uit ADO nr. 99

Overdreven snelheid is niet het grote probleem dat sommigen ervan willen maken…dat is één van de opmerkelijke uitspraken van burgemeester Vandezande in een interview met ons vorig jaar.

En wij die dachten dat de mensen, na het weer, veruit het meest over het verkeer klaagden.

Snelle jongens...ARCH99-2.jpg (21060 bytes)

Natuurlijk, er zit enige contradictie in: enerzijds zijn er de klachten over files, anderzijds is er geklaag over het teveel en te snel verkeer voorbij de eigen woning. Nogal wat mensen zouden er alles voor over hebben om in een rustiger straat te wonen.

Maar hoe groot is het probleem eigenlijk? Ontbreekt het aan veiligheid of ontbreekt alleen het gevoel van veiligheid? Alhoewel nog het één , nog het ander in cijfers te vatten is, moeten we toch ergens beginnen. Wij huurden enkele dagen een speedgun, een kleine handige verkeersradar en noteerden rigoureus en onopvallend de snelheid van elk voertuig.

De resultaten hebben we in grafieken gegoten. Horizontaal hebben we de snelheid uitgezet, verticaal zie je het aantal voertuigen dat op die plek voorbijreed. De vette verticale streep geeft de toegelaten snelheid aan. In één oogopslag is al vast te stellen dat er haast overal meer voertuigen rechts van de streep zitten dan links. Met andere woorden, meer dan de helft van de bestuurders is in overtreding…

De resultaten in detail.

Kartuizerstraat:

Dit wegje, bijna uitsluitend gebruikt als toegang voor de sportvelden en de chiro-lokalen is smal en vrij bochtig. De plaats van de meting, de kruising met de A.Nijsstraat is daarenboven onmogelijk te overzien, zeker niet met de overgroeide spiegel. Niet ten onrechte staat er sinds mensenheugenis een plaat "adviessnelheid 30 km/uur". De agglomeratieplaten beperken de snelheid tot 50 km/h. Toch slaagt de helft van de bestuurders erin nog sneller te rijden. En dan gingen we nog meten op een "avond buiten alle verdenking". De bewoners van deze straat zullen het niet tegenspreken: roekeloze jongeren op weg naar hun voetbaltraining rijden nog véél sneller.

17 september  19.00-19;30
adviessnelheid 30 km/uur  toegelaten snelheid:50 km/uur
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
  4 8 24 22 24 14 2 2            

Naamsesteenweg.

Wij stelden ons op aan het kruispunt met de Duivenstraat. Net daar is de overgang tussen 70 en 90 km/h. We ondervonden echter dat dit in de praktijk niet veel uitmaakt. Naar Blanden toe wordt er al uitgekeken naar de stand van de verkeerslichten, naar Leuven toe wordt er stevig opgetrokken, de vrije baan lonkt…

29 september  11.00 - 11.30
toegelaten snelheid  overgang tussen 70 en90 km/h
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
    2 2 6 24 34 44 52 52 46 36 22 16 14

Haasroodsestraat

Deze straat is nog niet lang geleden vernieuwd. Onder de bewoners van deze straat deden we net één jaar na de werken een enquête, zo neutraal als maar mogelijk opgesteld. In een kadertje kan je nagaan wat de bewoners zelf ervan vonden. Hier deden we twee metingen: op het plateau van de kruising met de Korenbloemstraat) en 100 meter verder, richting Blanden. Dat het (erg flauwe) plateau op het kruispunt wel degelijk zijn invloed heeft op de snelheid kan u in de grafiek duidelijk aflezen. Op dat uur van de dag passeren er nogal wat bestelwagens en lichte vrachtwagens. Vooral hun snelheid wordt flink afgeremd. Volgend jaar wordt het verlengde van deze straat aangepast. Wedden dat de werkelijk effectieve snelheidsremmer aan de kerk van Blanden dan sneuvelt?

29 september  9.00 - 9.30  bovenste kolom:op drempel   onderste: 100 meter voorbij drempel
toegelaten snelheid: 50 km/uur
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
6 8 8 34 28 14 4                
    4 10 24 32 30 4 4            

Parkstraat.

We stelden ons op enkele tientallen meter voorbij de brug. We stampen natuurlijk een open deur in als we stellen dat het hier echt erg is. Zo goed als niemand houdt zich aan de regels, en het aantal zware overtredingen is legio. Fietspaden zijn die naam onwaardig. Binnenkort wordt ook deze straat aangepast. De fietspaden worden zeker verbeterd, alhoewel er naar verluidt al flink gebakkeleid werd of de plannen al dan niet voldoen aan de provinciale minimumnorm. Méér dan het minimum, nodig voor de subsidie, zal er weer niet inzitten.

En dan blijft nog de vraag hoe men de snelheid van de auto’s zal afremmen.

29 september  10.00 - 10.30
toegelaten snelheid :50 km/uur
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
      8 30 44 62 36 26 14 10 6 0 4  

O.L.V.straat

‘s Morgens in de week, als de E40 dichtslibt in Haasrode, is dit dé sluipweg naar de oprit van de E40 in Bertem. ‘s Zondags is deze straat het verlengde van de Express-weg naar het Zoet Water….dus steeds druk en nergens wordt het verkeer gehinderd door wat dan ook. Helaas waren we net te laat (9 uur) om het ‘rush-houre’ vast te leggen. De metingen worden dan nog enigszins scheefgetrokken omdat de auto’s bijna steeds in colonne rijden, zodat ze noodgedwongen de snelheid van het traagste voertuig moeten volgen.

29 september   8.15 - 8.45
toegelaten snelheid: 50 km/uur
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
  2 6 6 20 52 56 42 48 16 14 6      

Waversebaan.

Hier hebben we op een zaterdag gemeten. Aan de Spar winkel in Oud-Heverlee noteerden we in de twee richtingen ongeveer dezelfde snelheid. Ook hier veel te hoog, zeker als men rekening houdt met het beperkte overzicht door het bochtig verloop van deze straat. Noteer dat in deze grafiek alle wagens die meer dan zeventig reden, samengeteld werden. Sommigen betrapten we aan 100 km per uur!

19 september  15:00 - 17.30  bovenste kolom: richting Leuven  onderste: richting Zoet Water
toegelaten snelheid: 50 km/uur
30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 >100
    1 3 17 26 27 15 10            
      8 10 23 22 17 14            

Beekstraat.

Hier deden we metingen net vóór de vrijdagmorgenspits (kwart voor zeven) en op het spitsuur zelf (halfacht) . Bij een derde meting (kwart na acht, het spitsuur voor de lagere school even verderop) waren de verlichte borden van het verkeersteken opgelet school (je weet wel, die driehoek met scholiertjes in) aan het knipperen. Zonder resultaat, zo blijkt. Een snelheid van minder dan 50 ( de maximum toegelaten snelheid hier) is uitzonderlijk. Een groot deel van de traag rijdende voertuigen was dan nog wegens niet rapper kunnen: ze kwamen uit de Kauwereelstraat, of wilden er net inslaan, of vertraagden al voor het benzinestation,

18 september
toegelaten snelheid: 50 km/h   in wagens per uur
  30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
om 6.45   28 52 16 8 8
om 7.30 8 52 120 112 40 4
om 8.15 4 36 52 56 8 8

Leuvensebaan.

Hier hebben we gemeten aan de brug voorbij het kruispunt met de Reigerstraat: veel fietsers steken daar over (ze komen uit de reigerstraat om het drukke verkeer in de fietspadloze Waversebaan te mijden (het stuk verderop richting Weert heeft geen fietspad). De maximum-snelheid is ook hier 50 en verandert even verder naar 70 km per uur.

18 september  8.00
toegelaten snelheid: 50 km/h   in wagens per uur
40-50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90-100
14 76 180 88 72 12

 

Stationsstraat

Ter hoogte van de bakkerij stonden we te meten rond halfnegen. Ook hier reed meer dan de helft te snel.

18 september 8.15
toegelaten snelheid: 50 km/h   in wagens per uur
30 - 40 40-50 50 - 60 60 - 70 70 - 80
36 24 72 48 12

Kauwereelstraat

Hier is 70 km per uur toegelaten. Omtrent negen uur rijdt het merendeel tussen tachtig en negentig per uur.

18 september 8.45
toegelaten snelheid: 50 km/uur
40-50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90
6 12 12 18 30

tot besluit

    

Algemeen kunnen we dus stellen dat er erg snel gereden wordt. Als we de nieuwe normen van de minister van verkeer zouden toepassen dan hadden wij X rijbewijzen moeten intrekken, en voor X boetes uitschrijven en dat voot XX minuten metingen!

Maar ja, dan moet er wel opgetreden worden. En dat mag toch duidelijk geworden zijn: de politie kan niet en het huidige gemeentebestuur wil het niet.

Maar ook het grote aantal doorkomende voertuigen per uur (tot 5 per minuut) dwars door dorpskommen zoals Weert en Vaalbeek is indrukwekkend veel. Het één is een bijproduct van het ander. Iedereen kent wel mensen die niet de normale, kortste weg naar hun werk nemen maar liever voor de snelle route, langs Vaalbeek of Weert, kiezen. Het is toch niet normaal dat de snelste piekuurroute van Luik naar Brussel door Vaalbeek en de snelste route van Tienen naar de industriezone van Waver of Overijse langs Weert loopt.

Het verhaal van met verkeersremmende maatregelen de problemen te verleggen naar andere dorpen gaat zeker niet op voor de talloze chauffeurs die in Haasrode de E40 afrijden om er in Sterrebeek of Woluwe weer op te rijden. We blijven erbij: Met verkeersremmende maatregelen verminder je niet alleen de snelheid, je vermindert ook het volume van het doorkomende verkeer. Een hoop sluipverkeer blijft dan waar het hoort: op de wegen die daarvoor gemaakt zijn.

Hier kan en moet onze gemeente wat aan doen, net zoals sommige buurgemeenten dat nu al doen.

En waarom langer wachten om in straten zonder doorgaand verkeer de auto écht naar het achterplan te verwijzen? Waarom blijft Oud-Heverlee achter op het gebied van dorpkernherwaardering? Wanneer de ons (als test) beloofde afsluiting van sluipweg door Heverleebos naar de school in Heverlee? Of Is er een zwijgende meerderheid die voor hun heilige koe de vrije ruimte wil? Hopelijk weekt dit artikel enige reacties los. We kijken in elk geval uit naar uw reacties, lezer! Surf eens naar ons discussieforum en geef uw mening.

 Lezers reageerden...

Snelheidsbeperking heeft 2 objektieven; 1. Maximale snelheid aangeven 2. De aandacht vestigen op snelheidsgevoel op een bepaalde plaats.
Iedereen weet wat dit kan en zou moeten betekenen. Dit wil nog niet zeggen dat we hier om elke hoek of straat met de harde feiten moeten gepakt worden. Het initiatief van de gemeente van vroeger vond ik wel goed. Het plaatsen van snelheidslicht die U attent maakt dat men te snel aan het rijden is. Dit is veel positiever en geeft een aktief resultaat zonder onmiddellijk met stoute gedachten te moeten verwijzen naar Politie en Rijkswacht.

Benedikt Baeck, Blanden

Ik woon nu ruim een jaar in Blanden, aan de Bergenstraat, nabij de kruising Kartuizerstraat. Een buurt waar zowel veel ouderen als kinderrijke gezinnen wonen. Dat zou een reden moeten zijn de officieel geldende max. 50 km (die overigens nergens aangeduid is) terug te brengen tot een lagere advies snelheid. Ik ben met velen echter getuige van dagelijkse praktijken van weggebruikers die doen alsof het hier een verlengstuk van de expressweg is: ze komen rustig met snelheden van 70,80 en soms 100 de weg af of oprazen. En dat in op een dorpsweg waar ook fietsers en voetgangers en de bewoners zich veilig dienen te voelen. Het wordt hoog tijd dat: 
1. een advies snelheid wordt aangeduid
2. een sensibiliseringscampagne start om het rijgedrag vooral op "gevoelige" wegen te beinvloeden.
3. vaker controles plaatshebben zodat overtreders het in hun portemonaie voelen

Bovenal moet de Gemeente Oud Heverlee, werk maken van een structurele, snelheidsbeperkende inrichting van de wegen, zodat onze dorpen weer leefbaar worden.
Is er al een burger of ander initiatief om dit te realiseren ?
Graag een reactie op deze reactie.

Herbert de Graaf, Blanden

Indien het over snelheid met de wagen gaat moet iedereen de hand in eigen boezem steken. De inwijkelingen van Oud-Heverlee die in het de zogenoemde "nieuwe wijk" wonen zijn de eersten om te klagen dat er snel gereden word in hun straat maar wanneer zij aan mijn voorduer passeren in de Fonteinstraat is er NIEMAND die zich houdt aan de opgelegde snelheid van 50 km/u. 50 m voorbij mijn huis is er trouwens het kruispunt met de blokkenstraat. Daar tegenover is er een straatje dat naar de Hazefonteinstraat loopt. Dit heeft voorrang van rechts op de personen die van Leuven komen maar blijkbaar gelden de verkeersregels voor de meeste mensen alleen in hun eigen straat want iedereen komt er voorbij aan een snelheid die (veel) hoger is dan de toegestane. Mijn ouders wonen in de Oud-Heverleestraat(voorheen Fonteinstraat) in Heverlee net op de helling voor men Oud-Heverlee binnenkomt. Daar ligt de snelheid nog hoger. En toch zijn de mensen die daar met de wagen passeren dezelfde die zeggen dat het schandalig is dat er voor HUN deur zo snel gereden wordt. Het toppunt was het ongeval dat mijn moeder overkwam die aangereden werd door een POLITIECOMMISARIS die tegen zéér hoge snelheid bij deze bijna blinde situatie kwam aangereden. Ik blijf dus zeggen: wanneer je selectief de verkeersregels wil laten toepassen, alstublief, zwijg dan want je maakt je belachelijk.
                                                          Eddy Servranckx, Oud-Heverlee

Graag een reactie op de reactie van Eddy Servranckx: Toen enkele jaren geleden de politie voorstellen deed om snelheidsregelingen aan te passen hebben we Fusiebelangen en SP kunnen overtuigen om in de Fonteinstraat naar 50 km te gaan. Voor het deel Blokkenstraat - Heverlee. Dat heeft discussie gekost tegen de politievoorstellen in (70 km/u). Onze voorstellen gingen verder: namelijk het doorgaand verkeer uit de Fonteinstraat weren door een rechtstreekse verbinding per auto onmogelijk te maken. Dat werd nooit aanvaard. De onderbreking door werken in Heverlee heeft vorig jaar geleerd dat dit best kan en een verademing betekent
                                                          Ward Govaerts, Agalev gemeenteraadslid Oud-Heverlee

De woonkernen moeten duidelijk aangegeven worden, binnen deze kernen moet men gebruik maken van verschillende maatregelen om de snelheid af te zwakken, maar ook om de veiligheid te verhogen. Zo mag men niet terugschrikken om eenrichtingsstraten in te voeren. Bepaalde straten zal men moeten aanduiden als doorgangswegen waar het verkeer vlotter (maar niet tegen hoge snelheid) doorkan. Men spreekt veel over snelheidsbeperking, ik hoor liever praten over veiligheidsmaatregelen. De 50 km zone invoeren, maar ondertussen niets doen aan de zichtbaarheid, lost ons inziens niet veel op. Men moet een probleem in een geheel durven plaatsen en een goede blijvende oplossing zoeken, die van straat tot straat kan verschillen.
                                                               Volksunie-ID    Oud-Heverlee

 

De verkeersdrempels in OH zijn een maat voor niets. Een drempel is pas echt effectief tegen hoogvliegers als ze bij te hoge snelheid echt schade ondervinden. De drempels (?) in de vernieuwde OLVrouwstraat in Vaalbeek bijvoorbeeld zijn pas echt een lachertje (zeker als er een plaat staat die je verwittigd voor het gevaar...). Het probleem is wel dat je niet meer weet waar de drempel begint, maar dat is slechts bijzaak. Positief zijn dan wel de fietspaden.
                                                                F.V Oud-Heverlee