Sint- Joris- Weert

De oudste vermelding van Sint-Joris-Weert dateert van omstreeks 1140. Het dorp leunt tegen de steile zuidflank van Meerdaalbos aan, en werd aan de andere zijde beperkt gehouden door de drassige oevers van de Dijle. In de buurt is trouwens heel wat water. Weert situeert zich in het samenvloeiinggebied van Dijle, Laan, Nethen en Ijse.     stjorisweertkerk.jpg (9180 bytes)
 

De geschiedenis van Weert loopt grotendeels gelijk met de eerder beschreven geschiedenis van Oud-Heverlee. Alleen was het dorp veel minder geschikt voor de landbouw, en dus heel wat armer.Zodanig arm zelfs dat de parochianen zelf voor de bouw van een nieuwe kerk moesten zorgen, toen in het midden van de 18 de eeuw de oude kerk te bouwvallig werd. De inning van de tiendes bracht minder op dan het loon van de kerkbediende. De nieuwe kerk kwam er toch. Gek genoeg staat de voorgevel afgewend van de straatzijde, om aan de toen strikt geldende oriŽntatie te voldoen.Andere bezienswaardigheid is het voormalig boswachtershuis De Kluis. De gebouwen, rond een vierkant binnenplein werden onlangs grondig vernieuwd. Het gebouw is nu eigendom van VVKS, de scouts zeg maar, en is pas onlangs volledig vernieuwd.. Als natuurgebied vinden we naast het Meerdaalwoud op het grondgebied van Weert nog de Doode Bemde, het natuurreservaat dat door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud bestendig verder uitgebouwd wordt. Het is een belangrijk vogelreservaat en een prachtig wandelgebied, met een mooi meanderende Dijle in de hoofdrol. Meer daarover in ons wandelboek.