het woord aan onze lezers  

Op deze pagina kan u de reacties lezen van onze lezers,  Ook u kan een bijdrage leveren  via de knop 'schrijf ons'. Uw reactie verschijnt dan binnen enkele dagen bovenaan  deze  lijst.

  21v.gif (1614 bytes)
  20t.gif (1659 bytes)

...reeds meer dan een week werken in de Bovenbosstraat, tegen de expressweg aan, met de plaatsing en aansluiting van de elektr. cabine. Alhoewel de nutsvoorzieningsmaatsch., voor ze werken aanvatten, verplicht zijn om te overleggen met de gemeente, zodat eventuele werken geco÷rdineerd kunnen verlopen, verzuimde men het om de bewoners in te lichten, dus "uitgezonderd plaatselijk verkeer stond er net voor men begon met de werken aan het begin en einde van de straat, maar dat de straat verscheidene keren was afgesloten wist niemand op voorhand, dus drukke straat, een ramp om te draaien, een bewoner draaide met zijn wagen met grote moeite uit zijn uitrit. Vandaag 20/11: brief in de bus: -men gaat leidingen leggen in de straat, dus tijdelijk ongemakken. -gelieve uw wagen voor 7u30 buiten te zetten, (allen op de smalle straat staan? waar moeten we parkeren?) -de voetpaden en fietspaden worden opengebroken (waar liggen die dan?) -gelieve aan de werkleider te zeggen als er ondergrondse aansluitingen liggen aan uw woning (wanneer zie ik hem? moet ik vakantie nemen? wie is de leider? weet men op de gemeente dan niets van de aansluitingen?). Ons gemeentebestuur schiet zwaar tekort! En onze grote vraag: gaat men nu tegelijk de straat aanpakken of niet?

Naschrift, enkele weken later...
Maar wat betreft de aannemer: amaai, puik werk, zeer beleefd, werkte hard door en had aandacht voor het feit dat hij diende te werken in een drukke woon- en verkeersstraat. Ik ben er echt van geschrokken, en dus uiteraard blij en zo te zien loopt het ook zeer vlot in de Konijnenhoekstr. Ik vond dat ik dit toch wel even moest meedelen omdat ik de vorige keer toch echt dacht : komt nooit goed, maar zo zie je maar.
MS


Dat van die kaarten vind ik een supergoed initiatief.
WD


Proficiat met uw laatste ADO! Ik vind er meer informatie in dan in het gemeenteblad. Uw interview met de politiezonechef bevestigt dat er, na 25 jaar "laisser aller" weinig of geen know-how bestaat inzake verkeersveiligheid en ook dat de mentaliteit nog totaal moet veranderen. Dat er op de snelheidsmeters een foutmarge ingesteld wordt is, zelfs met de moderne apparatuur, nog aan te nemen, maar dat het parket er nog tien kilometer bijvoegt is ongehoord en gewoonweg een aanzet tot incivisme. Een maximumsnelheid dient gerespecteerd te worden en in alle omringende landen wordt enkel een foutmarge ingesteld.
De bewering dat er niet te snel gereden wordt is totaal uit de lucht gegrepen, zoals uw metingen klaar en duidelijk aantonen.Ik kwam trouwens tot analoge meetresultaten. Het"snelheidsbord" van de gemeente wordt op rustige tijdstippen en absoluut niet lang genoeg geplaatst (slechts enkele uren), dit geeft totaal waardeloze statistieken.
Ik blijf er dus bij dat deze gemeente stilaan een historische achterstand begint op te lopen op veel gebieden en zeker qua snelheidbeheersende maatregelen.

 


Ik heb veel bewondering voor uw journalistiek werk, en geniet telkens weer van het blad als ik het te lezen krijg (via een omweg want ik woon niet in OH).
IVB


Meneer Anciaux heeft dus zijn spreidingsplan voorgesteld, met als resultaat dat de gemeenten Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert vanaf 1 januari 2004 alvast tijdens het weekeinde overvlogen zullen worden. Dit werd in de afgelopen zomerweken al eens getest, u heeft het waarschijnlijk ook gemerkt aan de laagvliegende vliegtuigen die over de zoete waters trokken, of misschien als u in uw tuin zat. Dezelfde avond zag ik Mr. Anciaux op Terzake nog bij hem thuis in de regio boffen dat het er vanaf 01.01.04 in het weekeinde stil zal zijn. Inderdaad, het lawaai heeft hij gemakshalver naar onze kant verschoven. Hoe kan nu een minister uit de noordrand een objectief plan opstellen? Het zal volgend jaar plezant wandelen zijn in onze bossen: natuurzicht met vliegtuiglawaai in de achtergrond. En jullie in een van de laatste ADOs nog een studie over het lawaai maken... (had ik daar niet iets van stiltegebied gelezen?) Ik geloof ook niet zozeer dat het spreidingsplan een plan! is om de lawaaihinder te verminderen, maar ik denk eerder dat dit een plan is om de capaciteit van Zaventem op een sluikse manier te verhogen. Of wat doet u als de bestaande routes verzadigd zijn? Juist, neem de klacht van enkele honderden malcontenten in de noordrand als reden om een heel pak nieuwe vliegroutes te creeren waar u dan onopgemerkt meer en meer vliegtuigen kunt laten vliegen.


jullie site vind ik zeer goed,
en bruikbaar voor inwoners en nieuwe-inwoners van onze fusie gemeente.
maar er ontbreekt nog info over sociale woningbouw (link hiervoor is mogelijk met Vlaamse Huisvestingsmaatschappij) en info over kinderopvangcentra, of lees ik "erover" of "ernaast"?


In Sinaai hebben we dit jaar onze 30ste verjaardag gevierd van ons informatie blad "Info Sinaai". We zijn met dezelfde dingen bezig... Wij komen 4 maal per jaar uit op 2100 exemplaren en bezorgen dit gratis aan heel ons dorp. Ook wij zijn volledig onafhankelijk.
Hetgeen wij niet hebben is zo'n prachtige web-page. Echt mooi, duidelijk en overzichtelijk! Proficiat! We zijn jaloers.
Misschien moeten we eens een "ervaringsuitwisseling" organiseren.


De straat waar ik woon is heel slecht, gevaarlijk voor fietsers, stenen liggen soms op een hoopje op de weg, met gevaarlijke putten. Ik bel naar techn. dienst gemeente, geen personeel, zullen dit dinsdag komen bekijken.Verwijzen ook naar het overleg dat de burgemeester heeft met enkele bewoners van de straat. Uiteraard heb ik hier geen boodschap aan : het gaat om het gevaar "nu-op dit ogenblik",men verstond dit niet; Ik heb uiteindelijk politie ingeschakeld met de vraag om signalisatie te komen zetten gezien de gevaarlijke toestand. Die dag werd alles opgevuld.
Ik wil dat iedereen weet dat die politie-mogelijkheid bestaat. Kan hier niet mee naar buiten komen omdat men dan weer denkt dat het een politieke actie is, en de essentie verloren gaat nl. veiligheid voor onze kinderen (fietsers)
         M.S.


"Proficiat"!!!! met uw trofee van de Koning Boudewijnstichting. Doe verder met nieuws op een vlotte manier naar de bevolking te brengen en kritische verslagen neer te pennen. Misschien eens een enquete houden onder 'het volk'. Waar liggen ze wakker van: Welke zijn de prioriteiten waar mensen baat denken bij te hebben en waar ze geld voor willen geven. bv een afgescheiden fietspad. Welke zijn de donders waar men niet van wil weten en waar men vooral GEEN geld aan wil geven. bv een paleis voor het schepencollege. Belastings - of ander geld. De stem van het volk, als ze willen spreken.
          A.D.