Een volgelopen parochiezaal voor het debat met de lijsttrekkers van de democratische partijen die in Oud-Heverlee naar de gunst van de kiezer dingen op 8 oktober. Met deze opkomst versloegen we ruimschoots de organisatoren van het Vilvoordse politiek debat de dag voordien. Ondanks de Dehaenes kwamen er daar hooguit 70 toehoorders opdagen. Onze aangekondigde moderator Rudy Vranckx (VRT) was net niet op tijd terug van zijn opdracht om de ramp met de Griekse veerboot te verslaan. Op de valreep vonden we Erik Roosens, de lokale Nieuwsblad correspondent, bereid Rudy te vervangen. Erik Roosens verslaat al jaren de gemeenteraden, en kent de gemeente op zijn duimpje.

debat

Het eerste deel van het debat werden enkele "hot items" van het gemeentebeleid in Oud-Heverlee behandeld. Elke spreker kreeg hooguit 2 minuten om te antwoorden, daarna klonk onverbiddelijk de gong…

 

debat.jpg (7420 bytes)
Verkeersveiligheid. Werd er genoeg gedaan?
WARD GOVAERTS:
AGALEV

De gemeente gaf miljoenen uit aan vernieuwing van wegen, bv de molenstraat in Weert . Bitter weinig van die miljoenen waren bestemd om de verkeersleefbaarheid en de veiligheid te verhogen. De meeste straten moeten woonstraten worden. In Oud-Heverlee worden alleen lapmiddelen gebruikt. Er is geen algemeen plan. :

JORIS VANDERVEEREN:
SP

Doe de proef: de Molenstraat is zo smal gemaakt dat je er niet snel doorheen kan. Als je elkaar te snel passeert ben je je spiegels kwijt.

MAGGY STEENO
VU/ID

…of rijden de wagens de stoep op… akkoord met Agalev. In ons programma staat ondermeer het loskoppelen van de fietspaden van de bestaande wegen.

ALBERT VANDEZANDE
FUSIEBELANGEN

aan ons plan om doorheen de as van de gemeente een veilige fietsverbinding te realiseren van Korbeek-Dijle tot Bierbeek wordt gestaag verder gewerkt. Nu is de Parkstraat klaar voor uitvoering.

MARIANNE THYSSEN
CVP

:er gebeurt wel iets , maar toch te weinig. De verkeersleefbaarheid moet in onze landelijke gemeente verbeteren. Men kan dat doen door ingrepen in de infrastructuur maar ook door de 'pakkans' reŽel te maken.

Weinig sociale woningen, geen sociale huurwoningen.
JORIS VANDERVEEREN:

We erkennen dat we beter ook sociale huurwoningen voorzien hadden. We zorgden wel voor een deel goedkope koopwoningen. We zijn het niet eens met de kritiek in ADO dat er geen voorwaarden aan de kandidaat-kopers gesteld waren. Die waren er wel, en wel dezelfde dan de sociale huisvestingsmaatschappijen hanteren. 

ALBERT VANDEZANDE:

In ons programma staat dat er in elke deelgemeente 10 sociale huurwoningen zullen komen met koopmogelijkheid tussen het 5e en 10e jaar. Het OCMW heeft gronden genoeg om die te realiseren.

WARD GOVAERTS

: Eindelijk erkent nu iedereen dit. Maar werken met een sociale huisvestingsmaatschappij is veel beter.

MAGGY STEENO:

Eindelijk dan toch. Maar wij willen dat de gemeente werkt met een sociale huisvestingsmaatschappij, dat staat garant voor een eerlijker toewijzing, en sluit overigens niet uit dat er voorrang gegeven wordt aan de plaatselijke bevolking. Overigens een correctie op wat Joris zei: er werd in Weert geen rekening gehouden met het inkomen van de kandidaat-kopers. Dat is ook overigens soms terecht. Er waren overigens weinig kandidaat-kopers. Waarom eist men ook geen leegstaande woningen op. Dat zijn er 32.

MARIANNE THYSSEN: Een woonbehoeftestudie is zeker nodig. Met inventarisatie van de bouwgronden.  De ruimtelijke structuurplanning, ťťn van de belangrijkste opdrachten voor de komende periode, zal hier ook oog voor moeten hebben. De realisatie van koop- en huurwoningen is een oplossing voor een deel van het woonprobleem.
Belastingen omhoog? Omlaag ?
MARIANNE THYSSEN: er zijn teveel onbekende factoren, om daar uitspraken over te doen. Enerzijds zullen er minder inkomsten zijn voor de gemeenten door de liberalisering ven de energiemarkten en een kleiner dividend van de intercommunales. Minder federale belastingen betekend ook minder aanvullende gemeentebelastingen. Anderzijds zijn er de afgewentelde uitgaven: denk maar aan de politiehervorming.  ALBERT VANDEZANDE: de gemeente is financieel gezond. We hebben ondertussen een groot patrimonium opgebouwd, dat ook veel waarde heeft. JORIS VANDERVEEREN: Ik sluit me aan bij Marianne. Veel onzekerheid. Willen we ons programma verwezenlijken dan zal dat veel geld kosten en moeten er misschien aanpassingen gebeuren. MAGGY STEENO: We mogen niet in slogantaal vervangen en zeggen: de belastingen gaan omlaag. Koken kost nu eenmaal geld. WARD GOVAERTS: De financiŽle ademruimte van de gemeente neemt inderdaad af. Welvaart is algemeen verspreid in onze gemeente. De gemeente moet de middelen voorzien om de dingen die ze zo graag zou verwezenlijken, effectief te doen.
Bejaardenflats. nodig?
WARD GOVAERTS:

binnen 10 jaar is 1 op 4 inwoners boven de zestig. Er zal behoefte zijn aan verschillende aangepaste woonvormen, niet alleen bejaardenflats. De ideeŽn filteren is dringend.   

MARIANNE THYSSEN:

commerciŽle initiatieven, waar Ward Govaerts blijkbaar tegen is, of overheidsinitiatieven: ik heb met geen van beide problemen. Er zijn in onze gemeente mensen die de commerciŽle realisaties kunnen en willen betalen en zij kunnen daarmee geholpen worden. Maar een inhaaloperatie is dringend nodig. In ons programma is dit overigens een prioriteit

JORIS VANDERVEEREN:

De seniorenraad heeft een enquÍte gehouden, die als uitgangspunt kan dienen. Het structuurplan, dat in voorbereiding is , kan de inplantingsplaatsen aanduiden.

ALBERT VANDEZANDE:

veel voorbereidend werk is al gedaan. Volgens ons programma komt er een OCMW gebouw, een dienstencentrum, een rusthuis uitgebaat door de privť, en serviceflats. De komende 6 jaar zal alles in een stroomversnelling komen.

MAGGY STEENO:

de gemeente moet aanvullend werken op commerciŽle initiatieven. In ons programma geen rusthuizen. Mensen willen juist langer zelfstandig wonen. Liever kleine huurhuizen. Er zijn ook al zovee plannen gemaakt i.v.m. een dienstencentrum: wij geven het op.

Subsidie aan verenigingen en sportclubs
ALBERT VANDEZANDE:

wij geven geen subsidies, al 24 jaar lang. Wij bieden wel gratis gebruik van infrastructuur. De gemeente beheert het patrimonium en stelt het gratis, op een remgeld na, ter beschikking van de clubs, Binnen 20 jaar is de grond in gemeentebezit aan 't Zoet Water (nu 15 ha), trouwens een veelvoud waard van wat het gekost heeft.

MARIANNE THYSSEN

: er zijn te weinig kleine lokalen voor verenigingen en er is te weinig ondersteuning (bv. audiovisueel materiaal) Adviesraden moeten meer au serieus genomen worden.

WARD GOVAERTS:

Akkoord: de jeugdraad wordt au serieus genomen, de cultuurraad niet. Het omgaan van het gemeentebestuur met burgers en verenigingen kan serieus verbeteren: de schepenen zitten dikwijls in raden als waakhond, niet als gesprekspartners. 680.000 frank subsidies aan de jeugd: 't is hun gegund ,13.000 frank subsidies aan alle andere verenigingen samen: belachelijk weinig.

Afspraken en voor-akkoorden
  MAGGY STEENO:

wij praten met iedereen. Nu ondervinden we eindelijk eens aandacht voor onze standpunten. En daar maken we dankbaar gebruik van.

WARDGOVAERTS:

wij staan open voor samenwerking. Moet wel, want een absolute meerderheid zullen we wel nooit halen; Het beleid van de laatste 24 jaar boezemt ons heel weinig vertrouwen in.

MARIANNE THYSSEN:

wij hebben geen akkoorden. Maar wij zijn wel aan het praten met bijna iedereen. En na 8 oktober kunnen we pas echt spreken.

JORIS VANDERVEEREN:

SP staat open voor iedereen. Rechtzetting: in ADO stond dat de SP niet met NIEUW wilde praten, zes jaar geleden. Het omgekeerde was het geval. Nieuw was zo overtuigd van de absolute meerderheid dat ze niet wilden praten, dat heb ik op band als getuige.

ALBERT VANDEZANDE:

Fusiebelangen praat met iedereen die met ons wil praten. Alleen Agalev wil niet met ons praten…is Joris Vanderveeren ons komen zeggen;

 En na de pauze vragen maar….

 

Gaat u, Marianne Thyssen, echt voor de gemeente-sjerp?

Het Europees Parlement werkt meestal in Brussel. Ik ben nauwelijks enkele dagen per maand in Straatsburg. Ik kan en mag het combineren. Ik ben lijstttrekker en zal die verantwoordelijkheid opnemen.
Gaan SP en FB automatisch verder als ze de meerderheid hebben?
FB: we kunnen misschien alle kanten uit, wie weet
SP: we wachten af welk mandaat de kiezer ons zal bieden…
Zou men iets kunnen doen aan de verkeersveiligheid van de Beekstraat? Is er ergens plaats om te skeeleren?
JORIS VANDERVEEREN:    de Beekstraat is een doorgangsweg en zou eigenlijk een woonstraat moeten zijn. Moet grondig bekeken worden binnen een mobiliteitsplan.
MARIANNE THYSSEN: Wat het skeeleren betreft: in ons programma staat de realisatie van buurtspeelpleintjes.
ALBERT VANDEZANDE: Voet- en fietspaden langs de Waversebaan-Leuvensebaan zullen verbreed worden. Dat staat in ons programma. MAGGY STEENO: VKT heeft kans gemist aan het recreatiepark om een skeelerbaantje te realiseren. Ook wij vragen wijkpleintjes.
Parkstraat? Hoe zit het ermee? Verkeerslichten aan de Blandenstraat?
ALBERT VANDEZANDE: Dossier is klaar voor aanbesteding. Verkeerslichten hangen af van de hogere overheid.
JORIS VANDERVEEREN: Iedereen heeft zijn zeg kunnen doen in dat dossier.
WARD GOVAERTS: De rotonde aan Van Nerum zou toch herbekeken worden? De gemeente moet ophouden te kiezen voor ontwerpers die hun stiel niet kennen.
JORIS VANDERVEEREN: dat deel zal inderdaad herbekeken worden.
KMO-zone: weer op tafel?
ALBERT VANDEZANDE: Gemeente heeft daar nog weinig over te zeggen. Als er ooit iets komt zal het gemeentelijk structuurplan de plaats aanwijzen.
MARIANNE THYSSEN: in ADO srtond slechts een deel van onze repliek op dezelfde vraag: het is een louter hypothetische vraag, het is nu absoluut niet aan de orde. We moeten naar de structuurplannen verwijzen. En dan, inderdaad, zei ik: zeg nooit nooit.
88% meer belastingsopbrengsten, schudsaldo: 150% jaarinkomsten? Is dat gezond?
ALBERT VANDEZANDE: Uit de studie van het gemeentekrediet (nu Dexia) blijkt dat Oud-Heverlee zeer goed naar voor komt in vergelijking met andere gemeentes.
JORIS VANDERVEEREN: we staan onder het arrondissementeel gemiddelde qua belastingen.
Waarom is het Vlaams Blok niet aanwezig?
ADO: we zijn een democratisch verenigingetje en we hebben alleen de democratische partijen uitgenodigd.
Hoe schat u de invloed van hun opkomst in?
WARD GOVAERTS: hopelijk halen ze weinig stemmen.
MARIANNE THYSSEN: Ik kan er geen inschatting van maken. Eigenlijk had ik wel in debat willen gaan met hen. Het cordon sanitair wil voor ons niet zeggen dat we niet met hen willen debatteren, wel dat we, omwille van hun programma, met hen geen akkoorden sluiten.
JORIS VANDERVEEREN: Ik sluit me aan bij M. Thyssen.
ALBERT VANDEZANDE: idem.
MAGGY STEENO: Een debat had gekund. Wij hopen alleen dat het Vlaams Blok niet de misnoegden van het huidig beleid kanaliseert.
Migrantenbeleid.
JORIS VANDERVEEREN: we moetten politieke vluchtelingen kunnen opvangen, maar er zijn ook veel economische vluchtelingen.
MARIANNE THYSSEN: Wij moeten durven kleur bekennen. Vluchteling is men niet voor het plezier, ook economisch vluchteling niet. Zo goed mogelijk onthalen en de contacten met de plaatselijke bevolking bevorderen, dat is ons doel.
MAGGY STEENO: er moet een omkadering komen voor vluchtelingen: ze wat geld toestoppen en ze dan buiten de gemeente opvangen dat gaat in tegen de geest van het spreidingsplan.
ALBERT VANDEZANDE: we zullen onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar soms vragen die mensen zelf om te verhuizen, om bij familie of kennissen te mogen wonen.
WARD GOVAERTS: er zijn erg weinig, slechts een 70 tal, migranten van het Middellands zeegebied in Oud-Heverlee. Gastvrijheid moet hoog in het vaandel staan. Overigens ook voor de ongeveer 500 inwijkelingen per jaar uit andere gemeentes. Daar gebeurt niet veel voor
Wat is de eigenheid van uw partij?
WARD GOVAERTS: alle partijen slaan groen uit tegenwoordig. Ook FB heeft een groene kleur aangenomen. Wij zijn de echte groen, zeker?
MARIANNE THYSSEN: Nog vele thema's zijn niet besproken deze avond, de onderwijslat gelijk voor iedereen bv. Wij werken binnen de CVP allemaal aan hetzelfde doel.
JORIS VANDERVEEREN: Er zijn overeenkomsten met vele andere partijen. Maar bij ons veel aandacht voor het sociale.
ALBERT VANDEZANDE: Ik zou zeggen lees ons partijprogramma en vergelijk.
MAGGY STEENO: Inspraak en participatie is voor ons prioritair. Het solidariteitsgevoel is beklemtoond in heel ons programma.
Is er geen eigen school voor de muziekacademie nodig?
ALBERT VANDEZANDE: een apart gebouw voor 650 leerlingen, dat is onverantwoord duur. Enkel de leerkrachten worden gesubsidieerd.
Waarom geen gelijke betoelaging van elke school?
MARIANNE THYSSEN: de lat moet inderdaad gelijk gelegd worden. vroeger waren er bv. ouders die hun kinderen omwille van het ontbreken van naschoolse opvang niťt naar de vrije school stuurden; met betoelaging zou dat nooit een probleem geweest zijn.
JORIS VANDERVEEREN: onze toelagen zijn zo hoog dat wij aan het maximum zitten wat volgens het decreet mag. Als het vrij onderwijs ook die subsidies wil, dan willen we dat die school de boeken op tafel legt en moet elk kind toegelaten worden in die school, ongeacht de gekozen godsdienst.

Na_het_debat.jpg (7318 bytes)

Zo dat was het dan. Hopelijk bent u er klaar voor. Op naar de stembus….