logo_CVP.gif (1784 bytes)

Midden de mensen

klik hier om het CVP programmma te lezen

 

MIDDEN DE MENSEN ' is de boodschap van de CVP.

Mensen zijn voor ons meer dan individuen of anonieme schakels in de ketting van de maatschappij. Wij zijn er van overtuigd dat mensen zich het best kunnen ontplooien en de meeste momenten van geluk vinden via hun familie, hun engagement en contacten op hun werk en in het verenigingsleven, de buurt,…

Wij geloven in een evenwicht tussen MENSELIJKE VRIJHEID, VERANTWOORDELIJKHEID (aanmoedigen en kansen geven) en SOLIDARITEIT (meetrekken van wie het moeilijk heeft). Wij kiezen uitdrukkelijk voor het stimuleren van eigen initiatieven van mensen en verenigingen. Als een zorgzaam rentmeester willen wij werken aan een kwaliteitsvolle en veilige leef-omgeving en een behoorlijk bestuur.

De CVP is en blijft de partij van de familie en het gezin. De CVP wil zuurstof bieden aan verenigingen. De CVP wil dat de mensen zich goed en thuis voelen in hun eigen buurt.

Het gemeentelijk beleidsniveau staat het dichtst bij de mensen. Het speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de genoemde doelstellingen. Daarom hecht de CVP een groot belang aan een slagvaardig, dienstbaar, communicatief en democratisch ingesteld gemeentebestuur. Daarom hopen wij van de kiezers van Oud-Heverlee een mandaat te krijgen om daaraan mee te werken.

Met 21 kandidaten op de CVP-lijst  bieden wij onze inzet aan. Wij willen er werk van maken, op basis van dit   verkiezingsprogramma.

Luc Schiepers                                   Marianne Thyssen
CVP-Voorzitter                                   CVP-Lijsttrekker

PS Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij elk van de CVP-kandidaten en bij Marianne Thyssen, Oude Nethensebaan 24, 3051 Oud-Heverlee, tel. 016/47 27 08, permanentie tijdens de kantooruren : tel. 02/284 59 18 - fax 02/284 99 18, e-mail : MThyssen@europarl.eu.int.