ADO's archief: 
de voornaamste en recentste artikels uit onze dorpskrant
de gele markering voor een artikel duidt aan dat achteraan het artikel reacties van lezers zijn opgenomen.


November 2009 - ADO 147
Maart 2009 - ADO 146
Oktober 2008 - ADO 145
April 2008 - ADO 144December 2007
 • uit ado 143: Dieper dan de vijvers van het Zoet Water,
  de schuldenput van het Zoet Water (Pret)park, het VKT - Deel 1 (geschiedenis, inkomsten-uitgaven)
 • uit ado 143: Dieper dan de vijvers van het Zoet Water,
  de schuldenput van het Zoet Water (Pret)park, het VKT - Deel 2 (beheerraad en beleid)
 • uit ado 143: De schuldenput van het VKT - Deel 3
  The making of, het glazen huis achter de oechelen.
 • uit ado 143: Diane Grauwels, de nieuwe voorzitster van het OCMW
 • uit ado 143: Myram Deprez, nieuw gemeenteraadslid met OCMW-ervaring
 • uit ado 143: Inwoners warm maken voor het Zuiden, dat is de taak van de GROS
 • uit ado 143: Haasrode (heeft ge-)feest!
 • uit ado 143: De rubriek van de moderne allochtoon, al goor. 
 • uit ado 143: Aan onze lezers

Juni 2007
April 2007
Februari 2007
November 2006
September 2006
Juni 2006
April 2006
Februari 2006
November 2005
September 2005
Juni 2005
April 2005
Februari 2005
November 2004
September 2004
Juni 2004
April 2004
Februari 2004
November 2003
September 2003
Juni 2003
April 2003
Februari 2003
November 2002
September 2002
Juni 2002
April 2002
Februari 2002
November 2001
September 2001
Juni 2001
April 2001
Februari 2001
November 2000
September 2000
Juni 2000
April 2000
Februari 2000
November 1999
September 1999
Juni 1999
April 1999
Februari 1999
November 1998 ..... en vroeger
 • dossier bouwovertredingen: 9 december werd er een huis afgebroken in Weert: Een samenbundeling van enkele artikels uit Achter d'oechelen, die verhelderend kunnen zijn over de manier waarop in Oud-Heverlee met bouwvergunningen werd (en wordt) omgesprongen.

 • uit ADO 99: snelle jongens, ADO trok op onderzoek: hoe snel wordt er gereden in onze gemeente? Snel, zeker, dat wisten we al. Maar toch onstellende cijfers
 • uit ADO 98: Albert en Paola in Oud-Heverlee. Het ongeval dat één van onze inwoners overkwam, inspireerde ons tot een sprookje, het sprookje van de macht...
 • uit ADO 98: een eeuw geleden werd de Boerenkrijg uitgevochten, ook in onze contreien. Erik Martens zocht uit wat er zich toen in onze dorpen afspeelde.(deel1)
 • uit ADO 97: iets nieuws voor de fiets. fietsen is in, maar volgt het beleid?  De goede en slechte realisaties op een rijtje. Maar betreschap op komst, volgens de nieuwste plannen.
 • uit ADO 96: over vijvers, vissen en ganzen. De ganzen aan het Zoet Water waren een tijdje  niet uit het nieuws te slaan. Maar er is meer aan de hand met de vijvers van 't Zoet Water.
 • uit ADO 95: wonen op wielen. Een nieuw decreet verbiedt het permanente verblijf op een camping. Ook bij ons zijn er schrijnende toestanden.
 • uit ADO 95: drinkwaterbekken schuift op. Drinkwaterbekken verhuist naar de rand van de Dijlevallei.
 • uit ADO 94: nieuwe bezems. Halfweg tussen 2 gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwkomers maken samen met ons een eerste balans op.Werden de verwachtingen ingelost?
 • uit ADO 94: een vernieuwde Kluis beleeft zijn tweede jeugd.
 • uit ADO 93: de gele ballon. Eén kunstwerk was dit jaar niet in de catalogus te vinden. Hoe dat kwam?
 • uit ADO 92: uit onze verzameling vervelende diertjes: de teek. Klein, maar niet ongevaarlijk. ..en in volle opmars.
 • uit ADO 91: schalkse ruiters. 'De rijschool' al lang een begrip in in Oud-Heverlee.
 • uit ADO 90: ze zitten in uw zakken. De ophalers van gebruikte kleding kijken niet nauw. Over kaf en koren in deze 'caritas' industrie.
 • uit ADO 89: A. Vandezande 20 jaar burgemeester, een gelegenheidsinterview. Konden wij doordringen tot de man achter de sjerp?
 • uit ADO 88: In Haasrode gedijen de heksen. Bossen zijn het natuurlijk biotoop van de heksen. Dus in Haasrode moeten er veel zitten.
 • uit ADO 87: dorpspolitiek.op of over het randje, in Oud-Heverlee niet altijd even duidelijk
 • uit ADO 86: over werk en werkloosheid. Zijn onze dorpen slaapsteden van Leuven en Brussel, zoals er soms wordt beweerd, of wordt er hier ook werk aangeboden en gevonden? Een verzameling recente gegevens.
 • uit ADO 85: tevreden? een enquête. Eén jaar na de grondige renovatie van de Haasroodsestraat en de Bierbeekstraat in Blanden, vroegen we de bewoners wat ze er van vonden. Tevreden?
 • uit ADO 85: natuurminnaars voelen nattigheid. Komt er een immens drinkwaterbekken in de Dijlevallei?
 • uit ADO 85: een nieuw natuurreservaat: de vijvers van Oud-Heverlee
 • uit ADO 84: ontmoeting in het bos. Een zonnige zomerzondag. Een toevallige ontmoeting met een onbekende ouderling...de tongen komen los.
 • uit ADO 83: terug naar school, maar dewelke? 't valt niet mee om een nieuwe school te zoeken, laat staan om er een te vinden....
 • uit ADO 82: zwarte duivelinnen. In het spoor van de zwarte duivels.
 • uit ADO 81: Het ABC van Frans en Leentje. Ze hebben jarenlang café gehouden in het dorp. Als daar geen mooie anecdotes te rapen vallen...
 • uit ADO 80: Op post! Een kindercircus, zoals er   niet te veel  te vinden zijn. In Haasrode bestaat het.
  uit ADO 76: Het Klooster van Vaalbeek overgenomen?
 • uit ADO 73: Het Interleuven feuilleton.
 • uit ADO 71: De handelsbalans. De VLD-fractie in onze redactie is deze dagen niet te houden....