padden, kikkers en salamanders in Oud-Heverlee

Zowel in de Maurits NoŽstraat, als in de Boogaardenstraat zijn vrijwilligers elke avond in de weer om onze kikkers, padden en salamanders veilig naar hun paaigebied te loodsen. Deze soorten krijg je haast zeker te zien:

 

pad

- langwerpige gifklier achter elk oog
- bruinachtig
- korte achterpoten
- wratachtige huid

meest voorkomende soort

 

 bruine kikker

- bruinzwarte vlek achter elk oog
- bruinachtig
- lange achterpoten
- landkikker
- is snel

 wordt veelvuldig overgezet

groene kikker

-klein
- is erg watergebonden
- drie lichtgekleurde strepen op de rug
- groenachtig
- lange achterpoten
- waterkikker
- winterslaap onder water

zeldzaam, vorig jaar niet overgezet

Alpenwatersalamander 

- ongevlekte, oranjerode keel en buik
- komt ook voor in beschaduwde poelen
- overwintert op land (larven soms in water)

komt veelvuldig voor

 

 

Kleine watersalamander

-gevlekte keel en buik
- voorkeur voor ondiepe, zonnige, rijkbegroeide  poelen
- korte voortplantingsperiode
- overwintert op land

wordt veelvuldig overgezet

 

interesse om mee te doen?

Alle mensen die volgend jaar een handje toe willen steken, kunnen een mailtje sturen naar 
Karlien.Vercauteren@igo-leuven.be
, natuurontwikkelaar IGO Leuven