De uitslagen ven de gemeenteraadsverkiezingen 1994 in Oud-Heverlee

Vermits in 1994 de kaap van 10.000 inwoners overschreden was, moesten er toen 21 in plaats van 19 gemeenteraadsleden verkozen worden. Om dezelfde reden werden er toen voor het eerst vijf schepenen verkozen i.p.v. 4.
Om de tabellen beter te begrijpen hebben we de resultaten van CVP, Agalev en VU opgeteld. In 1994 kwamen deze partijen immers samen op als NIEUW. Voor 1994 hebben we de resultaten van NIEUW dan uitgesplitst per partij, de lijststemmen hebben we procentueel verdeeld naargelang het aantal voorkeurstemmen.

Uitslagen 1988 en 1994

1988

 

1994

   
 

uitslag

uitslag indien CVP, Agalev en VU tesamen als NIEUW

uitslag

uitslag indienCVP, Agalev en VU apart

FB

 

36,7

 

38,9

   

CVP

 

NIEUW

19,9

 

48,1

 

39,4

 

17

Agalev

14,6

 

15,2

VU

13,5

 

9,2

SP

 

15

 

20

   

WOW

 

0

 

1,7

   

Blanco en ong.

 

2,7

 

3,9

   

Er waren 7595 kiezers ingeschreven. Daarvan daagden er 346 niet op (4,5%). 280 personen stemden ongeldig of blanco. Als alle blanco's, ongeldige en niet opgedaagden op dezelfde lijst gestemd zouden hebben dan zouden ze zowel Nieuw als Fusiebelangen de absolute meerderheid bezorgd hebben. Er worden steeds minder lijststemmen gegeven. Bij de SP 10,7%, bij NIEUW 16,2% bij FB 10,2% lijststemmen.
Er wordt per kiezer meer dan één voorkeurstem gegeven, gemiddeld bij de SP 2,1%, bij NIEUW 16,2% en bij FB werden gemiddeld zelfs 2,6 bolletjes per kiezer rood opgevuld. Het spel van de voorkeurstemmen levert eigenaardige resultaten op. Binnen één en dezelfde lijst had de CVP per verkozene 3,3% van alle stemmen nodig, Agalev net het dubbele, en de VU zelfs 9,2% ! In 1982 gaven 21,4% van onze inwoners hun voorkeurstem aan de burgemeester. In 1988 18,2% en in 1994 18,1%. Een status quo dus.

Lijst- en voorkeurstemmen 1994

FB

277

SP

150

NIEUW

444

WOW

120

rood= verkozen                            grijze achtergrond= kandidaten die voor het eerst opkwamen

Vandezande A.

1311

Boghe C.

472

Rom M.

578

Noels G.

29

Lurcquin H.

317

Vanderveeren J.

508

Govaerts W.

510

Vanneck P.

20

Clabots R.

421

Desmet Y.

319

Van Hamel B.

358

Rentmeesters F.

549

Vleminckx L.

185

Cerfontaine-Falin J.

250

Merckx A.

353

Schroeders W.

88

Lemmens K.

248

Nelissen Grade P.

195

Van Goethem - Vanhoof

104

Debruyker-Debergh

255

Gilias - Bogaerts P.

257

Scherens P.

40

Fripon W.

170

Binon A.

339

Vanhoven C.

94

Biront P.

241

Albrechts A.

206

Verstraeten P.

77

De Jonghe W.

326

Vanautgaerden R.

205

Francart R.

32

Feyfer R.

339

Meertens J.

140

Vermaelen F.

110

Vanlinthout H.

344

MerckxY.

170

Sels J.

63

Grauwels D.

294

Peytier-Matthijs M.

75

Coessens R.

76

Warrinnier A.

347

Devroye A.

121

Vandenwijngaerden

161

Schevernels J.

300

Dereymaeker G.

227

Demuylder A.

30

Thyssen M.

411

Cloetens P.

157

Niclaes H.

51

Juchtmans G.

213

Parijs M.

129

Vanderheyden E.

24

Ringele D.

124

Goedhuys F.

190

Vanneck T.

69

Aelvoet L.

103

D'Hondt - DeridderL.

295

Gahy - Libert H.

30

Dom - Vanfrachem

176

Vandezande J.

290

Mathay O.

64

Proost-Proost

186

Peperstraete J.

151

Palmers J.

80

Steeno O.

242

Het kiesgedrag per deelgemeente was deze keer moeilijk te achterhalen, want de stembriefbussen van de kiesbureau's werden gemengd in de telbureau's. Toch geven we u een gedeeltelijke uitslag, gebaseerd op één telbureau.
 
Kiesgedrag per deelgemeente

Haasrode

Blanden

Vaalbeek

St.Joris-Weert en O.-H.

SP

16%

25%

11%

? %

FB

45%

34%

42%

? %

NIEUW

37%

39%

45%

? %

WOW

2%

2%

2%

? %