spacer.gif (820 bytes)

G R S


Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

                  van Oud-Heverlee

        op 18 maart 2010 afgekeurd door
           de provincie Vlaams-Brabant

spacer.gif (820 bytes)


De provincie Vlaams-Brabant besliste vorige week donderdag 18 maart 2010 om het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Oud Heverlee af te keuren. Dat meldde SP-A Oud Heverlee vrijdag in een persbericht. Julien Dekeyser, de VLD-député voor ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams Brabant bevestigde dit vanavond in een gesprek met de redactie van Achterdoechelen. Aanstaande donderdag worden de notulen van de vergadering van de bestendige deputatie van vorige donderdag goedgekeurd, en dan is er een definitieve tekst van de beslissing. Die beslissing staat vast:  Oud Heverlee moet zijn huiswerk opnieuw maken, en de draad terug opnemen vanaf het openbaar onderzoek.

De provincie is van oordeel dat de gemeente Oud Heverlee onvoldoende antwoord heeft gegeven op alle ingediende bezwaren. Uit een onderzoek door de provinciale administratie van een 60 tal klachten bleek dat de gemeente daarop niet of onvoldoende had geantwoord. En dat kan niet: dus moet de gemeente de procedure hernemen vanaf het afsluiten van het openbaar onderzoek. Een gedetailleerde behandeling van alle klachten, en een gemotiveerde beslissing is nodig.  Député Julien Dekeyser relativeert de beslissing, die hem niet zo uitzonderlijk lijkt . In Vlaams Brabant is wel al eerder een gemeente terug gestuurd met zijn structuurplan (onder andere de gemeente Ternat). Hier waren er uitzonderlijk veel klachten (1596 bezwaarschriften).  En hij verwijst naar het personeelsverloop bij de betrokken studiebureau’s die moeite hebben om dezelfde mensen van bij aanvang op een dossier te houden. Dat komt de kwaliteit niet ten goede.     

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening moet alle bezwaren terug samenvatten en van een advies voorzien, de gemeente moet zijn werk overdoen. Eerder was er felle kritiek gerezen op de manier waarop de gemeente Oud Heverlee was omgesprongen met het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Dat was grotendeels genegeerd, ook in belangrijke onderdelen als  bijvoorbeeld over het bouwen van sociale woningen, over minimale verplichtingen voor grote verkavelaars om sociale woningen in hun verkaveling te voorzien, of over de aanleg van een nieuw industrie terrein tegen een duizendtal bezwaarschriften in.

Oud Heverlee kan daarmee een nieuwe mislukking toevoegen aan zijn twijfelachtig palmares inzake ruimtelijke ordening. Eerder keurde de Vlaamse regering ook al het ontwerp plan af voor een herinrichting van de wijk Winkelveld waarvoor de gemeente 106 713 euro betaalde aan het favoriete studiebureau GVE. Hetzelfde bureau dat tot 2008 al ruim  135 000 euro opstreek voor het thans afgekeurde structuurplan.  De plannen voor de bouw van serviceflats aan de kerk van Blanden vorderen al evenmin. Na jaren palaveren en duizenden euros aan gronden en studiebureau’s blijkt nu dat op het grootste deel van de voorziene bouwgrond niet mag gebouwd worden omwille van het beschermd dorpszicht .  Enkel achter het voetpad dat het perceel doormidden snijdt mag een beperkt dienstencentrum komen.  Voor sociale woningen is er geen plaats meer. In 25 jaar kwam er in Oud Heverlee niet één sociale woning bij. 

Tegen het ontwerp van ruimtelijk structuurplan was klacht ingediend door  SP-a Oud Heverlee en Groen!. 

Het persbericht van SP-a vindt u hier

Het persbericht van Groen vindt u hier

Het besluit van de deputatie van Vlaams Brabant vindt u hierReageer op de ADO Blog

spacer.gif (820 bytes)