Tussen Neerijse en Sint-Joris-Weert ligt het natuurreservaat de Doode Bemde. Het strekt zich uit aan weerszijde van de sterk meanderende Dijle. Een microreliŽf van zandige oeverwallen en zwaar kleiige tot veenhoudende komgronden ligt aan de basis van de grote natuurwaarde en de biologische-ecologische rijkdom van het reservaat. Ook is de Dijlevallei uitzonderlijk belangrijk als broedgebied voor inlandse vogels en als route voor trekvogels.
 
De Leuvense Freinetschool "de Appeltuin" maakte  een project over de Doode Bemde.
Hun werk vindt u op deze sites: http://www.ako.be/bemde.htm 
en nog meer prachtige foto's op http://www.ako.be/dbf.htm 

 

de Doode Bemde

de Doode Bemde
   Vanwege het grote belang voor de vogelpopulatie werd in 1976 een natuurfonds opgericht, om dit gebied voorgoed te vrijwaren. Met de steun van heel wat milieuorganisaties en ontelbare mandagen werk, groeide het reservaat uit tot 230 ha (2004). 
Ook dit reservaat draagt toch sporen van het ingrijpen van de mens. Niet alleen zijn er de visvijvers, maar in de Middeleeuwen al werden de komgronden, die lager lagen dan het waterpeil van de Dijle ontwaterd door leibeken. Zo werden de valleigronden geschikt voor akkerbouw en veeteelt. De drogere gebieden werden in grasland omgezet, de nattere in hooiland of beplant met wilgen waarvan men de wilgentenen voor het mandenvlechten nodig had. Na de Tweede Wereldoorlog liep de landbouw in deze gebieden terug, de natte stukken werden ingepalmd door rietvelden. Nu vormt De Doode Bemde een lappendeken van interessante vegetatietypes. Glanshavergraslanden, dottergraslanden, rietvelden en zeggevegetaties, broekbossen en populierenaanplant....het is er allemaal te vinden. 

De Doode Bemde breidt zich jaar na jaar uit. Momenteel bedraagt ze meer dan 230 ha. De IJsvogel, blauwborst en ook Wespendief broedden regelmatig op de reservaatspercelen. In het voorjaar kan men er ook regelmatig Grutto's bewonderen. Momenteel worden heel wat populieren en fijnsparren verwijderd. De provincie Vlaams-Brabant levert een substantiŽle bijdrage in de financiering, maar ook de gemeenten Huldenberg , Oud-Heverlee en de Stad Leuven doen een duit in het zakje. Omdat de officiŽle steun echter onvoldoende is, doen we ook een beroep op jou als natuurliefhebber voor ondersteuning van aankoop en beheer van de natuur in dit gebied. Wil je de Doode Bemde financieel ondersteunen, dan kan dat via een gift (fiscaal aftrekbaar vanaf 30Ä) op 068-0344120-88 met vermelding "gift".

In de Doode Bemde werkt dagdagelijks ook een beheersploeg. Als je zin hebt om af en toe een handje toe te steken (er is vanalles te doen), kan je ons even contacteren. Regelmatig worden op zondag (10-17u) beheerswerkdagen georganiseerd. De kalender hiervan kan je bekomen op 016/230558.

Voor alle inlichtingen ivm geleide wandelingen, werkdagen, enzÖ. : Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw Waversebaan 66 (deelgemeentehuis Heverlee) 3001 Heverlee 
Tel en Fax 016/230558 
e-mail: vhm.infocentrum@skynet.be 

zie ook Doode Bemde dra drassiger
zie ook wandeling op de tramdijk in de Doode Bemde