Socio-culturele verenigingen in Oud-Heverlee

Deze pagina geeft een overzicht van de socio-culturele verenigingen en de gemeentelijke adviesorganen binnen de fusiegemeente Oud-Heverlee.

Dit overzicht wordt up-to-date gehouden door de Cultuurraad Oud-Heverlee, ten behoeve van zowel de gemeentelijke administratie, als ten behoeve van alle (nieuwe maar ook minder nieuwe) inwoners van onze fusiegemeente. Zo kan men een betere kijk krijgen op ons b(l)oeiend verenigingsleven.

Ten behoeve van het verenigingsleven zijn lijsten op het formaat van zelfklevende etiketten aangemaakt voor de gemeentelijke administratie en deze zijn ter beschikking van verenigingen voor vb. bekendmaking van activiteiten aan andere verenigingen, etc.

Per vereniging is naam en adres van voorzitter en/of secretaris, of desgevallend een contactpersoon, vermeld (toestand zoals gekend op 18-Dec-04). 

Recente informatie vindt u op de website van de gemeente.

Het overzicht zelf is opgedeeld in een aantal rubrieken overeenkomstig het type van vereniging:

Wil u in deze web-site bijkomende informatie geven, of wil u de activiteiten van uw vereniging nog eens extra aankondigen in onze evenementenkalender dan contacteert u ons of stuurt u een email naar redactie@achterdoechelen.be,
of u schrijft naar de redactie van Achter d'oechelen, Beekstraat 41, 3051 Sint-Joris-Weert.

Belangrijk: door deze page(s) te bezoeken verklaart u zich ermee akkoord dat deze informatie, of enig onderdeel ervan, NIET mag gebruikt worden voor enig commercieel of ander doel vreemd aan het eigen verenigingsleven van de fusiegemeente Oud-Heverlee.

Luc Dupas Laatste aanpassing: 18-Dec-04