben bij een partij die nu al in de gemeenteraad zit zou er gewoonweg niets veranderen en ben je een meeloper en een ja knikker.
Wat vele mensen ook niet weten is dat ik al van 2007 oppositie aan het voeren heb in onze gemeente door tal van zaken aan te kaarten.
Bekijk deze alvast maar eens op onze website www.leefbaaroudheverlee.be


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)

4

In de crêche zijn meer plaatsen, maar geen voorrang, plaats voor inwoners van Oud-Heverlee 

Van Jef aan Albert Vandezande


A.Vandezande:
Het reglement bepaalt dat de gezinnen die op het moment van een nieuwe aanvraag kinderen hebben in het KDV zeker zijn van een plaats voor hun volgend kindje. Als gemeentelijk KDV wordt er voorrang gegeven aan kinderen van gezinnen die wonen in OH.

Het Dolfijntje is erkend door Kind en Gezin en dienen hun richtlijnen gevolgd.

A.Daniels:
Er is voorrang voor de mensen van Oud-Heverlee. Wij hebben de voorrang voor het personeel van de gemeente zelfs enkele jaren geleden afgeschaft om de gezinnen van Oud-Heverlee meer kansen te geven.
Maar omdat ‘t Dol-fijn-tje een erkend kinderdagverblijf is, zijn we volgens de richtlijnen van Kind en Gezin ook verplicht volgende vier groepen met voorrang op te nemen:
•    Kinderen van werkende ouders.
•    Kinderen voor wie het om sociale en /of pedagogische redenen
     wenselijk is dat zij overdag opvang en begeleiding krijgen
     buiten het eigen gezin.
•    Kinderen van gezinnen met een laag inkomen.
•    Kinderen van alleenstaande ouders.

Gezinnen die op het moment van een nieuwe aanvraag kinderen hebben in ‘t Dol-fijn-tje, zijn zeker van een plaats voor hun volgende kind, ook als op dat moment het gezin niet meer woonachtig is in onze gemeente.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


5


Wat is de motivatie voor het afsluiten van de Weertse dreef: is het om het grootste bos in Brabant op papier te zetten (waar de burger trouwens niet veel aan heeft). Of is het uit eigenbelang van verschillende partijgenoten zodat zij een speelstraat krijgen, een speelbos + een privébos. Of is het om uw dorpsgenoten van Sint Joris Weert een hak te zetten ?

Diane Schiepers aan Groen!

P.Pues:
Wat de Weertse Dreef betreft: Groen was en is voorstander van het afsluiten van de Weertse Dreef voor autoverkeer. Wij willen daar duidelijk over zijn en koppelen daar geen voorwaarden aan.

Vele inwoners, ook van Sint-Joris-Weert  zijn het daarmee eens. Deze week zat er een brief in onze mailbox van een bewoner van de Weertse Dreef. De brief en ons antwoord daarop vindt u hier.

ADO:
Achter d'Oechelen deed een equete over het afsluiten van de Weertse Dreef, je vind hem hier.

A.Daniels:
De definitieve afsluiting van de Weertse dreef kan voor CD&V niet plaats vinden voor dat het volledige traject van de M. Noestraat is vernieuwd. Dat wil zeggen als de fietspaden tot aan het kruispunt met de Waversebaan gerealiseerd zijn en ook het wegdek en de parkeergelegenheden in regel zijn gebracht.
Basismobiliteit tussen onze dorpskernen en op de grote assen moet gegarandeerd worden. Ondanks dat trachten we ook in de Weertse dreef een evenwicht te zoeken tussen mobiliteit en ecologisch evenwicht. De dreef verbreden of echt verbeteren is geen optie omdat dat meer verkeer aantrekt. Nu blijven er verschillende auto's weg omdat de dreef zo smal is.
Nu reeds wordt de dreef op vaste zondagen afgesloten. Dat is een goed evenwicht. Na verloop van tijd kan het debat gevoerd worden of een definitieve afsluiting beter zou zijn. Maar een echte timing kan er nog niet op gekleefd worden.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


6


Vele acties of ingrepen kosten geen geld, enkel wat visie en moeite. Welke kosteloze acties gericht op sociale winst zijn er opgenomen in de verschillende partijprogramma’s ?

Susan Six aan alle partijen

A.Vandezande: geen antwoord

A.Daniels:
Een greep uit het CD&V programma:

1. De visie om een zorgcentrum te realiseren op De Kouter met maximale subsidie is waarschijnlijk de meest ingrijpende actie die CD&V kon bereiken. De infrastructuur zal een investering van om en beide 17 miljoen euro vergen, doch de gemeente zal in de komende jaren daaraan nauwelijks dienen aan bij te dragen.

2. In het OCMW zet CD&V nu reeds sterk in op thuiszorg. Ons project ‘bezoek de 80-plussers’ dat het personeel van het OCMW uitvoert, streeft naar een echte hulp voor hen die soms niet weten waar ze recht op hebben. Het kost weinig en het rendement is hoog voor de mensen.

3. Telkens de kinderopvang met subsidie kan uitbreiden, zullen we dat doen.

4. In ons programma voorzien wij ook moderne concepten om betaalbaar wonen te realiseren. De gemeente kan deze concepten zoals ‘ooievaarswoningen’ of andere toepassen en zo een stimulus aan betaalbaar wonen geven, zonder dat het iets kost.

5. Ook digitale nieuwsbrieven kosten geen extra geld, zijn milieuvriendelijk en verkleinen de kloof tussen gemeente en inwoners. Idem voor verslagen en info op onze website. Deze aanvullen kost weinig geld, maar brengt meer transparantie.

6. Een kleine steun voor het Zuiden betekent voor onze gemeente ook geen grote budgettaire opgave, maar kan wel een grote sociale impact hebben.


Tom Teck:

N-VA zal alle verenigingen evenwaardig ondersteunen. Verenigingen dragen immers bij  tot de sociale cohesie die van Oud-Heverlee opnieuw een levendige gemeente moet maken. Alle verenigingen zullen een gelijke kans krijgen om gebruik te maken van de gemeentelijke infrastructuur (ontmoetingscentra, schoolgebouwen, De Roosenberg,…) en  zullen volledig gratis reclame kunnen maken voor hun lokale evenementen (om de kas te spijzen) via de gemeentelijke webstek en op informatieborden die we op verschillende plaatsen in de gemeente wensen te installeren Wijkfeesten en andere evenementen zullen we ondersteunen via uitleenmateriaal en eventueel ook subsidies.

P.Pues:
Groen & (bijna) Gratis:
10 ideeën voor de bezorgde belastingsbetaler! Zeggen wat het vorige bestuur (alweer) niet deed is één, maar natuurlijk willen we u vooral vertellen wat groen als positief alternatief te bieden heeft ! Een van de leukste dingen aan ons programma is dat er heel wat kleine, bijna gratis ideeën instaan (of beter nog: ideeën die geld opbrengen!). Een bloemlezing uit de 10 hoofdstukken in ons programma (www.bladgroen.be)

1. Met een leegstand-taks stimuleer je huiseigenaars om hun huizen op de huurmarkt te brengen.

2. Een auto-deelplaats van cambio (www.cambio.be) per deelgemeente kost de gemeente quasi niets, en bespaart u misschien een tweede wagen.

3. Een inspraakvergadering per deelgemeente,waarbij het schepencollege komt luisteren naar uw noden en vragen, zo ongeveer om de twee jaar, veel meer dan een paar flessen fruitsap (van de wereldwinkel natuurlijk) hoeft dat niet te kosten !

4. Alle stroomcontracten van de gemeente omzetten naar groene stroom, vermoedelijk kunnen we er nog mee besparen ook.

5. Een speelstraat in de zomer, leuk voor alle generaties en op de slijtage van Nadar-afsluithekken van de straat na, helemaal gratis.

6. Woonzorgcentrum de Kouter moeten we toch hoogdringend bouwen, we zullen nu al de laatste gemeente in Vlaams-brabant zijn die iets doet voor zijn senioren. Waarom zorgen we dan niet meteen voor een polyvalente ruimte voor de muziekschool, in de Kouter ? Want we willen van dat 'rusthuis' een bruisende plek maken.

7. Provinciale initiatieven als 'kinder hoogdag', 'zomer op straat' naar onze gemeente halen, makkie pakkie zou mijn dochter zeggen en leuk !

8.Ons groen kapitaal, onze toeristische troeven beter uitspelen. Als we nu al eens op de website van de gemeente er iets over zouden schrijven .... .info over wandelingen, ruitertochten, overnachtingsmogelijkheden online !

9. De wijkagent op de fiets: duurzaamder en makkelijker aanspreekbaar

10. Holle wegen,knotwilgen, poelen,.... de vele kleine waardevolle natuurelementen verdienen alle beschermingen.

J.Rutten:  

Sociale winst is een niet alledaags begrip. Wij interpreteren de vraag als kosteloze acties die leiden tot een menselijk warmer Oud-Heverlee. In ons uitgebreid programma (zie http://oud-heverlee.s-p-a.be/) is een aantal van dergelijke acties opgenomen.

Algemeen:
 • een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie en respect;
 • een betere dienstverlening vanuit de gemeente door een modern personeelsbeleid.
 • meer inspraak en luisterbereidheid.
  We betrekken inwoners  bij het lokale beleid, we informeren iedereen en laten ons door zoveel mogelijk mensen inspireren. Concreet pakken we transparantie en inspraak aan door o.a.:
  • de adviesraden te versterken en op te waarderen tot echte democratische organen. We informeren op een transparante manier de leden van lokale adviesraden  rond de opvolging van de onderwerpen waarover ze advies hebben verleend;
  • vaker gebruik te maken van openbare hoorzittingen, voor meer thema’s;
 • leren uit klachten. De gemeente legt concrete termijnen vast waarbinnen gereageerd wordt op vragen, klachten en opmerkingen van de burgers en biedt hen ook een gemotiveerd antwoord. De gemeente registreert deze zaken en leert hieruit.
 • het promoten van de sterke punten van Oud-Heverlee richting de burgers, met name rond de toeristische troeven (veel natuur, ..) en het beter informeren  rond cultuur en het verenigingsleven. Zo krijgen we een leuker en warmer Oud-Heverlee.
Voor de jeugd:
 • een vereenvoudiging van het subsidiereglement van de jeugdverenigingen, en het voorzien van één gemeentelijk aanspreekpunt voor informatie en bijstand …;
 • een positief fuifbeleid waarbij we één aanspreekpunt voorzien voor alle praktische zaken die bij het organiseren van een fuif komen kijken, en waarbij we de organisatoren met ‘fuifkoffers’ en fuifbegeleidingsteams ondersteunen. 

Rond betaalbaar wonen:  het voorzien van een schepen inzake betaalbaar wonen en het oprichten van een deskundigenraad rond betaalbaar wonen.

Kinderopvang: we maken het vinden van kinderopvang efficiënter. Ouders moeten terecht kunnen bij één gemeentelijk loket dat alle informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen, de kwaliteitszorg en de prijzen verzamelt en een overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt. We stemmen hierbij kinderopvang en vrijetijdswerking voor kinderen – gemeentelijke én private initiatieven – beter op elkaar af.

Welzijn
sp.a OH gaat voor het stimuleren van de vrijwilligerswerking rond senioren en gehandicapten, onder meer de uitbouw van een netwerk (onder meer buurtbewoners) om ouderen een handje te helpen en sociaal contact te bieden.
Ook in Oud-Heverlee wonen minder begoede mensen.  Het OCMW in samenwerking met andere gemeentelijke diensten, spoort zo snel mogelijk de verdoken armoede op en informeert de mensen over hun rechten op vergoedingen.

Verkeersveiligheid
 • We stellen binnen het huidige personeel een fiets- en voetgangersambtenaar aan. Die verzorgt de communicatie met onze inwoners over het fiets- en voetgangersbeleid, waakt erover dat fietsers zich ook tijdens de winter comfortabel en veilig kunnen verplaatsen en zorgt ervoor dat er degelijke fietsenstallingen voorzien worden aan elke openbaar gebouw.
 • We verhogen de verkeersveiligheid door meer gerichte snelheidscontroles.
M.Binon:  

Vrijwilligersbeleid actief op jongeren en ouderen toespitsen. Jongeren betrekken en stimuleren om deel te nemen aan vrijwilligersprojecten en bij verenigingen.
De gemeente Oud-Heverlee dient een duidelijke visie uit te dragen betreffende het creëren en behouden van werkgelegenheid, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten in de regio.
Een goed functionerende VKT (Vereniging voor Kultuur en Toerisme) is een “must” in een toeristische gemeente. Met name de informatieverstrekking en promotie van het gebied zijn belangrijke kerntaken. De gemeente onderschrijft dit en subsidieert het VKT.
Een gehandicaptenraad zou belangrijk kunnen zijn voor de gemeente als gesprekspartner bij nieuwe plannen en herstructurering van bestaande plannen.
Voor de gemeente hebben de welzijnsinstellingen een groot maatschappelijk nut. De gemeente Oud-Heverlee realiseert zich dat hun voortbestaan voor de sociale samenhang van de gemeente van essentieel belang is. Vandaar dat Leefbaar Oud-Heverlee de gemeente zal blijven ondersteunen ter stimulering van het vrijwilligerswerk en de verenigingen. Een goed en verantwoord cultuurbeleid vinden wij van groot belang.

Ruimte om te kunnen bewegen binnen de gehele gemeente is voor ons - Leefbaar Oud-Heverlee - van groot belang. Dit gaat, voor wat betreft Leefbaar Oud-Heverlee, verder dan alleen sporthallen en sportvelden, maar juist ook voorzieningen dicht bij huis, op straat. Trapveldjes, tafeltennistafels, skatebanen, speelvelden en pleintjes.

De combinatie sport en scholen dient nog meer een functie te krijgen bij het onderwijs. Samen met het promoten van gezonde voeding.

Beweging is voor de gezondheid een belangrijk gegeven voor jong en oud. Vandaar dat ook voor ouderen de mogelijkheid moet worden gecreëerd dat men meer kan bewegen binnen de dorpen en dit in een beter en efficiënte aangepaste accommodatie. Dit alles zal meer mensen aan het bewegen zetten en actief deelnemen stimuleren.

Deze ontwikkelingen dienen te worden gerealiseerd in samenwerking met de burgers, verenigingen, schoolbesturen en adviesraden. Adviesraden moeten volgens ons veel meer inspraak krijgen op het gemeentelijk beleid aangezien deze uit mensen en verenigingen bestaan die alles in praktijk beleven.

De gemeente dient samen met verenigingen en particuliere kunstinitiatieven de kunst te blijven stimuleren.

We willen dan ook een kunstroute aanleggen binnen de gemeente. Alsook terug kunst op het water realiseren.

Ook adviesraden moeten meer inspraak krijgen op het gemeentelijk beleid.

Leefbaar Oud-Heverlee wil dat de gemeente meer controle uitvoert op hun gebouwen die onder haar eigen beheer zijn, alsook op het materiaal dat er aanwezig is, zoals kookgerei, tassen borden en andere en wil dat de gemeente personen aanstelt die verantwoordelijk zijn voor de inboedel, en dat deze met huurders of verenigingen een inventaris opstellen voor en na de activiteit van elke vereniging of huurder, zodat ze via een waarborg kunnen garanderen dat de inboedel compleet blijft wat nu zeker niet het geval is, aangezien er hier geen of veel te weinig controle op is. Al dan niet beroep doen op vrijwilligers die bv. de sleutel van deze gebouwen aan de gebruikers wil overhandigen en controle doet op de inboedel, zo voelen deze vrijwilligers zich na hun pensioen nog belangrijk in de samenleving.Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


7


Vaalbeek en Blanden beschikken over een goede infrastructuur, maar wat gebeurt er met Oud Heverlee en Sint Joris Weert waar helemaal niets wordt gedaan ?

Thomas Devlies, Cedric Naets, Role Floré en Julie Van Beerk aan Albert Vandezande

A.Vandezande:
Betreft wat? Jeugd heeft lokalen in OH bij Don Bosco -
Jouw in het recreatiepark  -
SJWeert in het gerenoveerd  oud gemeentehuis.

A.Daniels:
Als er een partij is die veel overleg gepleegd heeft met de lokale actoren in Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert zoals de kerkbesturen, dan is het wel CD&V. We gaan de dorpskernen maar kunnen realiseren als we die actoren, waaronder de scholen, de bewoners, de kerkgemeenschappen, …, mee kunnen betrekken. CD&V is al vaak ter plekke geweest om met hen te spreken. De komende zes jaar zal daar ook resultaat uit voortvloeien.

Daarnaast werden er ook resultaten geboekt. Tussen de scholen is nu de weg vernieuwd, het oud gemeentehuis werd vernieuwd, het huis naast de gemeenteschool werd aangekocht en er komt een nieuwe kinderopvang. In Weert kreeg de scouts al nieuwe lokalen, de academie extra lokalen en werd de bib vergroot. Er werd één richtingsverkeer ingesteld aan de school en een zone 30 ingevoerd.. De wegeniswerken op de Neerijsebaan zijn een voorbeeld van hoe fietspaden moeten zijn buiten de bebouwde kom. We werken verder aan de as Sint-Joris-Weert tot Oud-Heverlee, weliswaar in fasen. Ondertussen heeft CD&V bereikt dat er 3 meter vrijgehouden wordt in een verkaveling in de Molenstraat om later een voetgangers brug kan geplaatst worden om een veilige verbinding et creëren van Molenstraat naar het Station en de winkels daar. We vroegen aan NMBS om een voetweg die de Leuvensestraat met de overwegstraat verbindt terug open te stellen. We mogen doch de kost is hoog 500.000€.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


8


Waarom is er geen kans voor een voetbalploeg van SVK om in Oud Heverlee op de Korbeek-Damstraat te spelen ?

Thierry Heildeweirelt aan Albert Vandezande

A.Vandezande:
De mogelijkheid bestaat in Blanden waar een kunstgrasveld is aangelegd.

A.Daniels:
Die kans is er wel als men met SVK praat. Alleen heeft het ook met een vaste kalender te maken waarom SVK uitwijkt voor de matchen. Wat ons betreft moet zeker een veld ter beschikking staan en dat zal zo opgenomen worden in een nieuw akkoord.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


9


Er wordt druk gesproken over verkeersassen. Waarom wordt er prioriteit gegeven aan de heraanleg van de Waversebaan tussen twee scholen waartussen quasi geen verkeer is en waarom is daarbij geen gebruik gemaakt van rechte borduren ipv schuinoplopende ?

Toon aan Fusiebelangen, CD&V en NVA (meerderheid)

A.Vandezande:
Uitgevoerd gedeelte weg tussen beide scholen is goed uitgevoerd. Gans de Waversebaaan en Leuvensebaan zal hopelijk verder uitgevoerd worden.

A.Daniels:
Er wordt prioriteit gegeven aan de assen op zich. In het kader van de sneltoets van het mobiliteitsplan was de veiligheid in de schoolomgevingen wel een prioriteit. Dit maakt ook deel uit van de verkeersassen. Zo zijn er plannen, klaar voor realisatie voor stuk Blandenstraat tot aan Dassenstraat en Maurits Noëstraat tot aan Meerdaalhof. Er zijn al voorontwerpen die met de overheid besproken werden voor Maurits-Noëstraat tot aan de kapel van Steenbergen. Opdracht is gegeven om voor de as Waversebaan, Leuvensestraat, waarvoor al plannen bestaan van vroeger maar die geüpdate moeten worden en aangepast aan de huidige normen. We weten ook dat een km fietspad, subsidie al afgetrokken, ongeveer 1,5 à 1,8  miljoen EURO kost. De schuine kanten aan de stoep zijn een kwestie van prijs en uniformiteit. Omdat men daar werkt met glijbekisting wordt de stoep in een strook aangelegd. Als men bij elke in- en uitrit moet zakken met de stoep is dat èn duurder èn minder esthetisch. Ook gevaarlijker voor fietsers die tussenin de stoep op- en af rijden.

Tom Teck:
Wegens het beperkte budget moeten er altijd prioriteiten gegeven worden. N-VA wenst  de inwoners  hierover  te consulteren en hierbij  inspraak  te geven, maar de veiligheid rond de scholen blijft enorm belangrijk.   Gelet op vele klachten, is voor N-VA de site aan het Zoet Water echter overduidelijk ook een locatie waar de weg en de veiligheid dringend aangepakt moeten worden. Rechte borduren plaatsen was  inderdaad beter geweest voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers. We zullen dit meenemen als aandachtspunt bij het uitvoeren van toekomstige werken.

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


10


Dorpskern Oud-Heverlee:
Wat primeert: dorpszicht of verkeersveiligheid. Waarom worden bussen niet omgeleid over de Waversebaan ipv door de dorpskern. Moet  een beleidsplan van De Lijn primeren op verkeersveiligheid


Toon aan Fusiebelangen, CD&V en NVA (meerderheid)

A.Vandezande:
Aanpassingen zijn bezig en zullen verder uitgevoerd worden

Zal verder onderzocht worden.

A.Daniels:
Dit is een punt dat we al vaak hebben trachten uit te leggen aan de inwoners. De gemeente heeft geen controle over De Lijn, maar kan wel samenwerken. Alleen zegt de regelgeving over basismobiliteit dat De Lijn een aanbod moet doen met haltes op maximaal 500m van waar de meeste mensen wonen. Om dus bij de wijk van Oud-Heverlee aan te sluiten, zouden haltes op de Waversebaan te ver van de wijk verwijderd liggen. En dus zegt De Lijn dat ditniet kan. CD&V heeft reeds bij De Lijn aangekaart om de kleine bussen van lijn 2 Boskant Heverlee tot in het dorp te krijgen en dan kunnen de grote bussen van lijn 337 op de Waversebaan blijven. Dat zou een elegante oplossing zijn. Op termijn zou dan de Dorpsstraat ook volledig enkelrichting kunnen worden met verhoogde leefbaarheid (zone 30) of een straat waar al geen zwaar verkeer meer door moet.

Tom Teck:
Door een bus door het dorp te sturen wordt de afstand tot de halte voor vele inwoners kleiner. Verkeersveiligheid en dorpszicht kunnen hand in hand gaan. Er dient gewoon dringend budget vrij gemaakt te worden om de dorpskern aan te pakken. Als hardst getroffen dorpskern staat dit bovenaan op de prioriteitenlijst bij N-VA.

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


11


Waarom zijn de wegen en fietspaden in Bierbeek en Huldenberg zoveel beter dan in Oud Heverlee ?

Jana Vanderborght aan Albert Vandezande

A.Vandezande:
Ga eens kijken naar de Parkstraat in Haasrode  fietspad langs beide zijden afgezonderd door haag - waar vervolg in Bierbeek niets gedaan is.

A.Daniels:
CD&V: Dit is een subjectieve vraag en moeilijk meetbaar.
Zeer subjectief: fiets maar eens van Sint-Joris-Weert naar Ottenburg (Huldenberg)


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


12


Leefbaar Oud Heverlee wil het containerpark verplaatsen … naar waar ?

Stephanie Nijst  aan Mark Binon

M.Binon:  
Naar één van de KMO zones voorzien in het R.U.P.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


13


Vaalbeekstraat heraanleg: De Lijn: andere route !! Kiss  and ride: veilig ? fietspad ontbreekt !

Breght en Ilse aan de meerderheid

A.Vandezande: geen antwoord

A.Daniels:
Wat de andere route betreft, verwijzen wij graag naar het antwoord op vraag 10. De onveiligheid wordt aldus opgelost. In tussentijd dient er met De Lijn gepraat te worden. De onveiligheid ligt aan het rijgedrag, niet aan de weg. Als de straat wordt heraangelegd, kan dit opgelost worden. De Kiss & Ride zone zal ook een tegenhanger krijgen aan de andere kant van de Waversebaan. Men is nu de plannen aan het maken.

Tom Teck:

De kiss & ride zone die aangelegd werd in Oud-Heverlee is helemaal niet zo veilig. Ze ligt namelijk aan de verkeerde  kant. Kinderen moeten nog steeds de Waversebaan oversteken. Ook de bus die door de Vaalbeekstraat rijdt is geen goede keuze. De eenrichtingsbaan zal in de toekomst extra mogelijkheden bieden.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


14


Wat gaat u doen als de verkaveling Haasrode centrum er komt  ?

Peter Dumon aan Adri Daniels


A.Daniels:

Dit is een vraij open vraag. Uiteraard past het in een moderne visie van een dorp dat grote verkavelingen enkel kunnen als er plaats is voor een aantal sociale kavels, de druk op de omgeving correct wordt beoordeeld, parkeerproblematiek mee in de oplossing wordt gestoken en de mobiliteit wordt bekeken. Ook waterhuishouding is een aandachtspunt. CD&V zal steeds over zulk een totaalconcept waken. Dit gebied moet in zij geheel bekeken worden zelfs als het gefaseerd aangepakt wordt. De impact op, waterhuishouding, wegen,omgeving, mobiliteit van zacht en hard vervoer, ontspanning, moeten van in het begin mee opgenomen worden. We dienen hier een oplossing te zoeken die de leefbaarheid van gans het dorp niet in het gedrang brengt en terwijl ook de kansen schept om te wonen.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


15


Wat is uw mening in verband met het ter beschikking stellen van de  kerken aan verenigingen  ?

Maggy aan Fusiebelangen en Sp-a

A.Vandezande:  geen antwoord

J.Rutten:  
In een aantal Vlaamse gemeenten zijn initiatieven genomen om de kostprijs van de uitbating van kerken te verminderen.  Enerzijds door kerken multifunctioneel te laten gebruiken (repetitieruimte voor verenigingen en opslagplaats van materiaal van verenigingen) en zo op andere plaatsen kosten te verminderen. Anderzijds door kerken niet meer te gebruiken voor religieuze activiteiten en een definitieve andere bestemming eraan te geven.
Wij zijn ervan overtuigd dat mits goede afspraken voor bepaalde kerken in Oud-Heverlee deze gecombineerd kunnen gebruikt worden: zowel voor religieuze activiteiten als voor bepaalde niet-religieuze activiteiten.
Deze laatste moeten evenwel ethisch verenigbaar zijn met een kerk.
En aan de kostenzijde moet evenwel het gezond verstand gebruikt worden. Geen gekke kosten om een kerk multifunctioneel te gebruiken, zoals een vergadering voor een beperkt aantal personen in het putje van de winter: de kosten van verwarming kunnen immers hoog oplopen.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


16


Waarom duurt het zolang indien, met  een briefje uit het gemeentelijk  infoblad , schade of mankementen door de burger worden gemeld, voor hieraan iets wordt gedaan of op zijn minst de melder een antwoord krijgt op zijn vraag?

D Vanderstockt aan coalitie

A.Vandezande:
Wij doen ons best om dit te verbeteren.

A.Daniels:
In het kader van goede informatieverwerking zouden zulke meldingen een snel antwoord en een goede opvolging moeten kennen. De gemeente werkt daarvoor aan een uitbreiding van het digitaal platform en moet ook zien dat ze een meldingsregister heeft. CD&V is zich terdege van bewust dat de gedane inspanningen moeten worden vervolgd.

Tom Teck:
N-VA staat voor inspraak, transparantie & communicatie. Geen enkele brief of mail mag onbeantwoord blijven. Er zou een termijn moeten afgesproken worden om hierop te antwoorden (bvb. 1 maand).

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


17


Waarom is Vaalbeek wel opgedaan en de andere 4 dorpen niet ?


Erwin Raymakers aan Albert Vandezande

A.Vandezande:  geen antwoord

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


18


Staan de fiets/voetpaden op de as die Haasrode met Leuven verbindt (Blandenstraat) nog verder op de prioriteitenlijst dan het verbinden van de dorpskernen ?

Vraag van Els Parton aan CD&V


A.Daniels:
Er is geen reden dat sommige projecten niet gelijktijdig kunnen worden aangepakt, zeker als het verschillende deelgemeenten betreft. Aanleg van wegen en fietspaden kan een dure aangelegenheid zijn als er geen subsidie van de hogere overheid beschikbaar is. Oud-Heverlee moet daarom nadenken wat prioritair is. Zwakke weggebruikers genieten wat dat betreft voor ons een voorrang op de auto (zolang de basismobiliteit gegarandeerd is). De plannen voor het verder afwerken van de fietspaden in de Blandenstraat tot aan de dassenstraat zijn zo goed als af. We moesten hier met verschillende factoren rekening houden en hebben beslist om voor een deel af te zien van subsidies waar de straat te smal is en waar we dan bredere voetpaden zullen aanleggen en werken met een fietssuggestiestrook.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


19


De NVA komt met de slogan “de kracht van verandering”. Hoe geloofwaardig is dat in onze gemeente mits dat de NVA deel uitmaakt van de huidige meerderheid de laatste 6 jaren en alles heeft mee gestemd ?

Philippe Bajeux aan Tom Teck


Tom Teck:

N-VA stond en staat volledig achter het beleidsakkoord dat in 2006 werd gesloten.  Jammer genoeg is daar veel te weinig van gerealiseerd en hadden wij niet de middelen om dit af te dwingen. N-VA had 1 zetel van de 21. We hadden geen schepen en dus weinig beslissingsrecht. Ja wij maken deel uit van  de meerderheid maar hadden niet voldoende wapens in handen om het tij te keren. We hebben onze energie gestoken in een verscherpte controle op de beslissingen die werden voorgelegd.  Vanuit onze visie wezen we regelmatig op pijnpunten en risico’s van beslissingen. Na 14 oktober hopen we echter een fractie te leveren die voldoende groot is om “De kracht van de verandering” effectief waar te maken in Oud-Heverlee.

P.Pues:
NV-A stemde nooit tegen. Niet tegen de aankoop van Dexia aandelen, niet tegen de oplopende betalingen aan OHL, niet tegen het weigeren van subsidies voor de sporthal, niet tegen de meest tenenkrullende bepalingen in het Structuurplan… voor wanneer dan die verandering?

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


20


Waarvan heeft u het meeste spijt dat u nog gerealiseerd hebt voor de gemeente ?

Peter Dumon aan Albert Vandezande

A.Vandezande:
Nog of nog niet?


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


21


Wie, indien hij of zij benoemd wordt tot schepen (met een goede verloning) zal zijn beroepsactiviteit reduceren tot parttime werk om zich ten volle kunnen wijden aan zijn schepenambt ?

Vanderstockt D aan iedereen

A.Vandezande:
Als Burgemeester ben ik de nodige tijd bezig met de gemeente.

A.Daniels:
past dit principe voor al zijn mandatarissen nu reeds toe: iedere schepen moet twee werkdagen beschikbaar zijn. Zowel Adri Daniëls, Bart Clerckx als Diane Grauwels hebben nu reeds een parttime regeling. Ook Marc Rom kan zijn glijdende uren regelen. Als Adri Daniëls burgemeester zou worden heeft hij een regeling op het oog om volledig voor de gemeente te kiezen en zijn huidige, deeltijdse job niet meer uit te oefenen.

Tom Teck:
N-VA staat voor vertrouwen en daadkracht. Dat weet elke kandidaat die een schepenambt wenst op te nemen en bijgevolg zijn deze kandidaten bereid om hun job deeltijds te gaan uitvoeren. Je kan geen voltijdse job combineren met een schepenambt als je beide correct & goed wenst uit te voeren.

P.Pues:
Een schepen verdient in onze gemeente 51% van het loon van de hoogste, en bestbetaalde,  ambtenaar van de gemeente, van de gemeentesecretaris dus.  We zouden dan ook verwachten dat een schepen de helft van de werkweek met zijn schepenambt bezig is.  En dus zijn beroepsbezigheden tot een halftijdse job beperkt.  Dat was de vorige coalitie zeker niet het geval. Zonder persoonlijk te worden,  sommige schepenen waren nauwelijks bezig met hun mandaat.
Zetelen in allerhande intercommunales is een onderdeel van de job, en  zou best door de schepen zelf gedaan worden. Bijkomende zitpenningen zijn daarvoor echt niet nodig.
Wat mezelf betreft, ik ben zopas “op rust”, maar die rust is relatief. Onze slogan is niet voor niets “zet Groen aan het werk in uw buurt”.  Moest ik schepen worden, dan moet ik wel verzaken aan mijn schepenwedde, want bijverdienen kan niet. Maar dat zou aan mijn inzet niet te merken zijn, dat beloof ik u.

J.Rutten:  
Ik begrijp de achterliggende redenen van deze vraag maar al te goed, met name de vraag voor een beperking van cumulatie van jobs en inkomsten.  Belangrijk om te weten is dat in de wetgeving een aantal spelregels rond “politiek verlof” is bepaald, vooral voor mensen die voor een overheid of een overheidsbedrijf werken. Het politiek verlof geeft aan werknemers de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn om een politiek mandaat uit te oefenen.

Hiermee is echter niet alles koek en ei. Er zijn grote verschillen tussen de regelingen voor de privésector, de overheidssector, het onderwijs, het leger, … Verder zijn werkgevers vaak niet echt geneigd in te gaan op de aanvragen voor politiek verlof of maken ze het hun werknemers/mandatarissen bijzonder moeilijk om het verlof op te nemen. Dit is uiteraard niet wettelijk (politiek verlof is een recht), maar schrikt toch heel wat werknemers af die het politiek verlof wilden opnemen. Niet zelden dreigt immers ontslag. 

Vragen dat iemand zijn huidige job halftijds in de weegschaal gooit, vind ik bijgevolg een eigenaardige vraag. Dit  gaat niet zomaar voor iedereen. De werkgever moet dit ook nog kunnen en willen toestaan. Vooral voor jongere mensen kan zich de situatie voordoen dat bij zes jaren halftijds werken, de doorgroeikansen gefnuikt worden en dat ontslag op termijn mogelijk is. Onze stelling is de volgende: een schepen moet gemiddeld minstens 20 uren per week effectief presteren.  Hierdoor is een schepenambt niet combineerbaar met een andere voltijdse job. Hoe de schepen die 20 uren spreidt, binnen of buiten de normale werkuren, tijdens zijn verlof, … is zijn /haar vrijheid. 

M.Binon:  
Indien de kiezer ons het vertrouwen wenst te geven om een schepenambt toe te wijzen zal ik me aanpassen aan de wettelijke bepalingen hieromtrent.

De mensen die me nu al kennen weten dat ik mijn politieke ambitie al van 2007 zeer ter harte neem, en niet aan politiek doe zoals vele om mijn zakken te vullen.

Mijn job leent zich er nu al toe dat ik redelijk veel tijd kan vrij maken om mij in de politiek te storten, indien dit alles onvoldoende zou zijn zal ik zeker overschakelen op parttime werken.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)