uit ADO nr. 90

   Het containerpark in Blanden draait al enkele maanden op volle toeren. Het succes bewijst dat het park er dringend nodig was. Het park wordt helemaal beheerd door Interleuven. Ook de opzichter is een Interleuven arbeider. Voortreffelijk georganiseerd allemaal, alleen...

ze zitten in uw  zakken

ARCH90.jpg (29175 bytes)

curitas is geen caritas...

   Bij de ingang staan enkele grote gele textielcontainers, waar je met gedragen kleding, schoenen, beddengoed enz. terechtkan. Op die container kleeft een sticker van het "Belgisch Werk tegen Kanker" "Help de kankerbestrijding" staat er in grote letters boven. Wat denk je dan: hier kan ik van mijn spullen af én bovendien help ik er mijn medemens mee. Wat er niet staat is dat dat "Werk tegen Kanker" amper 2 frank per kilo textiel krijgt toegestopt. Interleuven zelf krijgt 1 frank per kilo. Al de rest is zuivere winst voor de lompenhandelaar, de firma "Curitas" uit Zaventem. Deze "NV Curitas" heeft allerminst caritas als doel, wel het maken van winst. We mogen hier dus wel spreken van misleiding.

Het ergste is nog dat echt caritatieve verenigingen, die de opgehaalde klederen in binnen- en buitenland verkopen en hun "winst" gebruiken voor hun werking, de dupe worden.

Oxfam bijvoorbeeld, dat in dertig jaar een uitstekende faam opbouwde in de sector, met eigen ophaling, eigen containers en eigen winkels voor tweedehandskledij, ziet zich door nieuwkomer Curitas totaal overtroefd. Op enkele jaren tijd kwamen er zo’n 1000 Curitas containers. Oxfam daarentegen wordt met zijn 250 containers stilaan het kleine broertje, alleen maar omdat ze weigeren te betalen om aan liefdadigheid te doen. Het ziet er dus naar uit dat Interleuven met de verkeerde partner in zee gestapt is. Hopelijk oefenen de politieke mandatarissen gauw druk uit om één en ander snel recht te zetten.

Dus, beste mensen, kijk uit wat je met je oude kleren doet. En het kaf van het koren scheiden is niet makkelijk. Wat denk je bijvoorbeeld hiervan? Lees je even aandachtig volgende 2 persknipsels? Commentaar overbodig.

't Laatste Nieuws,

eind juni

   Het Vlaams Internationaal Centrum, als niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, ondersteunt al jaren de heropbouw van enkele van de vierduizend Koerdische dorpen in Noord-Irak, die in oorlogstijd vernield zijn.Vanuit het standpunt van solidariteit met alle volkeren verleent het centrum medewerking en steunt een project om 25 dorpen te voorzien van water. Om dit alles te financieren houdt men maandag 29 juni, een inzameling van gebruikte kleding en schoenen. In de deelgemeenten Oud-Heverlee, Vaalbeek, Blanden, Haasrode en Sint-Joris-Weert mogen de inwoners, van half negen af, schoenen en gedragen kleding in eender welke zak, voorzien van een briefje, goed zichtbaar voor de deur zetten. Het project kan financieel gesteund worden op rekeningnummer 435-0318401-30 van het Vlaams Internationaal Centrum, met vermelding Koerdistan.

Knack,

2 maand later

   .....staan te triëren: zij mikken de kleren in grote vaten en bakken die achter hen staan opgesteld.

Achteraan in de loods ligt een enorme partij plastic zakken, die zo door vrachtauto’s is afgekieperd, een stort tot tegen het plafond. Het is een mengelmoes van ophaalzakken, onder meer van Kinderzorg uit Antwerpen en Jongenstehuizen Cornelis uit Mechelen. Zijn de zakken van de stoep gepikt of geleverd door een opkoper? De Syriër weet het zelf niet precies: hij betaald twintig frank de kilo aan een man uit Turnhout die hem vraagt om géén vragen te stellen. Er liggen veel zakken met briefjes van het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) ingezameld op 30 april. "vanuit een volksbewuste solidariteit." Het VIC is gelieerd aan de Volksunie. De zakken werden na de collecte blijkbaar meteen afgestort bij de Syrische zwarthandelaar. De Syriër, zelf afkomstig uit een streek waar de Koerden worden verguisd, leest met misprijzen wat er op het briefje staat: "Voor de heropbouw van 4.000 Koerdische dorpen in Noord-Irak..."

2 ADO's verder

   ...... Ons artikel werd wel overgenomen door enkele kranten. De gevolgen bleven dan ook niet uit.

Op de Blandense textieltielcontainers zijn de verwijzing naar het werk tegen kanker inmiddels verdwenen, de vermelding Curitas trouwens ook. Maar de containers zijn nog steeds van dezelfde firma.

En in ‘Het Nieuwsblad’ van enige weken terug konden we dan ook lezen: "Interleuven herbekijkt keuze voor textielcontainers."

Waarom Interleuven dan destijds wel voor Curitas koos? vroegen we aan de h. Scheys, verantwoordelijk voor de recyclageparken van Interleuven. "Die overeenkomst kwam er via een openbare aanbesteding, en verder werden daar geen vragen bij gesteld. Maar de contracten zijn aan herziening toe, en dus kan er een andere oplossing uit de bus komen. Misschien kan men scheep gaan met een sociale organisatie of met een kringloopcentrum."

Een tip: iedere bezoeker van ons containerpark krijgt een enquêteformulier. Vindt u ook dat uw afgedragen kleding een tweede leven verdient, dan weet u wat geschreven...

en ondertussen?

   Helaas zijn er nog heel wat malafide bedrijfjes actief in de branche van de textielophaling. Om de haverklap zitten er zakken bij de reclamebedeling die beroep doen op uw solidariteit. Wat er met die kledij nadien gebeurt, is haast niet te achterhalen. Vorige keer (ADO 88) vermeldden we het Vlaams Internationaal Centrum (VIC), dat ook bij ons inzamelde. Waarna de kledingstukken gewoon gestort werden bij een opkoper....

mogelijkheden     genoeg

Voor de volledigheid alle mogelijkheden op een rijtje:

Via de parochies is de VZW Wereld-missiehulpfonds bij ons actief.

In "de Morgen" verscheen een artikel waarin beweerd werd dat erg weinig kledij de weg naar de ontwikkelingslanden vindt. Bovendien zou een dure kapel gebouwd zijn met de opbrengst. We gingen even op onderzoek uit.
Volgens de directeur klopt van het verhaal van de ondervraagde ex-werknemers weinig. Er is trouwens klacht ingediend.
Ook een Blandenaar, die als vrijwilliger werkte bij het Wereld-Missiefonds is eerder positief tegenover de organisatie.
Het hele jaar door kan men met kleding, linnen, dekens en schoenen voor deze organisatie terecht in de pastorij van Blanden.

De VZW SOFHEA. (016 / 40.35.92 ) Het hele jaar door kan men hier terecht met tweedehandskleding (zie ook het verenigingsnieuws in dit nummer.) Uit wat niet verkocht raakt, selecteert het Spit en -voorzichtig geworden- zoeken ze naar de beste oplossing voor wat dan nog rest.

De Roëmenië- actie van de gemeente. De voorbije jaren zamelde de gemeente kledij in voor de actie Cernavoda. Wegens de hoge transportkosten beperkt men zich dit jaar tot schoolgerief, speelgoed en kantoormateriaal. Tot begin april kan men hiermee terecht op het gemeentehuis.

Het SPIT kringloopcentrum

(016 / 26.09.21) verzamelt kledij, handtassen, schoenen enz.. In hoofdzaak voor verkoop in de eigen winkel.

OXFAM

(02 / 736.74.74) Verwierf als pionier in textielophaling een uitstekende faam. Verkoopt en verwerkt het textiel in hoofdzaak hier, om de plaatselijke textielmarkt in de Derde Wereld niet te ontwrichten. Helaas bevinden er zich (nog?) geen containers in onze buurt. Als u in Brussel werkt kan u wel terecht in het centrale depot, op het Daillyplein in Schaarbeek.

HUMANITAS

Deze multinational-achtige organisatie van Zweedse origine is op vele fronten van de liefdadigheid actief. In Oud- Heverlee staat een houten kledingcontainer. De groep is al geregeld in het nieuws gekomen wegens zijn ondoorzichtige financiële structuur. Het is niet duidelijk wat er met het geld allemaal gebeurd.