PERSMEDEDELING GEMEENTE OUD-HEVERLEE

30 augustus 2004

Gemeentebestuur blijft hameren op structurele oplossing voor

vlieglawaaihinder in deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee

Het college van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee heeft zich vrijdag jongstleden (27-08-04) opnieuw gebogen over de lawaaihinder van over de gemeente overvliegende vliegtuigen.

Sinds de inwerkingtreding van het spreidingsplan van de federale regering (april) worden vooral de deelgemeenten Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee hierdoor getroffen. De lawaaihinder is de laatste 3,5 weken van augustus trouwens nog enorm toegenomen, maar dit is naar verluidt een tijdelijke situatie die het gevolg is van werkzaamheden op de luchthaven.

Het schepencollege onderstreept nogmaals dat het vr de inwerkingtreding van het spreidingsplan overal in de gemeente Oud-Heverlee rustig wonen was en dat het landelijke en stille karakter van de gemeente voor vele gezinnen een doorslaggevend motief was om er zich te vestigen of er te willen blijven wonen. Het college wil dan ook alles doen wat in zijn macht ligt om de lawaaihinder van vliegtuigen terug te dringen en zo mogelijk naar de vroegere situatie terug te keren.

Daarom is afgesproken dat een delegatie van het college, samen met een delegatie uit de omliggende gemeenten die eveneens met vliegtuiglawaai te kampen hebben, een onderhoud zal vragen met de bevoegde minister, de heer Renaat Landuyt, om de situatie te bespreken.

De bedoeling is niet alleen te klagen over de onaanvaardbare hinder maar ook gericht mee te helpen zoeken naar oplossingen om de lawaaihinder boven de gemeente terug te dringen en terug te keren naar de situatie van vroeger (voor de inwerkingtreding van het spreidingsplan).

Het college van Oud-Heverlee zal zich hierbij laten vergezellen door de heer Marc Lernout, die al heel wat voorbereidend technisch werk heeft verricht tegen de lawaaihinder.

Het college laat ons nog weten dat op de klachtenbrief die in de maand mei aan de toen voor verkeer bevoegde minister van mobiliteit, Bert Anciaux, werd gestuurd, nooit een antwoord gekomen is.

Voor meer informatie

Marianne Thyssen (schepen van informatie), tel. 02/284.59.18